< <
2 / total: 6

Poglavlje I: Primjeri Dijelova iz Knjige Koje je
Navodno Napisaio Mevlana Rumi,
a Koji su Lišeni Poštovanja Prema Bogu, Islamu i Kur’anu

1. Rumijevo İzražavanje Lišeno Poštovanja ka Riječima “Inša’Allah” (ako Bog da) i Činjenica da je on Opisan kao bog – Bog je Sigur Iznad Toga

Mawlana Rumi naređuje da se uradi neki posao. Kada Šejh Muhamed Hadim kaže "Inša'Allah" (ako Bog da), Rumi kaže: "Ti idiote, ko to još govori?" (Abdulbaki Gölpınarlı, Mevlana Dželaleddin Rumi Život, djela i filozofija, Publikacije Inkılap, Istanbul / 1985, 4. izdanje, str.196)

Reći "Inša'Allah" je Božja Zapovijest

I nikako za bilo šta ne reci: "Uradiću to sigurno sutra!" – ne dodavši: "Ako Bog da!" A kada zaboraviš, sjeti se Gospodara svoga i reci: "Gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga.". (Kur'an, 18: 23-24)

RTmi_17_hayati_eserleri_sf_196_insaAllah_soyleyen_kim

Originalni turski izvor Art. -1-

❋ Izjava koja bi bila u skladu s Kur’anom bi glasila da su sva stvorenja manifestacija Boga. Ipak, ovdje knjiga kaže “Rui je pripisivao statut božanstva ne samo sebi, nego cijelom čovječanstvu." Dakle, umjesto da se kaže – kako i stoji u Kur’anu – da su Rumi i čovječanstvo lijepa manifestacija Boga, tu stoji da su oni personifikacija Boga – da nas Bog sačuva.

Poslanik Muhamed (savs) je Rekao da te Riječi 'Inša'Allah' Ukazuju na Savršenstvo Nečijeg Vjerovanja

Ne postoji bolja pokornost kod ljudi, nego reći inša'Allah. Ako osoba kaže "inša'Allah" (ako Bog želi) kada govori, to pokazuje savršenstvo njihove vjere. (Al-Suyuti, Al Jami As Saghir, II / 50, 2486)

2. Stav da je Dozvoljeno Piti vino Uprkos Činjenici da ga je Bog u Kur’an Zabranio

Sve što pruža zadovoljstvo zabranjeno jeda bi se spriječile ove ništarije da dođu do dokaza i da se naviknu. U suprotnom, vino, sviranje muzike, voljeti ono što je lijepo i sama' je dozvoljeno onim čistima, a zabranjeno ništarijama (Abdulbaki Gölpınarlı, Mevlana Celaleddin Rumi Hayatı Eserleri Felsefesi [Život, djela i filozofija Mevlana Dželaluddina Rumija], Publikacije Inkılap, Istanbul / 1985, 4. izdanje, str.200; Abdulbaki Gölpınarlı, Seçme Rubailer [Izabrane pesme], pesma CLXXII , str. 43)

Ako je on (onaj koji pije vino) inteligentan, on postaje reprezentativan... (pokazuje dobre kvalitete kada je pri sebi); a ako je zlonamjeran po prirodi, postaje još gori. ("Mathnawi of Jalau'ddin Rumi", Prevod i komentar Reynold A. Nicholson, Knjige III i IV, distih 2155, str. 391)

Bog je Vino Zabranio Cijelom Čovječanstvu

O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. (Kur'an, 5:90)

Pitaju te o vinu i kocki. Reci: "Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi." I pitaju te koliko da udjeljuju. Reci: "Višak!" Eto, tako vam Allah objašnjava propise da biste razmislili. (Kur'an, 2:219)

Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti? (Kur'an, 5:91)

RTmi_19_Mesnevi_s200_sarhos_Sarap_26_Sarap

Originalni turski izvor Art. -2-

❋ Prema Kur’anu, nedozvoljeno činjenje se odnosi na poslanike, svete osobe, iskrene vjernike ka oi na sve druge ljude podjednako. Dozvoljena ili nedozvoljena djela nisu subjektivna. Vino je nezakonito svima podjednako. Međutim, muzika, ples i njegovanje svega lijepog u Kur’anu nisu zabranjeni.

