< <
3 / total: 6

Poglavlje Ii:
Činjenica da u knjigama
koje je navodno napisao Mevlana Rumi

Postoje Razvratne Tvrdnje I Trud Da Se Homoseksualizam Predstavi Dozvoljenim, Iako Je Bog U Svojim Objavama Tu Pojavu Proglasio Nedozvoljenom I Razvratnom

Prema islamu, homoseksualizam je nedozvoljen i u Kur’anu i hadisima je opisa kao “razvrat”:

(Kad Lut reče narodu svome) Zašto vi, mimo sav svijet, sa muškarcima općite, a žene svoje, koje je za vas Gospodar vaš stvorio, ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite" – rekoše oni: "Ako se ne okaniš, o Lute, bićeš sigurno prognan." "Ja se gnušam toga što vi radite!" – reče on; (Kur’an, 26:165-168)

I Luta – kad reče narodu svome: "Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio? Vi sa strašću prilazite muškarcima, umjesto ženama. Ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi!" (Kur’an, 7:80-82)

I Mi smo njega i porodicu njegovu spasili, osim žene njegove; ona je ostala sa onima koji su kaznu iskusili. I na njih smo kišu spustili, pa pogledaj kako su razvratnici skončali. (Kur’an, 7:83-84)

(Kad Lut reče narodu svome) Zar zbilja sa strašću općite sa muškarcima umjesto sa ženama? Vi ste, uistinu, bezumnici." A odgovor naroda njegova je glasio: "Istjerajte Lutovu porodicu iz grada vašeg, oni su ljudi-čistunci!" I Mi smo spasili njega i porodicu njegovu, sve osim žene njegove. Mi smo odredili da ona ostane s onima koji će kaznu iskusiti, (Kur’an, 27:55-57)

I Luta. Kada narodu svome reče: "Vi činite takav razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije činio: s muškarcima općite, po drumovima presrećete, i na skupovima svojim najodvratnije stvari činite" – odgovor naroda njegova bijaše: "Učini da nas Allahova kazna stigne, ako istinu govoriš!" (Kur’an, 29:28-29)

Naš Poslanik (savs) je homoseksualizam opisao kao “odvratan čin” u hadisima, na slijedeći način:

Jabir bin Abdullah prenosi da je Božiji Poslanik (savs) rekao: “Ono čega se najviše bojim u svome umetu je djelo Lutova naroda (homoseksualizam).” (Sunan Ibn Majah, Poglavlje br.23, Hadis br:2563)

“Prokleti su oni koji praktikuju djelo Lutova naroda (homoseksualizam).” (Kutub al-Sittah, Hadis br:1604, prenosi Abu Huraira)

Naš Poslanik (savs) je rekao: “Bog neće pogledati lica onih koji sa strašću prilaze muškarcima (neće im ukazati Svoju Milost)” e (Kutub al-Sittah, Hadis br:1607, prenosi Ibn-Abbas; At-Tirmidhi, Rada 12, 1165)

Neki krugovi tvrde da su ove priče u Mesneviju ubačene s ciljem da ljudi izvuku pouku i da propovijedaju religiju. Ovo je vrlo neiskreno objašnjenje. Nikada u historiji ni jedan islamski učenjak nije propovijedao toliko perverznih, nedozvoljenih događaja – priča koje su u potpunoj suprotnosti s Kur’anom. Ove priče nisu sredstvo propovijedanja religije, nego upravo suprotno – metod da se pokuša legalizirati djelo koje je Bog obznanio zabranjenim.

1. Priča o Djetetu Koje se Uplašilo Krupnog Čovjeka

Ogroman čovjek je pronašao dijete jedne noći. Šta je želio? Dijete je preblijedjelo od straha. 'Sad budi siguran, moj zgodni dječače,' rekao je, 'Da ćeš ti biti nadamnom za promjenu. Smatraj me nemoćnim, iako sam jak; Jaši me kao da sam kamila—hajde!' U obličju čovjeka, ali zapravo vrlo iskvaren, S vana ljudski, iznutra đavolski. (Rumi Mesnevija, Oxford World Classics, Knjiga II, Prevod Jawid Mojaddedi, Distih 3167-3170, str.185)

RTmi_53_Mesnevi_cilt2_iri_adam_oglan_p

Originalni turski izvor Art. -1-

❋ Niti u jednom period historije niti jedna islamska knjiga nikada nije pripovijedala tako nedozvoljene price koje su suprotne Kur’anu. Prikazi nedozvoljenih zlih djela bez osude i činjenje istog do najsitnijih detalja, tonom koji se može protumačiti kao “ohrabrivanje" i impresija da to nije zabranjeno neće ljude naučiti ničemu. Upravo suprotno, takav ton je takozvana legitimizacija nedozvoljenog.

