< <
4 / total: 6

Poglavlje III :
Stavovi kojima se Zastupa Teza Postanka Kroz Evoluciju i Nepromišljeno Vrijeđanje Turske Nacije
u Knjigama Koje je Navodno Napisao Mevlana Rumi

Umro sam u neorganskom stanju i postao obdaren rastom i (onda) sam umro (kao biljka) i dosegao životinjstvo. Umro sam iz životinjstva i postao Adem/Adam (čovjek): zašto bih se onda bojao? (Mesnevija Dželaludina Rumija, prevod i komentar Reynolda A. Nicholsona, Knjiga III&IV, Distih 3900, str.128)

Prvo je postao (došao na svijet) od neorganskih stvari, a onda iz neorganskog stanja je prešao u stanje biljaka. (Mnogo) godina je živio u biljnom stanju i nije se sjećao neorganskog stanja zbog (njihove) suprotosti;

I kad je prešao iz biljnog u životinjsko stanje, uopšte se nije sjećap biljnog stanja… when he passed from the vegetable into the animal state, the vegetable state was not remembered by him at all,..

Ponovo, Stvoritelj, Kojeg ti znaš, ga je vodio (čovjeka) od životinjskog (stanja) do ljudskog. (Mesnevija Dželaludina Rumija, prevod i komentar Reynolda A. Nicholsona, Knjiga III&IV, Distih 3640-3645, str.472)

 

RTmi_72_Mesnevi_cilt3_sayfa_273_evrim

Originalni engleski izvor Art. -3-

 

RTmi_73_Mesnevi_cilt4_sayfa_636_evrim

Originalni engleski izvor Art. -4-

Nastanak kroz evoluciju nema mjesta u Kur’anu. Nemoguće je da čak i jedan jedini protein nastane slučajno. Preko 700 miliona fosila svjedoče Božijem stvaranju. Ne postoji čak ni jedan fosil koji potvrđuje validnost evolucije. Baš kao džini, meleci/anđeli i štap poslanija Musaa/Mojsija (savs) koji se pretvorio u zmiju – svi nastali u samo jedom trenu su nastali bez ikakvih razvojnih faza/evolucije, tako su i ljudi stvorei odjednom, kako nam je rečeno u Kur’anu. Uprkos dokazima ovih činjenica u Kur’anu i nauci, pokušati poistovijetiti islam s darvinizmom znači poušati navesti muslimane da vjeruju u nešto što ne postoji u Kur’anu.

Ne Postoji Nastanak u Fazama Kroz Evoluciju u Kur’anu - sve je Stvorio Bog Svojom Naredbom “Budi”

On je stvoritelj nebesa i Zemlje, i kada nešto odluči, za to samo rekne: "Budi!" – i ono bude. (Kur’an, 2:117)

Život i smrt Njegovo su djelo! A kad nešto odluči, samo za to rekne: 'Budi!' – i ono bude." (Kur’an, 40:68)

Ako nešto hoćemo, Mi samo za to reknemo: "Budi!" – i ono bude. (Kur’an, 16:40)

kada nešto hoće, On samo za to rekne: "Budi!" – i ono bude. (Kur’an, 36:82)

Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: "Budi!" – i ono bude. (Kur’an, 19:35)

Meleci (Anđeli) Nisu Nastali Evolucijom

Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može. (Kur’an, 35:1)

A kada Gospodar tvoj reče melekima: "Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti!"... (Kur’an, 2:30)

A kada rekosmo melekima: "Poklonite se Ademu!"... (Kur’an, 2:34)

Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije melekima rekli: "Poklonite mu se!"... (Kur’an, 7:11)

Džini Nisu Nastali Evolucijom

Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog, a još prije smo stvorili džine od vatre užarene. (Kur’an, 15:26-27)

On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio a džina od plamene vatre. (Kur’an, 55:14-15)

Bogu je lako da stvara. Naš Gospodar je Onaj Koji od ničega stvara bez potrebe i uzroka. Baš kao što je stvorijo džine i meleke/anđele u različitim formama, također je stvorio i ljude kao posebna bića bez potrebe za evolucijom. Isto vrijedi i za životinje i sva druga živa bića. Ovo je eksplicitno navedeno u Kur’anu na slijedeći način: Bog je stvorio sva živa bića od ničega u samo jedom trenutku, bez potrebe za evolucijom, dakle, bez da su pretvarani iz jedne vrste u drugu.

Muslimani Koi Zastupaju Evoluciju ne Mogu Objasniti Činjenicu da se Štap Poslanika Musaa/Mojsija (savs) Pretvorio U Zmiju i da je Zbog Daha Poslanika Isaa/Isusa (savs) Glina Postala Ptica I Odletjela

Kad je poslanim Musa/Mojsije (savs) bacio svoj štap na pod, beživotna grana drveta se pretvorila u živu zmiju i kad ga je ponovo podigao, opet je postao beživotni, pa kad ga je i drugi put bacio na pod, opet je oživio. Drugim riječima, beživotni material oživi, pa postane mrtav ponovo i opet oživi. Na ovaj način Bog pokazuje ljudima svoje neprekidno Stvaranje kroz ovo čudo.

