Al-Mursalat ( 50 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju*

2 . "pa kao vihor hite,"

3 . i onih koji objavljuju

4 . "pa razdvajaju,"

5 . "i Objavu dostavljaju,"

6 . opravdanje ili opomenu -

7 . sigurno će biti ono čime vam se prijeti!

8 . Kada zvijezde sjaj izgube

9 . i kada se nebo otvori

10 . i kada se planine u prah zdrobe

11 . i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe...

12 . """Do kojeg dana je to odloženo?"" -"

13 . """Do Dana sudnjeg!"""

14 . A znaš li ti šta je Dan sudnji? -

15 . Teško toga dana poricateljima!

16 . Zar Mi nismo drevne narode uništili

17 . i poslije njih i one koji su za njima dolazili?!

18 . Isto tako ćemo sa svim grješnicima postupati!

19 . Teško toga dana poricateljima!

20 . "Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo,"

21 . koju na pouzdano mjesto stavljamo

22 . roka određenoga?!

23 . Takva je Naša moć; a kako smo Mi samo moćni! -

24 . Teško toga dana poricateljima!

25 . Zar Mi nismo učinili Zemlju sabiralištem

26 . živih i mrtvih

27 . "i na njoj nepomične visoke planine postavili, i zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete?"

28 . Teško toga dana poricateljima!

29 . "Idite prema onome što ste neistinom smatrali,"

30 . "idite prema dimu u tri plama razdvojenom,"

31 . koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati.

32 . On će kao kule bacati iskre

33 . kao da su kamile riđe.

34 . Teško toga dana poricateljima!

35 . Ovo je dan u kome oni neće ni prozboriti

36 . i pravdanje im neće dozvoljeno biti.

37 . Teško toga dana poricateljima!

38 . "Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne ćemo sakupiti,"

39 . "pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv Mene!"

40 . Teško toga dana poricateljima!

41 . "Oni koji su se Allaha bojali biće među izvorima, u gustim baščama"

42 . i među voćem koje budu željeli.

43 . """Jedite i pijte, prijatno neka vam je! - za ono što ste radili"""

44 . Tako ćemo Mi one koji čine dobra djela nagraditi.

45 . Teško toga dana poricateljima!

46 . """Jedite i naslađujte se, ali zakratko! - vi ste, zaista, grješnici!"""

47 . Teško toga dana poricateljima! -

48 . " jer kad im se govorilo: ""Budite prema Allahu ponizni!"" - oni to nisu htjeli biti,"

49 . Teško toga dana poricateljima!

50 . "Pa u koji će govor, ako ne u Kur’an, vjerovati?!"

 

 

 

In this page you can listen Al-Mursalat in English, Al-Mursalat and read and download Al-Mursalat in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Mursalat translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Mursalat in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top