 

RTmi_20_Mesnevi yeni_sarap

Originalni turski izvor Art. -2-

3. Rumi sebe Opisjuje kao “ni Muslimana, ni Nevjernika”

Mi smo nevjernivi ljubavi, musliman je nešto drugo. (Abdulbaki Gölpınarlı, Mevlana Dželaleddin Rumi Život, djela i filozofija, Publikacije Inkılap, Istanbul / 1985, 4. izdanje, str. 298)

Postoji svijet izvan islama i nevjerništva
Zaljubljeni smo u atmosferu u njemu.
Mistik spusti svoju glavu kad dođe tamo.
Na ovom mjestu nema ni islama niti nevjerništva. (Afzal Iqbal, Život i djela Džalaleddina Rumija, str.166; Abdulbaki Gölpınarlı, Mevlana Dželaleddin Rumi Život, djela i filozofija, Publikacije Inkılap, Istanbul / 1985, 4. izdanje, str. 298)

TAMO se prostire pustinja
Prošle vjere i nevjerništvo
....
Jer tu boravi
Ni nevjerništvo, ni vjera. (Rubaiyat Džalaleddina Rumija, Izabrani prevodi na engleski Verse od AJ Arberry, 1949, Beyond Faith, str.39; Abdulbaki Gölpınarlı, Mevlana Dželaleddin Rumi Život, djela i filozofija, Publikacije Inkılap, Istanbul / 1985, 4. izdanje, str. 198)

Ne postoji rakvo nešto poput islama ili nevjernika! (Mevlana Rumi Online: 100 odabranih Rumijevih pjesama)

Bog Ne Voli Nevjernike

(Reci,) ”Ko je neprijatelj Allahu i melekima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu i Mikailu – pa Allah je, doista, neprijatelj onima koji neće da vjeruju.” (Kur'an, 2:98)

Allah uništava kamatu, a unaprjeđuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika. (Kur'an, 2:276)

zato što je Allah zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici zaštitnika nemaju. (Kur'an, 47:11)

RTmi_22_MevlananinHayati_28_Muslumanlik_Disinda

Originalni engleski izvor Art. -3-

Bog je Prokleo One Koji Umru Kao Nevjernici. Nevjernici Su Stanovnici Pakla

Oni koji ne vjeruju i koji kao nevjernici umru – zaslužuju, doista, prokletstvo Allahovo i meleka i svih ljudi, u njemu će vječno ostati, a patnja njihova neće jenjavati, niti će im se odlagati. (Kur'an, 2:161-162)

... A oni među vama koji od svoje vjere otpadnu i kao nevjernici umru – njihova djela biće poništena i na ovome i na onome svijetu, i oni će stanovnici Džehennema biti, u njemu će vječno ostati. (Kur'an, 2:217)

Oni su zbilja pravi nevjernici; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. (Kur'an, 4:151)

A na Sudnjem danu On će ih osramotiti i upitati: "Gdje su oni koje ste Meni ravnim smatrali, oni zbog kojih ste se prepirali?" Oni koji su razumni reći će: "Danas će bruka i muka nevjernike stići.” (Kur'an, 16:27)

Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio, u njemu će vječno i zauvijek boraviti, ni zaštitnika ni pomagača neće naći. (Kur'an, 33:64-65)

Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili. (Kur'an, 76:4)

RTmi_24_Muslumanliktan_Disari

Originalni turski izvor Art. -3-

❋ Prema Kur’anu, vjera i pobožnost su ono što čovjeka čini čovjekom. Bog je poslao religiju svim ljudima i svaka je osova obavezna postati sljedbenikom religije. Tvrditi suprotno tome i reći da osoba može biti iznad religije je bogohuljenje. Govoriti “Šta je vjera u poređenju sa bogohuljenjem tog čovjeka?” ni u kom slučaju nije u skladu sa Kur’anom. Vjermik nikada ne može reći da su vjera i bogohuljenje jednaki, niti, nadalje, da je bogohuljenje superiornije od vjere – sigurno je vjera iznad takvih izjava – umjesto zahvaljivanja Bogu, vjerovanja i življenja u skladu sa islamom.

