Jedan Dan Muslimana

Spremi knjigu

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentari

Dijelovi knjige

< <
2 / total: 5

I Poglavlje Jedan Dan Muslimana

Jutarnje Buđenje

Jedna od osnovnih razlika između muslimana koji žive u skladu s učenjem Kur'ana i onih ljudi koji ga odbacuju jeste sljedeća: Allah daje mudrost onima koji su savjesni i imaju strahopoštovanje prema Allahu. Zbog svoje mudrosti, vjernici su odmah postali svjesni razloga koji stoje iza svega što se događa, za razliku od bezbožnika i onih koji su nesposobni shvatiti istinu. Oni smatraju da je sve sto se dešava puka slučajnost.

Uyuyan Çocuk

Od trenutka kada se vjernik probudi ujutro, on zna da postoji ''znak'' (kako ih Allah naziva u Kur'anu) u svakom iskustvu koje je doživio toga dana. Riječ ''znak'' data je onim događajima u postojanju koji su čisti dokazi postojanja, jedinstva i osobina Allaha – to je također i naziv za ajete u Kur'anu. Još jedna ideja slična u značenju jesu ''činjenice koje vode do vjere''. Ona se može objasniti kao činjenice koje vode osobu do vjerovanja i u isto vrijeme uzrokuju da vjera raste, razvija se i postaje jaka. Ali samo oni koji se iskreno okrenu Allahu mogu prepoznati te ''znake'' i ''činjenice koje vode vjeri'', 190-i ajet sure Ali Imran govori o ovome:

U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana, zaista, su znamenja za razumom obdarene.

Za one koji vjeruju i žive onako kako Kur'an nalaže, svaki novi dan pun je dokaza o Allahovom postojanju kao i činjenica koje vode do vjere. Naprimjer, otvaranje očiju i započinjanje novog dana jeste jedna od Allahovih blagodati i jedna od činjenica koje vode vjeri, i trebaju se razmotriti. To je zato što je čovjek nesvjestan dok spava, a sve čega se može sjetiti iz ovih dugih prospavanih sati jesu neodređeni snovi koji traju 3-5 sekundi. Tokom ovog vremena, čovjek je u snu i nepovezan je sa svijetom. Njegovo su tijelo i duša razdvojeni. U trenutku kada misli da spava, to na neki način predstavlja smrt. Allah otkriva u Kur'anu da su ljudske duše odvedene dok oni spavaju.

Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju. (Ez-Zumar, 42) (Ez-Zumar, 42)

On vas noću uspavljuje, a zna i šta ste preko dana griješili, zatim vas budi, sve dok ne dođe čas smrti. Na kraju, Njemu ćete se vratiti, i on će vas o onome što ste radili obavijestiti. (El-An’am, 60)

 

Uykulu Çocuk

U ovim ajetima Allah kaže da su ljudske duše odvedene tokom sna, ali se opet vraćaju, sve do određenog trenutka kada nastupa smrt. Kada čovjek spava, postaje djelimično nesvjestan vanjskog svijeta. Buđenje iz ''smrti'' sna u stanje svjesnosti kao i prethodnog dana, i sposobnost da vidimo, čujemo i osjećamo savršeno dobro jeste čudo o kojem trebamo razmišljati. Kada čovjek legne navečer da spava, ne može biti siguran da će mu ove neuporedive blagodati biti podarene i sljedeće jutro. I nikada ne možemo biti sigurni hoće li nam se desiti neka nezgoda ili hoćemo li se probuditi zdravi.

Kada započinje novi dan, vjernik razmišlja o ovim činjenicama i zahvaljuje Allahu što ga je obavio Njegovom velikom milošću i zaštitom. On gleda u novi dan kao u mogućnost koju mu je dao Allah da Ga udobrovolji i zaradi Džennet. U trenutku kada otvori oči u ranu zoru, okreće misli Allahu i započinje dan iskrenom molitvom, kao što je običaj u islamu.

Tokom dana, šta god da radi, on je svjestan da ga Allah uvijek posmatra i trudi se da stekne Njegovo odobravanje pokoravajući se Njegovim naredbama i uputama. Ostvario je blisku vezu s Allahom i počeo dan s molitvom u zoru. Na ovaj način, mogućnost da zaboravi na Allaha tokom dana ili zanemari Njegova ograničenja jeste mala. Bit će svjestan tokom čitavog dana da ga Allah testira na ovom svijetu.

