< <
5 / total: 6

Poglavlje IV :
Mizoginija u knjigama koje je
navodno napisao Mevlana Rumi

U ovom poglavlju se nalaze neke izjave Rumija koje su pripisane poslanuku Muhammedu (savs), iako apsolutno ništa sa njim nemaju (naš je Poslanik sigurno iznad ovoga). Božiji Poslanik (savs) je osoba koja je daavla promjer cijelom cijetu svojom ljubavlju, poštovanje i pristojnošću prema ženama. U svakom trenutnku svog života izražavao je svoje visoko mišljenje o ženama štiteći, podržavajući i poštujući ih na najljepši način. Dakle, nemoguće je da je naš Poslanik (savs) imao izjave kojima se omaloavažavaju žene. To također ne bi bilo u sklau s Kur’anom. Pripisivanje izjava kojima se ponižavaju žee poslaniku Muhammedu (savs), koji je najviše volio Boga, bojao Ga se iskreno i živio svoj cijeli život u skladu s Kur’anom, je ogavna kleveta protiv blagoslovljenom Poslanika (savs). Naš Poslanik (savs) je sigurno iznad tih kleveta i zlih izjava.

Mentalitet koji žene smatra navodno inferiornim postoji u sujevjerju licemjera. Kur’an je ukinuo tako podla sujevjerna razmišljanja. Na primjer, prema ovom sujevjerju licemjera koje se također javlja i u Mesneviji, žene imaju manje razima i ne treba se konsultovati s njima. Međutim, Kur’an sadrži reference na Kraljicu Šebe. Drugim riječima, Bog pominje ženu koja vlada državom. Slično tome, u Kur’anu Bog također hvali žene vjernice kao što su Merjem/Marija i faraonova supruga, te ukazuje na njihov moral kao primjer za cijelo čovječanstvo.

1. Laž da je Žena Dijelom Zla

On (onaj koji je pitao) reče, "(Ali) ako dijete uđe, ili žena koja nema jasno razumijevanje ili rasuđivanje. 'Posavjetuj se sa njom'," reče on (Poslanik) "i uradi suprotno od onoga što ti je ona rekla, pa idi svojim putem." Znaj da je tvoja pohotna duša kao žena i gora nego žena, jer žena je dijelom (zla) ali pohotna duša je u potpunosti zla. (Mesnevija Dželaludina Rumija, Knjiga II, Distih 2270-2273, masnavi.net)

 

RTmi_82_Cilt2_sf563_kadinda_akil_yok

Originalni turski izvor Art. -1-

2. Pogreška Naredbe “ne Konsultujte se sa Ženama”

O putniče, savjetuj se sa putnicima, jer će savjetovanje sa ženama tvoje noge učitniti tromima. (Mesnevija Dželaludina Rumija, prevod i komentar Reynolda A. Nicholsona, Knjiga IV&V, Distih 2210, str.394)

 

RTmi_83_Mesnevi_cilt_4_sayfa_178_Kadin_Danisma

Originalni turski izvor Art. -2-

3. Izmišljotina Koja Savjetuje da se Konsultuje sa ženama, a Onda Učini Suprotno od Onoga što su One Rekle

"Upitajte ih (žene) a onda učinite suprotno (od onoga što su vam savjetovale): onaj koji im protivriječi neće biti uništen." (Mesnevija Dželaludina Rumija, Knjiga I, Distih 2955, masnavi.net)

 

RTmi_84_Cilt1_sf273_kadinin_dediginin_tersini_yap

Originalni turski izvor Art. -3-

 

RTmi_86_Menakibul_arifin_sf_402_kadinin_dedigini_yapma

Originalni turski izvor Art. -3-

4. Tvrdnja da su, ne Samo Intelekt Žene, Nego i Njeni Snovi Inferiorniji od Onih Koje Imaju Muškarci

Znaj da su snovi žena inferiorni snovima muškaraca zbog nedostatka inteligencije i slabosti duše. (Mesnevija Dželaludina Rumija, prevod i komentar Reynolda A. Nicholsona, Knjiga V-VI, Distih 4320, str. 497)