Nevjernici I Muslimani Nisu Bliski. Pravi Prijatelji Muslimana Su Muslimani Koji Iskreno Vjeruju

Da li oni koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima, kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu? (Kur'an, 4:139)

Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika; a onoga ko to čini – Allah neće štititi. To učinite jedino da biste se od njih sačuvali. Allah vas podsjeća na Sebe i Allahu se vraća sve! (Kur'an, 3:28)

O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima umjesto s vjernicima! Zar hoćete pružiti Allahu očigledan dokaz protiv sebe? (Kur'an, 4:144)

Muslimani su Obavezni da se bore s Nevjerništvom na Intelektualnom Nivou

A ne slušaj nevjernike i licemjere, i na uvrede njihove pažnju ne obraćaj i u Allaha se pouzdaj, Allah je dovoljan kao zaštitnik. (Kur'an, 33:48)

Zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur'anom se svim silama protiv njih bori. (Kur'an, 25:52)

4. Tvrdnja da je Mesnevija Proizašla iz Prisustva Boga i da je Jednaka Kur’anu (Sveti Kur’an je Sigurno Iznad Toga)

Ovo je knjiga Mesnevija, koja je korijen korijenja korijenova (Muhammedovske) religije u pogledu (njegovog) otkrivanja misterije postignuća (Istine) i izvjesnosti, i koja je najveća nauka o Bogu i najčistiji (religiozni) Božji put i najistaknutiji dokaz Boga. ... (pisan) rukama plemenitih pravednih pisara koji zabranjuju (riječima): neće je dodirivati niko, osim pročišćenog. Laž joj se ne približava ni s prijeda, ni iza, pošto je Bog čuva i nadgleda... I ima druge naslove časti koje joj je Bog poklonio. (Mesnevija Dželauddin Rumi, Prevod i komentar Reynold A. Nicholson, knjiga I, Uvod)

Kur’an je Božija Knjiga i Božiji Zakon

Knjigu objavljuje, u to nema sumnje, Gospodar svjetova. (Kur'an, 32:2)

Knjigu objavljuje Allah, Silni i Sveznajući. (Kur'an, 40:2)

Mi ti, doista, objavljujemo Knjigu, pravu istinu, zato se klanjaj samo Allahu, iskreno Mu ispovijedajući vjeru! (Kur'an, 39:2)

Doğruya İleten ve Şifa Olan Kuran’dır

O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. (Kur'an, 10:57)

Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast. (Kur'an, 17:82)

i on je, uistinu, putokaz i milost svakom onom koji vjeruje. (Kur'an, 27:77)

A šta će biti onog Dana kad protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, od njega samog, i tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih! Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju. (Kur'an, 16:89)

RTmi_27_Mesnevi_onsoz_vahiy

Originalni turski izvor Art. -4-

Kur’an je pod Božijom Zaštitom

laž joj je strâna, bilo s koje strane, ona je Objava od Mudroga i Hvale dostojnoga. (Kur'an, 41:42)

Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti. (Kur'an, 15:9)

Kur’an su Zapisali Čisti Zapisivači

Na listovima su cijenjenim, uzvišenim, čistim, u rukama pisārā časnih, čestitih. (Kur'an, 80:13-16)

Zapovijed “samo Očišćeni Mogu Spoznati Kur’an” je Sadržana u Kur’anu

On je, zaista, Kur'an plemeniti. In a Register well-protected; None touch it except the purified. On je Objava od Gospodara svjetova. (Kur'an, 56:77-80)

5. Tvrdnja da je Znanje Dato Posredovanjem, a ne Direktno od Strane Boga, Bezvrijedno [Čime Aludira na Kur’an koji je Poslaniku Muhamedu (Savs) Dostavljen Preko Meleka Džibrila, Tvrdeći Time da je Bezvrijedan (Kur’an je Sigurno Iznad Toga)]