Onome ko iskreno upućuje svoje misli Allahu bit će omogućeno da uvidi da mora pažljivo razmišljati o blagodatima koje su mu podarene i da niko drugi osim Allaha nema moć da mu ih da. U Kur'anu, naš Gospodar kaže da ljudi moraju razmišljati o ovome:

 

Reci: "Kažite vi meni, ako bi vas Allah sluha vašeg i vida vašeg lišio i srca vaša zapečatio, koji bi vam bog, osim Allaha, to vratio?" Pogledaj kako dokaze iznosimo, a oni opet glave okreću. (El-En’am, 46)

Diş Fırçası

Nema sumnje da je Svemogući i Sveznajući Allah Onaj Koji nam podari san da se odmorimo i obasipa nas Svojom milošću svako jutro. Oni koji znaju ovo osjećaju Allahovu blizinu od trenutka kada započnu dan i zadovoljni su neuporedivim blagodatima u kojima uživaju.

Dişini Fırçalayan Çocuk

Oni koji odbacuju vjeru i odbijaju prihvatiti ovu stvarnost nikada ne mogu biti u potpunosti svjesni blagodati koje imaju, niti mogu upoznati radost vjernika. Obično im je, rano ujutro, teško ustati iz toplog kreveta i nervozni su jer je još jedan dan pred njima. Neki su nervozni i depresivni zbog stvari koje moraju uraditi svako jutro. Ne žele ustati iz kreveta, u njihovim je mislima borba između ustajanja i ostanka još koju minutu u dubokom snu. Česta pojava kod ovakvih, moralno posustalih ljudi jeste nervoza, stres i bezvoljnost.

Bezbožnici ne mogu uživati u zadovoljstvima Allahovih blagodati, jer od trenutka kada se probude ujutro vraćaju se monotonoj svakodnevnici, koja se ponavlja iz dana u dan. Postoji još jedna vrsta ljudi koji su nesvjesni da je novi dan možda zadnja šansa koju im je Allah pružio. Spremaju se brzo da započnu novi dan kako bi zaradili što više novca, kako bi se mogli hvaliti svojim bogatstvima ili izgledom, samo da bi privukli pažnju i naklonost.

Oni koji zanemaruju činjenice koje je Allah predočio u Kur'anu možda mogu započeti dan na svoj način, ali prisutan je nedostatak mudrosti u njihovom ponašanju: ne uviđaju da ih je Allah stvorio, da su obavezni da Mu služe i osvoje Njegovu naklonost i da je novi dan koji je pred njima možda posljednja šansa da ispune svoju dužnost prema Njemu. Allah otkriva njihovo stanje u ovim riječima:

Ljudima se bliži Čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.(El-Enbija, 1)

Jasno je da su oni koji žive zagnjureni u ono što nije ispravno napravili veliku grešku. Čovjek ne smije zaboraviti da svako jutro može biti početak posljednjeg dana njegovog dunjalučkog života. Smrt može doći svakog trenutka, uzrokovana saobraćajnom nesrećom, neočekivanom bolešću ili bilo kojim drugim uzrokom. U tom slučaju, kao što smo naveli, moramo razmišljati o tome šta moramo uraditi u danu koji je pred nama kako bismo zadobili Allahovo odobravanje za naše postupke.

Čišćenje

Postoje određeni razlozi zbog kojih se dešavaju promjene na tvome tijelu kada se ujutro probudiš. Lice ti je otečeno, kosa ti je prljava, tijelo ti ima neugodan miris i imaš ružan zadah iz usta. Natečeno lice koje vidiš u ogledalu i neuredan izgled pokazuju ti koliko si ovisan. Svi se moraju umiti ujutro, oprati zube i urediti se. Ovo podsjeća onog koji prihvata učenje Kur'ana da smo svi isti, a da je samo Allah savršen.

Temizlik

Također, kada neko ko se iskreno okreće Allahu pogleda u ogledalo i osjeća neugodu zbog onoga što vidi, on još bolje shvata da ne može imati ljepotu svojom voljom.