Böylece, onu attı; (bir de ne görsün) O HEMEN HIZLA KOŞAN (KOCAMAN) BİR YILAN (OLMUŞ).
Dedi ki: "Onu al ve korkma, Biz onu ilk durumuna çevireceğiz." (Taha Suresi, 20-21)

I on ga baci, kad on – zmija koja mili. "Uzmi je i ne boj se" – reče On – "Mi ćemo je vratiti u ono što je bila prije. (Kur’an, 20:20-21)

(Musau Smo rekli) Samo baci to što ti je u desnoj ruci, progutaće ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka, a čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti." (Kur’an, 20:69)

(I Glas reče Musau) Baci svoj štap!" Pa kad ga vidje da se, kao da je hitra zmija, kreće, on uzmače i ne vrati se. "O Musa, ne boj se! Poslanici se kod Mene ne trebaju ničega bojati;' (Kur’an, 27:10)

U Kur’anu je opisano da, kad je poslanik Isa/Isus (savs) napravio nešto poput price od gline i puhnuo u to, ono je postalo ptica Božijom voljom:

Kad Allah rekne: "O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te Džibrilom pomogao pa si s ljudima, u bešici i kao zreo muž, razgovarao; i kada sam te pismenosti i mudrosti, i Tevratu i Indžilu naučio; i kada si, voljom Mojom, od blata nešto poput ptice napravio i u nju udahnuo, i kada je ona, voljom Mojom, postala ptica; i kada si, voljom Mojom, od rođenja slijepa i gubavca iscijelio; i kada si, voljom Mojom, mrtve dizao; i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su onī među njima koji nisu vjerovali – povikali: 'Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina!' (Kur’an, 5:110)

Ova ptica je postala živom neovisno o bilo kakvim prirodnim uzrocima, samo Božijom voljom i čudom. Nastanak žive ptice od nežive materije je jedan od primjera neusporedive, nemjerljive i uzvišene moći stvaranja Svemogućeg Boga. Kroz ovo čudo koje mu je Bog omogućio, poslanik Isa/Isus (savs) je otkrio nelogičnost i neistinost evolucionističkog razmišljanja.

Mevlana’ya Ait Olduğu Söylenen Eserlerde de,
U Knjigama Koje je Navodno Napisao Mevlana Rumi Turci su Opisani Kao Barbari – što je Neistina, Baš Poput Prikaza u Knjigama Britanca Charlesa Darwina

"...Jednog dana šejh Salahudin je zaposlio turske radnike za građevinske radove u njegovom vrtu. Mevlana je rekao: “Gospodine Salahudine, kad dođe vrijeme za gradnju, moraju se zaposliti Grci, a kad dođe vrijeme da se nešto uništi, onda se zapošljavaju Turci. Zaista je gradnja svijeta dodijeljena Grcima, dok je uništenje svijeta rezervisano za Turke. Kad je Bog, Hvaljeni i Uzvišeni, naredio stvaranje suverenog svijeta ('alam-e molk'), prvo je Stvorio nesvjesne-nevjernike, i Dao im je dug život i veliku snagu kako bi mogli doprinijeti kao najamnici za gradnju ovog svijeta. I sagradili su mnge gradove i tvrđave na planinskim vrhovima, ka oi takva mjesta na vrhovima brda da su i mnogo generacija poslije poslužili za uzor. Onda je Božanska sudbina odredila da se ove konstrukcije unište malo po malo i ostanu puste, kako bi nestale. Bog je stvorio grupu Turaka kako bi uništili svaku zgradu koju ugledaju, nemilosrdno i bezpoštedno, i na taj način ih Uništio. I još to rade, id an za danom, sve do Oživljenja, oni će nastaviti da uništavaju ovako. Na kraju, uništnje Konye će također biti djelo ruku iskvarenih Turaka, lišenih samilosti.” I s obzirom da ovo, ispalo je baš onako kako je Mevlana rekao.” (Ahmad Aflaki, Ariflerin Menkıbeleri [The Manaqib al-Arifin], Publikacije turskog ministarstva nacionalnog 1360; Shams al-Din Aflaki, "The feats of the knowers of God: Manaqeb al-'arefin", prevod Johna O'Kane, Brill, 2002, str.503; Rahgozari Minutalab, Studija perzijske kulturne zaostavštine i pozadina sifijskih mistika Šemsa Tabrizija i Džalaludina Rumija, oktobat 2009, Open Source. str.163-164, archive.org)

Ne Postoji Superiornost na Osnovu Rase u Kur’anu. Jedini Kriterij Superiornosti je Pobožnost

O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa. (Kur’an, 49:13)

 

RTmi_78_AriflerinMenkibeleri_cilt2_kapak

Ponašanje Zasnovano na Rasnoj Superiornosti je Specifična Karakteristika Nevjernika

Kad su nevjernici punili svoja srca žarom, žarom paganskim, Allah je spustio smirenost Svoju na Poslanika Svoga i na vjernike i obavezao ih da ispunjavaju ono zbog čega će postati pravi vjernici – a oni i jesu najpreči i najdostojniji za to – a Allah sve zna. (Kur’an, 48:26)

 

RumiTehlike mi s79 Menakibul Arifin_s137_Turk Dusmanligi

 

4 / total 6
Knjigu “Da Li Je Rumizam Prijetnja?” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top