2. Priča o Mladiću Koji se Prerušio Kao Žena Prve Bračne Noći

Kasnije, tokom prve bračne noći, iscrtao je kanom (ruke i stopala) mladića, onako kako to rade žene.

Ukrasio mu je podlaktice (kao one kod) nevjeste: onda mu je pokazao kokoš, ali (zapravo) dao mu je pjetla. (Jer) oblačio je gipke mladiće u velove i haljine lijepih nevjesti.

Odmah je ugasio svijeću (u) vrijeme za (supružničku) privatnost, a onda je Indijac ostao (sam) sa tako grubim i jakim (mladim) čovjekom.

Mali Indijac je vrištao i zapomagao (ali) niko ga nije čuo izvan (bračne sobe) zbog (buke) svirača tambourine. Udaranje defa, pljeskanje ruku i povici muškaraca i žena maskirali su vriske onoga koji je vrištao.

On (mladić) se stiskao malog Indijca sve do (svitanja): kako da vreća brašna (ostane nepocijepana) pored (gladnog) psa? U jutro su donijeli lavor za pranje i veliki svežanj (odjeće is l.) i oprali se po običaju jutarnjeg kupanja mladenaca. Otišao se okupati, duboko potresen u duši, (svog) anusa razderanog kao stari peškir. (Mesnevija Dželaludina Rumija, Knjiga VI, Distih 303-310, masnavi.net)

 

RTmi_54_cilt6_sayfa_399_oglan_gerdek1

Originalni turski izvor Art. -2-

 

RTmi_55_Birlestirilmis_cilt6_sayfa_400_oglan_gerdek2

Originalni engleski izvor Art. -2-

3. Priča o Sodomisti i Dječaku (Katamitu) Prilikom Akta Sodomije

"Čemu služi (tvoj) bodež?” On (sodomist) odgovori: “Da mogu svakome ko mi zlo (misli), rasporiti stomak.” Sodomist je dolazio i odlazi (kretao se naprijed i nazad u aktu sodomije) i ponavljao “hvala Bogu što tebi ne mislim ništa zlo.”

Sodomist je doveo bezbradog mladića (katamita) u kuću, bacio ga na krevet glavom prema dolje i pritisnuo ga (u aktu sodomije). (Mesnevija Dželaludina Rumija, Knjiga V, Distih 2495-2515, masnavi.net)

 

RTmi_56_Mesnevi_Cilt_5_Sapkin_Oglan_Adam_p

Originalni turski izvor Art. -3-

 

RTmi_57_Mesnevi_Cilt_5_Sapkin_Oglan_Adam_p

Originalni engleski izvor Art. -3-

❋ Niti u jednom period historije niti jedna islamska knjiga nikada nije pripovijedala tako nedozvoljene price koje su suprotne Kur’anu. Prikazi nedozvoljenih zlih djela bez osude i činjenje istog do najsitnijih detalja, tonom koji se može protumačiti kao “ohrabrivanje" i impresija da to nije zabranjeno neće ljude naučiti ničemu. Upravo suprotno, takav ton je takozvana legitimizacija nedozvoljenog.

4. Juhi – Jedna od Uloga u Mesneviji - Koji je, Prerušen u Žensku Odjeću, Prisiljavao Žene da Dodiruju Njegov Spolni Organ u Kupatilu

Bio je vaiz/propovjednik, veoma finog izgleda, pod čijim se okriljem okupljao veliki broj muškaraca i žena. Júhí je otišao (da ga sluša): uzeo je zar i valu i ušao među žene bez da je (njegov spol) bio otkriven. Neko je pitao vaiza u tajnsti: “Da li su stidne dlačice smetnja (obavljanju) molitve (namazu)? Vaiz je rekao: Kad stidne dlačice postanu duge, opravdano (prema propisima) se smatraju nepoželjnima prilikom molitve. Otklonite ih depilacijom (tadašnjom metodom) ili brijačem kako bi vase molitve bile savršene i besprijekorne i dostojne.”