Može se reći da je Allah stvorio u Svojim robovima neke nepravilnosti da bi ih podsjetio da su ovisni o Njemu. Činjenica da naše tijelo i okolina postanu prljavi u kratkom vremenskom periodu jeste jedan od primjera. Ali Allah je je pokazao ljudima kako da savladaju ove nepravilnosti i učinio je blagodati kao što su sapun i deterđžent dostupnima. Allah nam to pokazuje u Kur'anu:

Ta, zaista, s mukom je i last!(El-Inširah, 5)

Sposobnost uviđanja ove tajne stvaranja blagodati i zahvala Allahu, pripada samo vjernicima obdarenih razumijevanjem.

Dok se vjernik čisti, ujutro ili tokom dana, on zahvaljuje Allahu, Koji mu je to omogućio. Zato što zna da Allah voli čistoću i čiste ljude, on posmatra kupanje kao čin služenja Allahu i nada se da će On biti zadovoljan njime. On se rado povinuje onome što je Allah naredio u ajetima 4 i 5 sure al-Muddessir:

I haljine svoje očisti i kumira se kloni!(El-Muddessir, 4-5)

U sljedećim ajetima koji govore o bici na Bedru, Allah kaže da On šalje vodu s nebesa da bi se ljudi očistili i da bi im koristila za druge potrebe:

Kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio.(El-Anfal, 11)

 

Banyo

Voda je osnovna potreba ljudi da bi oprali svoja tijela, stvari i domove. Pored toga što voda čisti vidljivu nečistoću i nevidljive bakterije, ona također pomaže čovjeku i da se opusti. Kada se voda slijeva niz tijelo, rastjera statički elektricitet koji čini ljude napetim i izmorenim. Mi ne možemo primijetiti statički elektricitet na našem tijelu, ali ponekad ga osjetimo kada skidamo džemper, i čujemo pucketanje. Osjetimo blagi električni šok kada dodirnemo nešto ili pomjerimo kosu. Kada se kupamo, rješavamo se akumuliranog statičkog elektriciteta i osjećamo lahkoću i ugodnost u tijelu. Svježina zraka nakon što je kiša pala također se dešava jer je voda očistila sav statički elektricitet.

Akvaryum

Allah je zadovoljan kada su ljudi čisti i uredni. Ovo se može vidjeti u nekoliko ajeta u Kur'anu koji aludiraju na fizičku čistoću ljudi u Džennetu. Allah kaže ... a služiće ih posluga njihova nalik na biser skriveni. (Et-Tur, 24), a u drugim ajetima Allah kaže da su tamo ”čiste žene’’ za one u Džennetu. (El-Bekara, 25; Ali Imran, 15; En-Nisa, 57)

Nekim je ljudima bitno da su uređeni samo kada su s drugima ili kada se moraju nekome svidjeti; ne brinu o svom izgledu i ličnoj čistoći kada su sami. Smatrati da je dobro biti prljav po čitav dan, sve do navečer, hodati prljavog lica i s lošim zadahom, imati neuredan krevet i sobu rezultat je pogrešnog razmišljanja. Allah naređuje muslimanima da žive u čistoj sredini i da održavaju krajnju čistoću u svemu, od hrane i oblačenja do mjesta na kojem žive.

 

O ljudi, jedite ono što je prijatno i dozvoljeno na zemlji.(El-Bekara, 168)

Pitaju te što im se dozvoljava. Reci: "Dozvoljavaju vam se sva lijepa jela…’’ (El Maida, 4)

…(Poslanik) koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti… (El-E’raf, 157)

I učinili smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima.* "Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete namaz obavljati!" (El-Bekara, 125 )

I Mi smo ih, isto tako, probudili da bi jedne druge pitali. "Koliko ste ovdje ostali?", upita jedan od njih. "Ostali smo dan ili dio dana", odgovoriše. "Gospodar vaš najbolje zna koliko ste ostali", rekoše. "Pošaljite jednog od vas s ovim srebrenjacima vašim u grad, pa nek vidi u koga je najčistije jelo i neka vam od njega donese hrane i neka bude ljubazan i neka nikome ne govori ništa o vama. (El-Kehf, 19)

I nježnost i čednost, i čestit (Jahja) je bio.(El-Merjem, 13)

Dok neznalice njihov način života vodi do nečiste i neugodne sredine u kojoj žive, muslimani, u skladu s učenjima Kur'ana, žive ugodan život na ovom svijetu. Neupućeni ljudi stvaraju sredinu koja je neugodna i za njih i za ljude koji ih okružuju. Muslimani, u isto vrijeme žive zdravim životom, praveći uvjete u kojima će svima biti lagodno i bez opterećenja.