Znanje koje nije direktno od Samog Boga ne izdržava, (ono je) kao šminka sluškinja. (Mesnevija Džalauddina Rumija, Prevod i komentar od Reynold A. Nicholson, Knjige I - II, distih 3449, str. 188)

Kur’an je Božija Riječ. Bog je Naredio Džirilu da Prenese Objavu Poslaniku Muhamedu (savs)

To je samo Objava koja mu se obznanjuje,
uči ga jedan ogromne snage,
razboriti, koji se pojavio u liku svome
na obzorju najvišem,
zatim se približio, pa nadnio
blizu koliko dva luka ili bliže
i objavio robu Njegovu ono što je objavio,
srce nije poreklo ono što je vidio,
pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio? (Kur'an, 53:4-12)

I Kur'an je, sigurno, objava Gospodara svjetova; donosi ga povjerljivi melek, na srce tvoje, da opominješ. (Kur'an, 26:192-194)

Onome najuzvišenijem, koji svemirom vlada, koji šalje Objavu, riječi Svoje – kome hoće od robova Svojih, da upozori na Dan susreta međusobnog, (Kur'an, 40:15)

RTmi_30_Mesnevi_s276_27_Vasitasiz_ilim

Originalni turski izvor Art. -5-

Džibril je u Božijem Prisustvu Poštovan i Cijenjen

Kur'an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog, moćnog, od Gospodara svemira cijenjenog. (Kur'an, 81:19-20)

Džibrilova Podrška je Blagoslov Vjernicima

Reci: "Od Gospodara tvoga objavljuje ga najčistiji melek kao istinu, da još više učvrsti vjernike u vjerovanju, i da bude putokaz i radosna vijest svim muslimanima." (Kur'an, 16:102)

6. Tvrdnja da Savršen Čovjek Pretvara Nevjerništvo u Religiju

Šta god bolestan čovjek dotakne, pretvori se u bolest, ali kada sarsen čovjek dotakne nevjerništvo, ono posaje religija. (Mesnevija Delaluddina Rumija, Prevod i komentar Reynolda A. Nicholsona, Knjiga I&II, distih 1610, str. 89)

Nevjerništvo Nikada ne Postaje Religija za Vjernike; Nevjernici Će Biti Vječni Stanovnici Pakla

Reci: "O vi nevjernici,
ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,
a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;
ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,
a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,
vama – vaša vjera, a meni – moja!" (Kur'an, 109:1-6)

Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. (Kur'an, 2:24)

Oni koji ne vjeruju i koji kao nevjernici umru – zaslužuju, doista, prokletstvo Allahovo i meleka i svih ljudi, u njemu će vječno ostati, a patnja njihova neće jenjavati, niti će im se odlagati. (Kur'an, 2:161-162)

Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik doista se neće primiti kao otkup ni sve blago ovoga svijeta. Njih čeka patnja bolna i njima niko neće pomoći. (Kur'an, 3:91)

Bog ne voli Nevjernike, Nevjerništvo je Prokleto

Reci: "Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!" A ako oni glave okrenu – pa Allah, zaista, ne voli nevjernike. (Kur'an, 3:32)

Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna. (Kur'an, 9:68)

da On iz obilja Svoga nagradi one koji su vjerovali i dobra djela činili; a On, zaista, ne voli nevjernike. (Kur'an, 30:45)

Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio. (Kur'an, 33:64)

Muslimani nisu Pokorni Nevjernicima

Zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur'anom se ovim svim silama protiv njih bori. (Kur'an, 25:52)

RTmi_33_Kamil_Kufur

Originalni turski izvor Art. -6-

Nevjernici su Konstantno Gubitnici

On čini da se smjenjujete na Zemlji; ko ne bude vjerovao, nevjerovanje njegovo je na njegovu štetu; nevjernicima će njihovo nevjerovanje kod Gospodara njihova samo povećati odvratnost, i nevjernicima će njihovo nevjerovanje povećati propast. (Kur'an, 35:39)