Onaj koji je pitao: “Koja je dužuna propisana, kako moja molitva ne bi bila manjkava?” On je odgovorio “Kad postane duga poput zrna ječma, onda je brijanje (vjerski) zahtjev, o (česti) ispitivaču.” Tog momenta Juhi reče (ženi koja je sjedila do njega) “O sestro, pogledaj da li su moje stidne dlačice dosegle (dužinu) ovu. Kako bi zadovoljuo (zahtjeve) Boga, (svojom) rukom odredi da li je dosegnut prekomjerni nivo.” Žena je stavila (svoju) ruku u muškarčeve hlače, njegov penis ju je dotakao.

Tada je žena glasno vrisnula: vaiz reče “Moj govor je dotakao njeno srce.” On (Júhí) odgovori “Ne, nije dotakao (njeno) srce, dotakao je ( njenu) ruku. O (kad) bi dotakao njeno srce, o veoma mudri (čovječe)!” (Mesnevija Dželaludina Rumija, prevod i komentar Reynolda A. Nicholsona, Knjiga V&VI, Distih 3325-3330, str. 272-273)

 

RTmi_59_Mesnevi_Cilt_5_Beyitler_3325_3330_Mustehcen Adam_Kadin_Kiligi

Originalni turski izvor Art. -4-

5. Priča o Ženi Koja je Imala Seksualni Odnos sa Magarcem i Drugoj Ženi Koja Zavidi Magarcu

Sluškinja (pučanka) je na sebe prizvala magarca zbog prevelike požude i velikog (rizika) od obznane. Mužijak je bio navikao na kopulaciju, spoznao je seksualni odnos s ljudskom vrstom.

(Onaj) proizvođač alata je imao vrg (koji) bi ona stavila na njegov muški organ, prema (određenim) dimenzijama. Ta žena bi stavila vrg na penis tako da bi pola penisa ulazilo (u nju) prilikom odnosa. Ako bi cijeli magarčev organ ušao u nju, (njena) maternica i crijeva bi bila uništena.

Kasnije je magarac postao mršav i njegova vlasnica je postala očajna pitajući se “zašto je ovaj magarac postao (tanak) kao dlaka?” Pokazala je magarca kovačma i pitala ih “Kakva je ishrana uzrok ove mršavosti?”

Kad je istraživala stanje magarca, ugledala je malu narcisistkinju (sluškinju) kako leži ispod magarca. Kroz pukotinu na vratima vidjela je šta se dešava: stara se žena time jako iznenadila.

(Vidjela je) da magarac opći sa sluškinjom na načim kako muškarci inače i uobičajeno to (čine) sa ženama. Postala je zavidna i rekla “Pošto je ovo moguće, onda ja imam više prava, jer magarac je moje vlasništvo."

Kad je, s metlom (u ruci) uspjela otvoriti vrata, gospodarica bez daha reče “O lukavice, kisela lica i s metlom u rukama, čime si učinila da magarac prestane da jede?

Nesvršen i bijesan, (magarac) je (još) pomicao svoj penis…

Žena je zatvorila vrata (staje) i radosno privukla magarca sebi: kako i dolikuje, osjetila je kaznu (za svoje sramotno ponašanje). Vukući ga, dovela ga je na sred staje: legal je na leđa ispod mužijaka magarca. Na istu onu stolicu koju je (koristila) i sluškinja kako bi zadovoljila svoju pohotu: ta kurva (je učinila) tako.

Podigla je (svoje) noge i magarac je gurnuo (penis) u nju: vatra (požude) se u njoj zapallila od magarčeva penisa. Magarac je bio uvježban, gurnuo je (svoj penis) u ženu sve do tesrisa, žena je odmah umrla. Jetra (joj) je bila pocijepana od udaraca magarčeva penisa, (njena) crijeva su bila razderana. Nije postigla (ništa), žena je odmah predala dušu. (Mesnevija Dželaludina Rumija, Knjiga V, Distih 1334-1389, masnavi.net)

 

RTmi_61_Mesnevi_Cilt_5_Beyitler_1335_1420_Esek_Kadin_s112

Originalni turski izvor Art. -5-

 

RTmi_62_Mesnevi_Cilt_5_Beyitler_1335_1420_Esek_Kadin_s113

Originalni turski izvor Art. -5-

6. Seksualni Odnosi Djece

Šta je seksualni odnos djece? Obična igra u poređenju sa seksualnim odnosima Rustema i hrabrih šampiona islama. (Mesnevija Dželaludina Rumija, prevod i komentar Reynolda A. Nicholsona, Knjiga I-II, Distih3434, str.187)

