STVARI O KOJIMA TREBA RAZMIŠLJATI

 

Od početka knjige naglašavali smo važnost razmišljanja, dobrobiti koje ono donosi čovjeku i to da je razmišljanje jako važna karakteristika koja odvaja čovjeka od drugih stvorenja. Također smo govorili i o uzrocima koji spriječavaju razmišljanje. Osnovna svrha svega ovoga jeste da se ohrabre ljudi da razmišljaju i da im se pomogne da uvide svrhu svog postojanja i cijene Allahovo beskrajno znanje i moć. 
Na slijedećim stranicama pokušat ćemo opisati kako bi osoba koja vjeruje u Allaha razmišljala o stvarima iz svakodnevnice, koje bi lekcije trebala da izvuče iz događaja kojima svjedoči, kako bi trebalo da zahvaljuje i da se približi Allahu uviđajući umjetnost i mudrost Svoga Gospodara u svemu.
 
Zasigurno, ono što ćemo ovdje spomenuti čini samo mali dio čovjekove sposobnosti razmišljanja. Čovjek ima sposobnost da razmišlja u svakom trenutku (ne satu, ne minutu ili sekundu već u svakom momentu). Raspon ljudskog razmišljanja je toliko širok da mu je gotovo nemoguće staviti ikakve domete ili ograničenja. Svrha onoga što će biti rečeno naknadno je samo da otvori vrata za ljude koji ne koriste prikladno svoju sposobnost razmišljanja. Trebalo bi biti jasno da samo ljudi koji misle mogu shvatiti i zauzeti drugačiji položaj u odnosu na ostale. Stanje onih koji ne mogu vidjeti čudesne događaje oko sebe i ne mogu razmišljati je pojašnjeno u Allahovim ajetima na slijedeći način:
 
“Oni koji neće da vjeruju slični su stoci na koju se viče, ali ona čuje samo zov i viku. Gluhi, nijemi i slijepi – oni ništa ne shvaćaju.” (Sura al-Baqara: 171) 
 
“… oni srca imaju – a njima ne shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni.” (Sura al-A'raf: 179)
 
“Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su oni, čak su još dalje s Pravog puta skrenuli!” (Sura al-Furqan: 44)
 
Oni koji su sposobni vidjeti Allahove znake, čudesne aspekte bića i događaja koje On stvara, i koji to mogu shvatiti su, dakle, oni koji razmišljaju. Takvi ljudi mogu izvesti zaključke iz svega, velikog i malog, oni su svjesni svoje situacije.
 
Kada se ujutro probudimo…
 
Nema potrebe za nekim specijalnim okolnostima u kojima bi neko razmišljao. Od momenta kada se ujutro probudimo ukazuje nam se obilje prilika da razmišljamo. Dug dan je pred nama kada ujutro ustanemo iz kreveta. Većinu vremena nismo ni umorni, ni pospani,već smo spremni sa svime krenuti iz početka. Kada ovako razmišljamo, sjetimo se Allahova ajeta koji kaže:
 
On vam je noć učinio pokrivkom, san počinkom, a dan da se krećete. (Sura al-Furqan: 47)
 
Umivajući i tuširajući se, razbudimo se i postanemo svjesniji. Tada smo spremni razmišljati o mnogim korisnim stvarima. Postoje mnoge brige koje su značajno važnije od toga šta ćemo jesti za doručak i kada moramo izaći iz kuće, pa prvo moramo o njima razmisliti. 
 
Prije svega, to što se možemo probuditi ujutro veliko je čudo. Uprkos tome što smo potpno izgubili svijest, mi ju ujutro povratimo, a povratimo i svoju osobnost. Naše srce kuca, možemo disati, vidjeti i govoriti. Zapravo, kada zaspimo nema garancije da ćemo povratiti sve ove sposobnosti u jutro. Niti da se nećemo susresti ni sa kakvim tegobama tokom noći. Na primjer, nesavjesnost komšije može prouzrokovati curenje gasa i ogromnu eksploziju tokom noći koja nas može probuditi. Može se dogoditi katastrofa u regiji u kojoj živimo tako da se nikada više i ne probudimo. Mogli bi imati i drugačijih problemima s našim tijelima; na primjer, mogli bi se probuditi sa jakim oblovima u bubrezima ili migrenom. Ipak, ništa od toga nam se nije dogdilo i probudili smo se živi i zdravi. Razmišljajući o svemu ovome, treba da zahvalimo Allahu na milosti i zaštiti. 
 