Umjesto Allahu oni se klanjaju onima koji nisu u stanju neku korist im pribaviti, niti od njih kakvu štetu otkloniti. Nevjernik je šejtanov saučesnik protiv njegovog Gospodara, (Kur'an, 25:55)

Nevjernici Nemaju Zaštitnika Niti Prijatelja

zato što je Allah zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici zaštitnika nemaju. (Kur'an, 47:11)

A Mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nj vjerovati – i on će biti uzrok jadu nevjernika,

a on je, doista, sama istina zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga! (Kur'an, 69:49-52)

I Nuh reče: "Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika, jer, ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će grješnika i nevjernika rađati! (Kur'an, 71:26-27)

Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti; Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili. (Kur'an, 76:3-4)

Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati, sa divana će gledati. Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali! (Kur'an, 83:34-36)

7. Tvrdnje da Poslanik Muhamed (Savs), Čiji je moral Bog Stvorio Izvanrednim i Koji se Pokoravao Kur’anu na Najsavršeniji i Najkompletniji Način – Poslanik je Sigurno Iznad Toga – Uživao U Životu Koji je Suprotan Kur’anu, Zaboravio Da Postoji Sudbina, Priželjkivao Ovosvjetske Užitke, Nije se Pokoravao Događajima Koje je Bog Stvorio i Želio Počiniti Samoubistvo

Kad god bi ga (osjećaj) odvojnosti (od Boga) ophrvao, Mustafa (poslanim Muhamed),on bi bio na ivici da se baci s litice,dok mu Džibril (Gabrijel) ne bi rekao: “Stani, ne čini to, jer veliko bogatstvo je (na putu) ka tebi, od Onoga koji naredbe izdaje!”. Onda) bi Mustafa odustao (od skoka s litice), (sve dok ga odvojenost ponovo ne bi napala. (Onda) bi pnovo, od tuge i žalosti, bio na ivici da se baci na glavu sa litice… (Mesnevija Džalauddina Rumija, Prevod i komentar od Reynold A. Nicholson, Knjige V&IV, distih 3535, str.212)

Poslanik Muhamed (savs) je Bio Osoba Superiornog Morala i bio je Blagoslovljena Osoba Koja je Poslata Kao Uzor Ljudima od Boga

Nūn. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu, ti nisi, milošću Gospodara svoga, lud; ti ćeš, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti, And indeed, you are of a great moral character. i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti, Which of you is the afflicted [by a devil]. Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i On dobro zna one koji su na Pravome putu. (Kur'an, 68:1-7)

Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje. (Kur'an, 33:21)

Mi smo vam jednog od vas kao poslanika poslali, da vam riječi Naše kazuje i da vas očisti i da vas Knjizi i mudrosti pouči i da vas ono što niste znali nauči. (Kur'an, 2:151)

Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. (Kur’an, 3:164)

On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. (Kur'an, 62:2)

RTmi_36_Mesnevi_peygamber_intihar_3535

Originalni turski izvor Art. -7-

Poslanik Muhamed (savs) je Postupao Prema Objavi

Tako mi zvijezde kad zalazi, vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao! On ne govori po hiru svome – to je samo Objava koja mu se obznanjuje, uči ga jedan ogromne snage. (Kur'an, 53:1-5)

A kad im se kazuju ajeti Naši, koji su jasni, onda govore oni koji ne vjeruju da će pred Nas stati: "Donesi ti kakav drugi Kur'an ili ga izmijeni!" – Reci: "Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam, ja slijedim samo ono što mi se objavljuje, ja se bojim – ako budem neposlušan svome Gospodaru – patnje na Velikom danu." Reci: "Da Allah nije htio, ja vam ga ne bih kazivao niti bi vas On s njim upoznao. Ta ja sam prije poslanstva dugo među vama boravio – zar ne shvaćate?" (Kur'an, 10:15-16)