 

RTmi_87_Mesnevi_cilt6_sayfa_733_15_Kadin_Ruya

Originalni turski izvor Art. -4-

5. Tvrdnja Kojom se Vrijeđaju Majke

Požuda moje majke je bila uzrokom da napustim najuzvišenije nebo gdje je bila moja luka (staja), jer (Bog reče), Silazi! I tako zbog lukavosti babuskare spadoh (iz stanja) potpunog savršenstva u zatvor maternice. Ona svodi dušu s najvišeg neba do (tjelesog) Hatim (zatvora): golema je lukavost žena. (Oba) moj prvi i moj posljednji pad je uzrokovala žena, jer bihah duh, a kako postadoh tijelo? (Mesnevija Dželaludina Rumija, prevod i komentar Reynolda A. Nicholsona, Knjiga V-V1, Distih 2795, str.413)

 

RTmi_88_Mesnevi_Cilt6_Beyit_2795_KadinHakaretAnne

Originalni turski izvor Art. -5-

6. Laž da Animalistička Priroda Prevladava Kod Žena

Životinjska priroda prevladava kod žena, jer su sklone bojama i mirisima [ovosvjetskim taštinama]. (Mesnevija Dželaludina Rumija, prevod i komentar Reynolda A. Nicholsona, Knjiga V-V1, Distih2465, str.148; Mesnevi Şerif Tercümesi [(Turkish) Translation of Masnavi], Oriental Islamic Classicals, Translator: Veled Çelebi  İzbudak) Editor: Abdulbaki Gölpınarlı, Knjiga V, Distih 2968-2975)

 

RTmi_89_Mesnevi_cilt5_s224_Hayvan_Sureti

Originalni turski izvor Art. -6-

7. Baš kao i Mesnevija, Darwin je Žene Smatrao Inferiornijima i Sličnim Životinjama

Darwin opisuje ulogu žene u braku na slijedeći način: “objekat koji treba paziti i igrati se s njim – bolje od psa u svakom slučaju”- … (Charles Darwin, Autobiografija Charles Darwin 19-1882, izmjenjeno Nora Barlow, W. W. Norton & Company Inc., New York, 1958, str. 232-233)

U svojoj knjizi, Porijeklo čovjeka, Darwin kaže da, što se tiče sposobnosti žena da razmišljaju, razumiju i oponašaju, one posjeduju karakteristike “inferiornih rasa” i, samim time, one posjeduju prevaziđen i inferioran civilizacijski nivo. (John R. Durant, "Porijeklo prirofe u Darwinovom Porijeklu čovjeka" u Darwinianskom naslijeđu, izm. David Kohn, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985, str. 295)

Bog nas u kur’anu obaviještava da su žene i muškarci jednaki u pogledu vjere, morala i mudrosti, te da se superiornost postiže jedino pobožnošću

Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. (Kur’an, 33:35)

a onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je – ući će u Džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravda. (Kur’an, 4:124)

Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (Kur’an, 16:97)

A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. – Allah je doista silan i mudar. (Kur’an, 9:71)

Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će, doista, uspjeh veliki biti! (Kur’an, 9:72)

I kada meleki rekoše: "O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio. (Kur’an, 3:42)

Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik – i prije njega su dolazili i odlazili poslanici – a majka njegova je uvijek istinu govorila.... (Kur’an, 5:75)

A onima koji vjeruju – Allah kao pouku navodi ženu faraonovu, kad je rekla: "Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od faraona i mučenja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog!" (Kur’an, 66:11)

i Merjemu, kćer Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala, a Mi smo udahnuli u nju život i ona je u riječi Gospodara svoga i knjige Njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila. (Kur’an, 66:12)

 

Hvaljen neka si – rekoše oni – "mi znamo samo ono čemu si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri."
(Kur'an, 2:32)

 

5 / total 6
Knjigu “Da Li Je Rumizam Prijetnja?” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top