Zapčeti novi dan dobrog zdravlja znači da nam Allah daje još jednu šansu da postignemo više na putu ka Vječnosti. Dakle, najbolje što možemo učiniti jeste da svoj dan provedemo čineći Allaha zadovoljnim. Čovjek bi, prije svega ostalog, trebao planirati ovo i baviti se razmišljanjima ove vrste. Kako bi počeli činiti Allaha zadovoljnim, prvo trebamo zamoliti za Njegovu pomoć u tome. Molitva poslanika Sulejmana (savs) je dobar primjer vjernicima za to:
 
"Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje." (Sura an-Naml: 19)
 
Tokom dana…
 
Suočen sa svim dnevnim događajima, vjernik uvijek pomisli na Allahove ajete i pokuša ih razumjeti u svjetlu tih događaja. Reaguje na svaki od tih događaja lijepom naravi kakvu Allah odobrava. Za osobu koja vjeruje, mjesto na kojem se nalazi nije od velikog značaja. U školi, na poslu, u kupovini; kada shvati da je Allah stvorio sve, on pokušava da uvidi skrivenu svrhu događaja i ljepotu koju je On stvorio, vodeći život u skladu sa ajetima Svoga Gospodara. Takav stav vjernika je opisan u Kur’anu ovako:
 
Ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni, da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote Svoje i više dao. A Allah daje kome hoće, bez računa. (Sura an-Nur: 37-38)
 
Na kakvo razmišljanje potiču pteškoće koje čovjek može imati na poslu…
 
Čovjek u toku dana može iskusiti različite poteškoće. Međutim, na kakvu god teškoću naiđe on treba da se pouzda u Allaha i da pomisli, na primjer: “Allah nas testira sa svime što radimo i što mislimo u životu na ovom svijetu. Ovo je veoma važna činjenica koju ne smijemo izgubiti iz vida ni za trenutak. Dakle, ako se susrećemo s teškoćama u bilo čemu što radimo ili ako pomislimo da stvari ne idu onako kako bi trebale, ne bi nikada trebalo da zaboravimo da se svi ti događaji odvijaju baš tako s ciljem da se testira naše ponašanje.”
 
Takvo razmišljanje je ispravno, bilo da se radi o većim ili manjim događajima tokom dana. Na primjer, možemo imati dodatne troškove zbog  nesporazuma ili nemara, možemo izgubiti document sa računara na kojem smo radili satima zbog nestanka električne energije, student može pasti na ispitu iako je zaista mnogo učio, možemo provesti dan čekajući u redu zbog nekog posla koji je u procesu, a za koji je potrebno okončati birokratske procedure, tako da posao može propasti zbog dokumenata koji nedostaju, neko može propustiti avion ili autobus iako mu se jako žuri da negdje stigne… Bezbroj je takvih incidenata koje svako može, i sigurno hoće doživjeti u svom životu, te će ih smatrati poteškoćama i “nevoljama.” U svim ovim incidentima osoba koja ima vjere odmah će pomissliti da ju Allah testira i ponašat će se strpljivo, jer je potpuno besmisleno za nekoga ko će umrijeti i odgovarati na Sudnjem danu da se opterećuje  takvim sitnicama i da gubi vrijeme brinući o tome. Takva osoba nikad ne kaže “jao” za bilo šta što joj se dešava i moli Allaha da joj olakša posao i da iz svega izađe nešto dobro.
 
A kada poslije poteškoće uslijedi olakšanje, shvatimo da je to odgovor na našu moltvu Allahu, da je Allah Onaj koji čuje sve molitve i Koji ih uslišava, te da jedino Allahu trebamo biti zahvalni. Ako neko ovako svakodnevno razmišlja, onda nikada nije beznadežan, zabrinut, samosažaljiv ili očajan, bez obzira s čime se suočava. Onda zna da je Allah stvorio sve to s dobrom namjerom i da se u tome krije blagoslov. Štaviše, on razmišlja ovako ne samo o velikim događajima koji ga mogu zadesiti, nego, kao što smo već objasnili, i o sitnim nevoljama i detaljima na koje svakodnevno može naići.
 
