Jedan Dan Muslimana

Spremi knjigu

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentari

Dijelovi knjige

< <
1 / total: 5

Uvod

Manzara

U Kur'anu, Allah, dž.š., odgovara na sva pitanja koja čovjek može postaviti o životu i daje savršena i najrazumnija riješenja za sve moguće probleme. Kao što Allah kaže u drugom ajetu sure El-Bekara, “Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali.” I mnogim drugim ajetima također pokazuje da je naš Gospodar objasnio sve u Kur'anu:

Osoba koja je vjernik uređuje svoj čitav život prema Kur'anu i teži iz dana u dan primjeni onoga što je pročitala i naučila u ajetima. U svemu onome što radi, od trenutka kada se probudi ujutro pa sve do momenta kada krene na spavanje, se trudi razmišljati, govoriti i ponašati u skladu s onim što nalaže Kur'an. Allah pokazuje u Kur'anu da ova posvećenost preovladava cijelim životom vjernika.

U kazivanju o njima pouka je za one koji su razumom obdareni. Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje. (Jusuf, 111)

… Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju. (En-Nahl, 89)

Reci: "Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova." (El-En’am, 162)

Ali neki ljudi vjeruju da se vjera sastoji od obreda određenih za posebno vrijeme - da se život dijeli na vrijeme za molitvu i vrijeme za ostale stvari. Oni misle na Allaha i kasniji život samo za vrijeme molitve, posta, kada daju sadaku ili idu na hadž u Meku. Ostatak vremena zauzeti su dunjalučkim poslovima. Život na ovom svijetu za njih je zamorna utrka. Takvi su ljudi skoro potpuno odvojeni od Kur'ana i imaju vlastite ciljeve u životu, svoje vlastito razumijevanje morala, kao i posebne poglede na život i osjećaj za vrijednost. Nemaju pojma šta učenje Kur'ana stvarno predstavlja.

Çocuklar

Osoba koja prihvata učenje Kur'ana i slijedi sunnet Allahovog Poslanika, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, kao princip svoga življenja, sigurno će imati drugačiji život od nekoga s gore spomenutim osobinama. Takva osoba neće zaboraviti da je podređena sudbini koju joj je Allah odredio i živjet će svoj život vjerujući u Njega i pokoravajući Mu se. Zbog toga će takav čovjek znati da ne smije biti nervozan, tužan, plašljiv, zabrinut, pesimističan ili depresivan. Neće ga obuzeti panika kada se suoči s poteškoćama. Ići će u susret svemu što dolazi na način koji Allah odobrava i savjetuje. Svaka njegova riječ, odluka i djelo pokazuje da on živi u skladu sa sunnetom, koji je utjelovljenje učenja Kur'ana. Bilo da šeta, jede, ide u školu, uči, radi, bavi se sportom, razgovara s drugima, gleda televiziju ili sluša muziku, on je svjestan da je njegova obaveza živjeti na način kojim je Allah zadovoljan. On vodi računa o izvršavanju svojih obaveza i trudi se, u isto vrijeme, zadobiti Allahovu naklonost u svemu što radi. Nikada se ne ponaša onako kako to nije u skladu s učenjem Kur'ana ili je u suprotnosti sa sunnetom.

Življenje po vrijednostima Islama moguće je samo kroz primjenjivanje naredbi i savjeta datih u Kur'anu u svakom segmentu života. Ovo, kao i praktikovanje sunneta, jeste jedini način da ljudi postignu najbolje rezultate na ovom i na onom svijetu. Naš Gospodar govori nam u Kur'anu da čovjek može imati dobar život samo ako čini ispravna djela:

Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. ((En–Nahl, 97)

Allahovom voljom, život u skladu s učenjem Kur'ana i sunneta omogućit će ljudima da razviju širi način razmišljanja, natprosječnu inteligenciju, sposobnost da razlikuju dobro od lošeg kao i sposobnost da dublje razmotre stvari oko sebe.

Ove će osobine osigurati osobi koja ih posjeduje lagodan život koji proizlazi iz ovih prednosti. Osoba koja živi u podređenosti Allahu i u skladu s učenjima Kur'ana bit će totalno drugačija od drugih ljudi u svom ponašanju, u načinu na koji hoda, sjedi, u pogledima na život, u načinu na koji tumači i objašnjava stvari kao i u rješenjima problema na koje nailazi

Ova će knjiga izučavati ono što čovjek radi i stvari koje mu se dešavaju skoro svaki dan njegovog života, ali sa stanovišta muslimana koji živi u skladu s učenjem Kur'ana. Pokazat će kako musliman treba reagovati na svakodnevna događanja i situacije s kojima se suočava. Svrha je knjige dvojaka: da predstavi dobar način života koji možemo imati zahvaljujuči učenju Kur'ana i da pozove ljude da žive ovim uzvišenim načinom života koji nudi Kur'an. Sigurno je da nam samo učenje Kur'ana omogućava da živimo svaki dan i svaki trenutak našeg života u mirnoj, skoro džennetskoj, sredini koja je daleko od stresa, briga i nervoze koje nas okružuju u ovom svijetu.

1 / total 5
Knjigu “Jedan Dan Muslimana” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top