Zato ti pozivaj i budi istrajan, onako kako ti se naređuje, a ne povodi se za prohtjevima njihovim, i reci: "Ja vjerujem u sve knjige koje je Allah objavio, i naređeno mi je da vam pravedno sudim; Allah je i naš i vaš Gospodar, nama naša, a vama vaša djela; nema potrebe da jedni drugima dokaze iznosimo; Allah će nas sve sabrati, i Njemu će se svi vratiti." (Kur'an, 42:15

Cijeli Život Poslanika Muhameda (savs) je Isključivo Radi Boga

Reci: "Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova. (Kur’an, 6:162)

Poslanik Muhamed (savs) Nikada Nije Očekivao Ništa Kao Nagradu za Propovijedanje Relligije

O narode moj, ja ne tražim od vas nagrade za ovo; mene će nagraditi Onaj koji me je stvorio! Zašto se ne opametite? (Kur’an, 11:51)

Reci: "Za ovo od vas ne tražim druge nagrade, već da onaj koji hoće pođe Putem koji vodi njegovu Gospodaru." (Kur’an, 25:57)

Reci: "Ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nagradu i ja nisam izvještačen. (Kur’an, 38:86)

Na ovaj način Allah šalje radosne vijesti robovima Svojim, onima koji su vjerovali i dobra djela činili. Reci: "Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim da Mu se dobrim djelima približite." A umnogostručićemo nagradu onome ko učini dobro djelo, jer Allah, zaista, mnogo prašta i blagodaran je. (Kur’an, 42:23)

Reci: "Kakvu god nagradu da zatražim od vas, nek ostane vama, mene će nagraditi Allah, On nad svim bdi." (Kur’an, 34:47)

Poslanik Muhamed (savas) je Primjer Svim Muslimanima

i u Allaha se pouzdaj, Allah je zaštitnik dovoljan! (Kur’an, 33:3)

Zar Allah sam nije dovoljan robu Svome? A oni te plaše onima kojima se, pored Njega, klanjaju. Onoga koga Allah ostavi u zabludi – niko ne može na Pravi put uputiti. (Kur’an, 39:36)

Ako ga vi ne pomognete – pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome: "Ne brini se, Allah je s nama!", pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je – gornja. Allah je silan i mudar. (Kur’an, 9:40)

…Reci: "Meni je dovoljan Allah, u Njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju." (Kur’an, 39:38)

(Vjernici su) oni kojima je, kada su im ljudi rekli: "Neprijatelji se okupljaju zbog vas, trebate ih se pričuvati!" – to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: "Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!" (Kur’an, 3:173)

Allah dobro poznaje neprijatelje vaše, i Allah je dovoljan zaštitnik i Allah je dovoljan pomagač! (Kur’an, 4:45)

I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. (Kur’an, 3:139)

Ako se oni budu prepirali s tobom, reci: "Ja se samo Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede." I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: "Primite islam!" Ako prime islam, onda su na Pravome putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da pozivaš. – Allah dobro vidi robove Svoje. (Kur’an, 3:20)

Vrjednovanje Poslanika Prema Njihovu Imetku je Karatkteristika Nevjernika

I još kažu: "Trebalo je da ovaj Kur'an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada!" (Kur’an, 43:31)

i govore: "Nećemo ti vjerovati sve dok nam iz zemlje živu vodu ne izvedeš; ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze, pa da kroz njeg svukuda rijeke provedeš; ili dok na nas nebo u parčadima ne oboriš, kao što tvrdiš; ili dok Allaha i meleke kao jamce ne dovedeš; ili dok ne budeš imao kuću od zlata ili dok se na nebo ne uspneš; a nećemo vjerovati ni da si se uspeo sve dok nam ne doneseš Knjigu da je čitamo." Reci: "Hvaljen neka je Gospodar moj! – zar ja nisam samo čovjek, poslanik?" (Kur’an, 17:90-93)

Reci: "Ja vam ne kažem: 'U mene su Allahove riznice', niti: 'Meni je poznat nevidljivi svijet', niti vam kažem: 'Ja sam melek' – ja slijedim samo ono što mi se objavljuje." Reci: "Zar su isti slijepac i onaj koji vidi? Zašto ne razmislite?" (Kur’an, 6:50)