 

RTmi_63_Cocuk_cima

Originalni turski izvor Art. -6-

7. Priča o Dječaku Kojeg je Uzbudio Pogled Derviša, pa je Imao Mokre Snove (Snošaj u Snu)

Već sam dosegao muževnu dob. Jednog dana sam išao u školu u medresu u Halabu (Halepu) i učio al-Hidaya. Najednom sam video da derviš ulazi na vrata tražeći mi vode. Odmah sam ustao i dao dervišu vrč s vodom i ponudio mu komad hrane koji sam imao.

Video sam da je moje učeničko ponašanje zadovoljilo derviša koji me je čudno pogledao. Taj slatki pogled mi je dao toliko zadovoljstva da sam imao orgazam i prije nego sam se uspio pribrati u toj praznini sam vidio da derviš iščezava. Miris tog pogleda je još u mojoj duši. (Ahmad Aflaki, Ariflerin Menkıbeleri [The Manaqib al-Arifin], Publikacije turskog ministarstva nacionalnog str. 323)

 

RTmi_64_Menakibul_Arifin_sf323_dervisten_etkilenme_cinsellik

Originalni turski izvor Art. -7-

8. Priča o Šeihu Koji je Prisilio Ženu Halife da Dotakne Njegov Polni Organ, Govoreći “to je Ono Što Želiš”

Novost je stigla do halife u Egiptu da mu je sin postao sljedbenik šejha. Bio je strašno uznemiren i poželio je ubiti šejha. Ali u momentu kad je video šejhovo lice, i on mu je ukazao svoju milost potpuno iskreno. Halifina žena je također željela vidjeti šejha. Pozvali su šejha sebi u kuću. Domaćica je prišla šejhu i pala na koljena pred njim, željela mu je poljubiti ruku. Umjesto toga, šejh je podigao svoj penih i stavio ga u ženine ruke govoreći: “To nije ono što tebi treba, ali ovo jeste” i Sema je započela. Nakon toga, halifina vjera je postala hiljadu puta jača. (Ahmad Aflaki, Ariflerin Menkıbeleri [The Manaqib al-Arifin], Publikacije turskog ministarstva nacionalnog str.95)

 

RTmi_65_Ariflerin_menkibeleri_sayfa_95_seyh_cinselorgan

Originalni turski izvor Art. -8-

9. Priča o Dervišu Koji Zlostavlja Dječake

Dvojica (braće) su ostala u kući radi celibate: legli su da spavaju ti zbog straha od (srtanja) npćne patrole… Jedne noći sodomit je stajao u skučenoj sobi. Hodao je polako i pohotno uklonio cigle.

Zašto si postavio ove cigle? – upitao je. Ja sam bolestan dječah i zbog moje slabosti sam preduzeo mjere i napravio ovdje sebi krevet”… “Zašto” reče on “gdje mogu otići? Gdje god krenem, (progone me).

Neki gadni bezbožni zločinci poput tebe se pojave predamnom kao divlje zvijeri. Čak ni u tekiji, koja je najljepše mjesto, ne mogu naći sigurnost ni na tren. Šaka pohlepnih bijednika me uporno gleda očiju punih sperme dok stišću svoje testise. Čak i oni koji imaju najviše obzira prema ugledu ukradu poneki skriveni pogled pa trljaju svoje penise. Ako je tekija ovakva, kako li je tek u javnosti? Krda magaraca i neotesanih đavola!

Nemam kuda pobjeći ni od žena ni od muškaraca, šta mogu kad ne pripadam ni jednima ni drugima?” On je iznad ciglu i svađa o ciglama i iskvarenog mladog sileđije poput tebe koji bi (prostituisai) prodao i vlastitu majku. (Mesnevija Dželaludina Rumija, prevod i komentar Reynolda A. Nicholsona, Knjiga V&VI, Distih 3845-3855, str. 470-471)