Zamislite čovjeka koji ne može da riješi bitan problem onako kako bi htio, i susreće se sa ozbiljnim problemima baš nadomak svoga cilja. Ova osoba najednom postaje bijesna, osjeća se nesretno i rastrojeno, ukratko,  razvija različita negativna osjećanja. 
 
Nasuprot tome, neko ko smatra da se u svemu može naći nešto dobro pokušava da sazna skrivenu pouku u takvom događaju koji mu je Allah priredio. On misli da mu Allah na taj način želi privući pažnju i napomenuti ga da poduzme određenije mjere povodom tog problema. On poduzima sve što je neophodno i zahvalan je Allahu, te govori: “Možda mi je ovo pomoglo da spriječim nastanak veće štete.” Neko ko propusti autobus dok pokušava da stigne na sastanak može pomisliti: “Možda me to što sam zakasnio i što neću biti u tom autobusu spašava nesreće ili neke druge štete.” Ovo je samo nekoliko primjera. Osoba može i zaključiti: “Možda postoji još mnogo takvih neočiglednih poenti događaja.” Ovakvih događaja može biti mnoštvo u čovjekovom životu. Važno je da se naši planovi ne ostvaruju uvijek u skladu s našim željama. Možemo se na jednom naći u potpuno drugačijoj situaciji od one kakvu smo planirali. U takvim okolnostima neko ko se ponaša rezignirano i traži dobrobit u događaju s kojim je suočen, on u konačnici i profitira. Allah u Svom ajetu kaže: 
 
“…Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate.” (Sura al-Baqara: 216)
 
Kao što Allah kaže u Svom ajetu, mi ne znamo ali Allah zna. Samim time, Allah je Onaj Koji zna šta je dobro, a šta loše za nas. Ono što preostaje čovjeku jeste da samo ima povjerenja u Allaha, Milostivog i Samilosnog, da Njega prihvati kao prijatelja i da se u potpunosti prepusti Allahovoj volji. 
 
Ono o čemu razmišljamo zbog bolesti
 
Čovjek je biće koje ima mnogo slabosti i koje mora stalno da se trudi da se izbori sa svojim nesavršenostima. Bolesti najdirektnije ukazuju na čovjekove slabosti. Dakle, kada se prijatelj ili mi sami razbolimo, moramo razmisliti o neočiglednim dobrobitima toga. Kada razmislimo, shvatimo da čak i gripa, koja se smatra jednostavnom bolešću, nudi lekcije iz kojih možemo izvući upozorenja. Kada dobijemo takvu bolest  prvo treba da pomislimo da je glavni uzrok te gripe virus, tako malen da je nevidljiv golim okom. Međutim, i tako malen organizam je dovoljan da uzrokuje da čovjek od 60-70 kg izgubi snagu, te ga učini toliko iscrpljenim da nije u stanju ni hodati ili govoriti. U većini slučajeva, lijekovi koje pijemo ili hrana koju jedemo nam uopšte ne pomaže. Jedino što možemo raditi jeste da se odmaramo i čekamo. U našem tijelu se odvija rat na koji mi ne možemo utjecati. Ruke i noge nam je vezao maleni organizam. U takvoj situaciji, prvo čega treba da se sjetimo jesu slijedeći Allahovi ajeti:  
 
“…Onaj koji me hrani i poji, i koji me, kad se razbolim, liječi, i koji će mi život oduzeti, i koji će me poslije oživiti, i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti! Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri.” (Sura Ash-Shu‘ara': 79-83)
 
Čovjek koji dobije bilo kakvu bolest bi trebao uporediti svoj stav kada je zdrav sa svojim stavom dok je bolestan i razmisliti o tome. On bi trebao uočiti svoju skromnost za vrijeme bolesti, kako mu je jasno bilo da treba Allaha, i na primjer, kako se na putu do operacione sale, iskreno i snažno molio Allahu. Kada svjedočimo tuđoj bolesti, trebalo bi da odmah zahvalimo Allahu kada se prisjetimo vlastitog dobrog zdravlja. Kada vjernik vidi čovjeka kojem nedostaje noga, trebalo bi da pomisli kako su njegove noge ogroman i važan blagoslov za njega. On shvata da to što se može kretati kuda god poželi, čim se ujutro probudi, i trčati kada je to potrebno ili se brinuti o sebi bez da mu je potreban iko drugi, sve su to ogromni Allahovi blagoslovi. Dok razmišlja i pravi takva poređenja, sve bolje poima vrijednost svega čime je blagoslovljen.  
 