8. Stav da Osoba Koja Tvrdi “da je Mesnevija Komentar Kur’ana” Zapravo u Zabludi i Trebalo bi da se Pita, Zapravo, “Zašto Mesnevija ne bi Bila Kur’an”

Njegov sin i nasljednik, Sultan Walad prenosi: Jedan od naših sljedbenika se žalio mom ocu riječima “Neki učenjaci (danishmandan) us se raspravljali samnom, govoreći, “Zašto Mesneviju zovu Kur’an?” Odgovorio sam “To je komentar (tafsir) Kur’ana.' Moj otac [tj. Rumi] je utihnuo na trenutak. Onda je rekao “O pesto! Zašto ne bi bio? O magarče! Zašto ne bi bio? O kurvin brate! Zašto ne bi bio?” (Shahab Ahmed, Šta je islam? Važnost islamskoga, str. 307; Ahmad Aflaki, Ariflerin Menkıbeleri [The Manaqib al-Arifin], Publikacije turskog ministarstva nacionalnog, str. 306)

Kur’an je Jedinstven i Neprikosnoven

Reci: "Kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim." (Kur’an, 18:109)

Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. (Kur’an, 59:21)

A oni govore: "On ga izmišlja!" Reci: "Pa, dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena, i koga god hoćete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite." (Kur’an, 10:38)

Reci: "Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, takav kao što je on, na bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali." Mi u ovom Kur'anu objašnjavamo ljudima svakojake primjere, ali većina ljudi nikako neće da vjeruje. (Kur’an, 17:88-89)

Zar oni da govore: "On ga izmišlja!" Reci: "Pa sačinite vi deset Kur'anu sličnih, izmišljenih sura, i koga god hoćete, od onih u koje pored Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite!" A ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on objavljuje samo s Allahovim znanjem i da nema boga osim Njega – zato muslimani postanite! (Kur’an, 11:13-14)

A oni govore: "On ga izmišlja!" Reci: "Pa, dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena, i koga god hoćete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite." Oni poriču prije nego što temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došlo ni tumačenje njegovo; tako su isto oni prije njih poricali, pa pogledaj kako su nasilnici završili! (Kur’an, 10:38-39)

And if you are in doubt about what We have sent down upon Our Servant [Muhammad], then produce a surah the like thereof and call upon your witnesses other than Allah, if you should be truthful. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. (Kur’an, 2:23-24)

RTmi_42_Kuran_Mevlana

Originalni turski izvor Art. -8-

❋ Stati na stranu Rumijeve Mesnevije koja se izjednačava s Kur’anom je isto što i reći da su izreke svetih ljudi Božije riječi. Zasigurno, Bog je onak koji čini da su ljudi u mogućnosti da išta govore. Svaka riječ pripada Bogu. Međutim, to ne znači da su sve izgovorene riječi jednake Kur’anu, Božijoj objavi. No, ovdje se Mesnevija otvoreno izjednačava sa Kur’anom, a to je hereza.

Jedina Odlučujuća Moć Pirpada Bogu

Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući Knjigu da biste vi pomislili da je to iz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: "To je od Allaha!" – a to nije od Allaha, i o Allahu svjesno govore laži. (Kur’an, 3:78)

Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? Da nije Riječi prije izrečene, među njima bi već bilo presuđeno. – A nevjernike, doista, čeka patnja nesnosna. (Kur’an, 42:21)

A kada im se rekne: "Slijedite Allahovu Objavu!" – oni odgovaraju: "Nećemo, slijedićemo ono na čemu smo zatekli pretke svoje." – Zar i onda kada im preci nisu ništa shvaćali i kada nisu na Pravome putu bili?! (Kur’an, 2:170)

I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: "Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu." "Zar i onda" – govorio bi on – "kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?" A oni bi odgovarali: "Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!" (Kur’an, 43:23-24)