"Rumi prenosi priču o dvojici braće, dva brata koja su zalutala i bila prisiljena da provedu noć u “kući celibate” ([Masnavi] VI:3845). Kako bi se zaštitio od seksualnih predatora, bezbradi brat (nazvan “kudak” – dijete) skuplja dvadeset cigli i stavlja ih iza leđa (kun=zadnjica). U sred noći, sodomit (luti) polako sklanja cigle pokušavajući da ostvari seksualni odnos sa dječakom. Dječak se probudi i počinje da se raspravlja: “Zašto ti sklonio cigle?” Čovjek odgovara: “Zašto si ih uopšte postavio tu?” U raspravi koja slijedi dječak objašnjava da ne može nigdje otići a da se “ne pojavi neki gnusni bezbožni zločinac” pred njim poput divlje zvijeri (VI:3855). Primjećuje da i u sufijskoj kući (tekija, khanaqah), koja bi trebala biti najbolje mjesto, gomila pohlepnih bijednika ga napada “svojim očima punim sperme i dlanovima (svojih ruku) kojima stišću svoje testise” (VI:3856–57). Nastavlja objašnjavati da čak i oni najobazriviji ka (islamskim) zakonima “kraduu skrivene poglede dok glade svoje penise” (VI:3858). Dječak sumira svoje nevolje ovom rečenicom: “Nemam kuda pobjeći ni od muškaraca ni od žena, šta mogu kad ne pripadam ni jednima ni drugima?” (VI:3865)" (Mahdi Tourage, Rumi i hermeutika erotike, Iranske studije, tom.2, str.168)

 

RTmi_66_Mesnevi_3845_oglan_kerpic

Originalni engleski izvor Art. -9-

❋ Niti u jednom period historije niti jedna islamska knjiga nikada nije pripovijedala tako nedozvoljene price koje su suprotne Kur’anu. Prikazi nedozvoljenih zlih djela bez osude i činjenje istog do najsitnijih detalja, tonom koji se može protumačiti kao “ohrabrivanje" i impresija da to nije zabranjeno neće ljude naučiti ničemu. Upravo suprotno, takav ton je takozvana legitimizacija nedozvoljenog.

 

RTmi_67_Mesnevi_3855_oglan_kerpic

Originalni turski izvor Art. -9-

10. Seksualni Odnos Robinje sa Robom i sa Sultanom

Kad je taj obožavalac žena skinuo (svoje) hlače i sjeo među noge žene. Kad je (njegov) penis krenuo parvo ka (njenoj) zadnjici, komešajne i uzdasi armje su se začuli. On je skočio (i potrčao) gole stražnjece ka (vojnim) redovima, držeći vatrenu (ljutu) sablju u ruci…

...(onda) se odmah vratio (nazad) u šator ljepotice. Kada je pokazao huriji (lijepoj ženi), njegov (muški) organ je stajao uspravno (kao i prije). Bio je u bici sa takvim lavovima: (ipak) njegova muškost je ostala uspravna i nije spala (omlitavila). Taj idol mjesečeva i slatkog lica, je bio zapanjen njegovom muškošću. (Mesnevija Dželaludina Rumija, Knjiga IV, Distih 3880-3890, masnavi.net)

Halifa je odlučio os susretu. Otišao je ženi radi (seksualnog) odnosa. Sjetio je se i dobio je erekciju. Imao je namjeru da ima seksualni odnos sa tom robinjom.

Žena je uvidjela njegovu mlohavost, od zaprepaštenja se počela smijati, smijeh ju je obuzeo. Sjetila se muškosti onog (hrabrog) kapetana koji je ubio lava dok mu je (muški) organ još bio onakav. Naprasno se smijala poput ovisnice, njen smijeh he nadjačao sve (kalkulacije) o dobicima i gubicima.

Njegovo ubijanje lava i povratak s podignutim penisom poput nosorogova roga, i s druge strane, slabost ambicioznoga, kojem je pao kao mrtav zbog buke miša. (Mesnevija Dželaludina Rumija, Knjiga IV, Distih 3943-3968, masnavi.net)

 

RTmi_68_Mesnevi_Cilt_5_Beyitler_s315_3880_9_Mustehcen_Cariye

Originalni turski izvor Art. -10-

 

RTmi_69_Mesnevi_Cilt_5_Beyitler_s316_3890_9_Mustehcen_Cariye

Originalni turski izvor Art. -10-

 

RTmi_70_Mesnevi_Cilt_5_Beyitler_s322_3967_9_Mustehcen_Cariye

Originalni turski izvor Art. -10-

 

3 / total 6
Knjigu “Da Li Je Rumizam Prijetnja?” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top