Virus je nevidljiv golim okom, ali može uzrokovati da se ogromno ljudsko tijelo ne odvaja od kreveta.
 
Neke činjenice koje čovjek shvata dubokoumno razmišljajući
 
Da li ste ikada pomislili da je sve stvoreno samo za ljude? Kada neko ko vjeruje u Allaha pažljivo istražuje sisteme i sva živa i neživa bića prisutna u univerzumu, uviđa da je baš sve stvoreno isključivo za ljude. On shvata da ništa od toga nije moglo nastati slučajnošću, već je Allah sve precizno stvorio kako bi koristilo ljudima. Čovjek, recimo, može bez ikakva napora konstantno disati. Zrak koji on udiše niti spaljuje njegove disajne puteve, niti mu uzrokuje vrtoglavice ili glavobolje. Proporcije gasova u zraku su raspoređene tako da su uključene količine koje su najprikladnije za ljudsko tijelo. Neko ko o ovome razmišlja sjetit će se još jedne ključne stvari: ako se koncentracija oksigena u atmosferi malo poveća ili malo smanji u odnosu na trenutnu, u oba slučaja život bi nestao. Potom će se prisjetiti kakve poteškoće u disanju ima u prostorijama bez zraka. Što više razmišlja o tome, vjernik je sve zahvalniji svome Gospodaru. To uzrokuje njegovo shvatanje da je i Zemljina atmosfera, kao i atmosfere mnogih drugih planeta, mogla biti stvorena tako da otežava disanje. Ipak, nije tako i atmosfera Zemlje je stvorena savršeno uravnoteženo i baš tako kako bi milijarde ljudi mogle da dišu bez ikakvog napora.
Neko ko nastavi razmišljati o planeti na kojoj živi sjetit će se važnosti vode, koju stvara Allah, za ljudski život. Slijedeće mu pada na um: generalno, ljudi razumiju važost vode tek onda kada im je ona uskraćena na duži vremenski period. Voda, međutim, je supstanca koja je neophodna u svakom momentu našeg života. Na primjer, značajan dio ćelija našeg tijela i krvi koja seže u svaki dio našeg tijela, sastoji se od vode. Da nije tako, protok krvi bi se smanjio i njena cirkulacija venama bi bila jako otežana. Tečnost vode je važna ne samo za naša tijela, već također i za biljke. Dakle, voda doseže najudaljenije krajeve listova prolazeći kroz njegove kao konac tanke kanaliće. Ogromna količina vode u morima čini našu Zemlju nastanjivom. Kada bi se omjer mora i kopna na Zemlji smanjio, onda bi se kopno pretvorilo u pustinje i život bi postao nemoguć. Svjesna osoba koja razmišlja o ovim stvarima je potpuno ubjeđena da uspostavljanje tako savršene ravnoteže na Zemlji  sigurno nije slučajnost. Shvatanje i razmišljanje o ovim stvarima ukazuje na Uzvišenog Stvoritelja i Vlasnika beskonačne moći, koji je stvorio sve ovo sa svrhom.
 
Štaviše, on također shvata da primjeri o kojima je razmišljao su samo dio onoga što je stvoreno. Zapravo, nemoguće je nabrojati sve primjere koji se tiču delikatne ravnoteže na Zemlji. Ipak, čovjek koji razmišlja može brzo pojmiti red, savršenstvo i ravnotežu koja preovladava u svakom dijelu univerzuma, i tako doći do zaključka daje Allah stvorio sve za čovjeka. Allah to ističe u Kur’anu: 
 
Ova planeta i cijeli univerzum u kojem živimo posjeduju karakteristike koje su nama za život neophodne. Neko ko o tome razmisli, uvidjet će jasno da je Allah stvorio cijeli univerzum samo za nas. 
 
“I daje vam da se koristite onim što je na nebesima i onim što je na Zemlji, sve je od Njega. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.“ (Sura al-Jathiya: 13)
________________________________________
PREUZETO IZ "DUBOKOUMNO RAZMIŠLJANJE" HARUNA YAHYE, IZDAVAČ: TA-HA PUBLISHERS, UNITED KINGDOM, 2000.  Godina;
 
2013-03-25 14:10:34

O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."