A zar im nije dosta to što Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje; u njoj je, doista, blagodat i pouka narodu koji vjeruje. (Kur’an, 29:51)

Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmišlja laži? Oni će pred Gospodara svoga biti dovedeni, a svjedoci će reći: "Ovi su izmišljali laži o Gospodaru svome!" Neka Allahovo prokletstvo stigne mnogobošce (Kur’an, 11:18)

Šta vam je, kako rasuđujete?! Zašto ne razmislite? Ili, gdje vam je dokaz očiti? Donesite Knjigu svoju, ako istinu govorite! (Kur’an, 37:154-157)

Šta vam je, kako rasuđujete? Imate li vi Knjigu, pa u njoj čitate da ćete imati ono što vi izaberete? (Kur’an, 68:36-38)

9. Tvrdja da “on Može da se Izbori Protiv Sudbine” – Bog je Sigurno Iznad Toga, u Mesneviji

…iako su moja krila nestala me kada si bio ljubazan prema meni univerzum (sudbina) je postala podatna (usporava svoj tok zapanjena) mojim letom (Mesnevija Džalauddina Rumija, Prevod i komentar od Reynold A. Nicholson, Knjige 1& II, distih 345)

Sve je Predodređeno

Mi sve s mjerom stvaramo. (Kur’an, 54:49)

Nema ničeg skrivenog ni na nebu ni na Zemlji, a da nije u Knjizi jasnoj. (Kur’an, 27:75)

On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje. (Kur’an, 32:5)

I sve što su uradili u listovima je, i sve, i malo i veliko, u retke je stavljeno. (Kur’an, 54:52-53)

Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi. (Kur’an, 11:6)

Ništa se ne Događa Bez Božije Volje, ne Postoji Niko ko Može Promijeniti Božiju Sudbinu

U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičega svježeg niti ičega suhog, ničega što nije u jasnoj Knjizi. (Kur’an, 6:59)

Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti – Allah sve dobro zna. (Kur’an, 64:11)

Reci: "Dan vam je već određen, ne možete ga ni za čas jedan zaustaviti niti ubrzati." (Kur’an, 34:30)

Svaki narod ima svoj kraj, i kad dođe njegov kraj, neće ga moći ni za tren jedan ni odložiti ni ubrzati. (Kur’an, 7:34)

RTmi_46_cilt_2_345_felek

Originalni turski izvor Art. -9-

10. Nepokornost Rumija Bogu – Bog je Sigurno Iznad Toga – Tvrdnja da se drveće klanja Rumiju

Mevlana Rumi bi izašao iz kuće rano u jutro. Na koje god drvo bi naišao, drvo bi ga pozdravljalo i svo drveće se klanjalo pokazujući mudrost iza Kur’anskih ajeta da se zvijezde i dtveće klanjaju. (Ahmad Aflaki, Ariflerin Menkıbeleri [The Manaqib al-Arifin], Publikacije turskog miistarstva nacionalnog, str. 327.

Biljke, Meleci (Anđeli), Ljudi i Sva Stvorenja se Klanjaju Jedino Bogu

i trava i drveće se pokoravaju (Kur’an, 55:6)

oni koji su bliski Gospodaru tvome doista ne zaziru da Mu se klanjaju; samo Njega hvale i samo pred Njim licem na tle padaju. (Kur’an, 7:206)

Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na Zemlji, htjeli ili ne htjeli, a i sjene njihove, ujutro i u sumrak. (Kur’an, 13:15)

Allahu se klanja sve živo na nebesima i na Zemlji, u prvom redu meleki, i oni se ne ohole, (Kur’an, 16:49)

A kad im se rekne: "Padajte ničice pred Milostivim!" – oni pitaju: "A ko je Milostivi? Zar da padamo ničice samo zato što nam ti naređuješ?" I još se više otuđuju. (Kur’an, 25:60)

i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i sti oni koji govore: "Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna; (Kur’an, 25:64-65)

RTmi_49_Agac_secde

Originalni turski izvor Art. -10-

 

2 / total 6
Knjigu “Da Li Je Rumizam Prijetnja?” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top