Pokajanje donosi olakšanje srcu

Jedna od najvažnijih osobina po kojima se vjernici razlikuju od nevjernika jeste to što se vjernici često kaju, što je i oblik molitve.

S obzirom da nevjernici sebe smatraju bezgrješnima, ne osjećaju ni potrebu da se pokaju. Vjernici, s druge strane, ne žele činiti nikakve grijehe. Međutim, po svojoj prirodi, ljudi mogu povremeno zgriještiti zbog svog ega. Mogu postati nemarni u izvršavanju Allahovih naredbi. Ali se poslije pokaju i okrenu se Allahu, tražeći oprost svog Gospodara. Allah je ljude stvorio kao vrlo slaba bića. Ljudi zapadaju u nemar zbog neukosti ili nesavjesnosti, pa im se može dogoditi da pogriješe čak i u vezi onoga sa čim su najbolje upoznati, a mogu i razmišljati na pogrešan način, donijeti pogrešnu odluku ili se nerazumno ponašati. Razlog tome je što ljudi imaju opakog neprijatelja poput šejtana, koji ih pokušava navesti na buntovništvo i odvratiti ih od pravog puta zavaravajući ih. Ego također ponekad daje zle naredbe ljudima. Ljudi mogu zaslužiti Allahovo zadovoljstvo do te mjere da im on pruži zaštitu od ove dvije negativne sile.  

Veliki je blagoslov to što je naš Svemilosni, Samilosni Gospodar Blag i što je Zaštitnik svojih robova.

Allah uvijek daje ljudima šansu da zatraže oprost i da se pokaju za greške i grijehe. Allah u mnogim ajetima Kur’ana obznanjuje ljudima da je On “Onaj koji prašta,” “Milostivi,” “Zaštitnik” i “Samilosni,” Allahova imena “At-Tawwab” što znači “Onaj koji prima pokajanje” i “Al-Gaffar” što znači “Onaj koji prašta” te “Ar-Rahman” značenja “Svemilosni” manifestuju se u svima koji se pokaju i zatraže oprost. U jednom ajetu Allah daje radosnu vijest robovima riječima “Kaži robovima Mojim da sam Ja, zaista, Onaj koji prašta i da sam milostiv.” (Sura Al-Hijr, 49).
Vjernici moraju shvatiti svoje greške, kako one koje su počinili svjesno, tako i one koje su napravili iz nemara ili povlađujući svom egu. Moraju se pokajati za svoje greške i vratiti se ispravnom putu, te se okrenuti našem Gospodaru što je prije moguće, ali i potruditi se da ne naprave te greške ponovo.  

Često kajanje je znak vjernikove poniznosti i svijesti slabosti u odnosu na Allaha. To je ponašanje kojim je Allah zadovoljan. U zamijenu za ovaj vid obožavanja Allah daje olakšanje, diže teret sa savjesti i otvara umove onih koji se često kaju.

Vrijednost pokajanja je u tome što se vjernik zaista pokaje za učinjeno, te se bez odlaganja okreće Allahu i trudi se ne napraviti takvu grešku ponovo. Dakle, kaje se iskreno i istinski. S obzirom da se kaje, obećava da će ostati na pravom putu do kraja života. U Kur’anu, gledište nekoga ko se iskreno kaje je opisano u slijedećem ajetu: “Allah prima pokajanje samo od onih koji učine kakvo hrđavo djelo samo iz lahkomislenosti, i koji se ubrzo pokaju; njima će Allah oprostiti. – A Allah sve zna i mudar je...” (Sura An-Nisa’17). U drugom ajetu Allah objavljuje kako bi vjernici trebalo da se ponašaju: “i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju.” (Sura Al Imran, 135).

Pokoravanje Allahu odmah nakon što pogriješimo i neodlaganje pokajanja je važno. Naravno, čak i kada osoba koja se iskreno pokaje pažljivo teži da ponovo ne pogriješi, opet joj se može dogoditi da zapadne u istu grešku. Ta situacija ne bi trebalo da uzrokuje da osoba izgubi samopouzdanje. Za svakoga postoje prilika da se pokaje i da se iskreno pokori Allahu sve do smrti.

Ipak, osobu ne bi smjelo zavarati vrijeme koje joj je dato. Trebalo bi da se ponaša tako da ne zloupotrijebljava Allahovu milost, oprost i blagodati. Trebalo bi da koristi vrijeme koje joj Allah daje da pronađe vodstvo i pokaje se, te da zatraži oprost, dok još ima vremena. Razlog za to je što pokajanje i izražavanje vjere u samom trenutku nastupanja smrti Allah možda neće prihvatiti. Zbog toga se treba ponašati kao da ćemo umrijeti već slijedećeg momenta i težiti da budemo među onima koji su poučeni.

Ne treba zaboraviti da je moguće da svako pravi manje ili veće greške kroz život, ali da se, samo ako se iskreno pokaje i pokori Allahu, Onome koji oprašta i prihvata pokajanje i koji pretvara zlo u dobro, može nadati da će te greške biti oproštene. Allah uvijek odgovara na pokajanje. Allah oprašta greške i pretvara ih u nešto dobro, te nagrađuje dobra djela najboljom nagradom.

Greške daju veću vrijednost vjernicima na Vječnom svijetu, ukoliko se odmah pokaju za svoje greške i pokušaju se za njih iskupiti ponašajući se onako kako Kur’an nalaže. Greške također čine da ljudi sazrijiu i da postanu svjesni da su tek Božiji robovi – vrlo slabi i bespomoćni. Važno je iskazati žaljenje  i pokajati se, a ne ustrajati u griješenju. U ajetima, naš Gospodar objavljuje da će On oprostiti onima koji čine dobra djela, daju milostinju i žive u skladu s moralom Kur’ana, te ih uzeti u svoju zaštitu:

“Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravome putu istraje.” (Sura Ta-Ha, 82) 

Jedan od razloga koji ljude ometa u življenju po vjerskom moralu jeste to što sebe vide kao “kompulsivne i one koji su nepopravljivi” kao rezultat krivice koju osjećaju zbog svojih grijeha. Šejtan konstantno provocira te ljude koji zaboravljaju Allahova imena Ar-Rahman i Ar-Rahim, te da je Allah Onaj koji prihvata pokajanje i beskrajno je Milostiv, pa im govori “da su već nepopravljivi griješnici, da je nemoguće da se oporave, da private to kao konačno stanje.” Šejtan ih tako povlači u još veći ponor zabludama poput “već si jednom zgriješio, možeš ti to ponovo.” Ali ovo je tek još jedan od slabašnih šejtanovih trikova jer, kad osoba zgriješi, to ne znači da ne može ponovo pronaći pravi put. Allah objavljuje u Kur’anu da će On oprostiti svima koji se iskreno pokaju za svoje grijehe, zatraže oprost i potrude se da takav grijeh ne počine ponovo:

“A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi se – Allah će, sigurno, oprostiti. Allah doista prašta i samilostan je.” (Sura Al-Ma’ida, 39)

Bosnia Times & Cazin Net:

http://thebosniatimes.ba/clanak/2357

http://www.cazin.net/clanci/vijest/harun-yahya-pokajanje-donosi-olaksanje-srcu

2015-12-23 02:28:41

O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top