Ukratko, u skladu s učenjem Kur'ana, vjernici trebaju biti čisti i uredni ne zbog drugih ljudi već zato što Allah tako voli i, naravno, zato jer je to najbolje za nas. Dok čiste mjesto na kojem žive, osjećaju veliko zadovoljstvo jer stvaraju sredinu u kojoj se i drugi ljudi osjećaju ugodno. Kad je čišćenje u pitanju, ne pokazuju ni najmanju nevoljnost i uvijek daju sve od sebe kako bi sve bilo čisto i uredno.

Oblačenje

Oblačenje odmah podsjeća vjernika da su živa bića izvor vunene, pamučne i svilene odjeće. Stvari koje imamo na sebi u skoro svakom trenutku našeg života dobivene su od biljaka i životinja koje su čudo stvaranja. Drugim riječima, da Allah nije stvorio živa bića od kojih ljudi mogu dobijati različite vrste odjeće, od one najosnovnije do najluksuznije, ovi sirovi materijali ne bi ni postojali.

Uprkos činjenici da znaju ovo, neki ljudi ili ignorišu ili ne cijene dovoljno blagodati koje imaju. To je zbog toga što su skrenuli s Pravog puta, zato što su od trenutka kad su rođeni dobili odjeću koja im je trebala, oblačenje im je postalo navika. Ova ih navika sprečava da shvate da je njihova odjeća blagoslov i da moraju biti zahvalni na njoj. Ali jedan od razloga zbog kojih je Gospodar stvorio blagodati na ovom svijetu jeste i to da bi Mu ljudi zahvaljivali. Pa, hajde da proučimo razloge zbog kojih je Allah stvorio odjeću za nas, a počet ćemo s njenim prednostima.

kartopu

Dok vjernik odlučuje koju će odjeću nositi tokom dana i kada se oblači, svjestan je bitne činjenice, a to je da je oblačenje jedan od Allahovih bezbrojnih blagoslova i da postoji dobar razlog zbog kojeg postoji. Svi imaju koristi od ove blagodati, ali samo musliman koji živi u skladu s učenjem Kur'ana zaista smatra da je lijepa odjeća Allahova milost i zahvaljuje Mu na tome.

Odjeća je kao prekrivač koji nas štiti od hladnoće, opasnih sunčevih zraka i nekih manje opasnih stvari kao što su modrice i posjekotine. Da nemamo odjeću, tanka bi koža koja prekriva ljudsko tijelo često bila povrijeđena u raznim nezgodama.

Modrice i posjekotine su bolne, prijetnja našem zdravlju i koža pod njihovim utjecajem poprimi loš izgled.

Naš Gospodar u Kur'anu otkriva još jedan razlog koji stoji iza stvaranja odjeće koja nas štiti:

O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje. (El-E’raf, 26)

Kao što ovaj ajet naglašava, odjeća nam pomaže da puno ljepše izgledamo.

Kıyafetler

Jasno je da nam je odjeća neophodna i veoma važna blagodat koju nam je Allah podario. Vjernik koji je svjestan ovoga bit će veoma pažljiv i izbirljiv u odabiru odjeće, a to je pokazatelj da je on zaista zahvalan Allahu za blagodati koje su mu date.

Još jedna lijepa osobina vjernika kojoj ga je naučio Kur'an jeste razumno trošenje novca, a to se također odnosi i na kupovinu odjeće. On kupuje stvari koje su mu potrebne, koje mu odgovaraju i koje služe svrsi. On ne troši novac u nepotrebnoj kupovini. Sljedeći ajeti naglašavaju ovu činjenicu:

Oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine. (El-Furkan, 67)

Pažnja s kojom se osoba koja živi u skladu sa kur'anskim uputama oblači nije samo ograničena na ovo. Naprimjer, pored što oblači čistu odjeću, vjernik koji ima razvijen osjećaj za vrijednosti oblačit će se što prikladnije u različitim situacijama. Kao što Kur'an pokazuje, odjeća treba biti lijepa i oku (u suri El-E'raf, 26). Postoje primjeri Poslanikovog oblačenja, nek je Allahov mir i blagoslov na njega, i njegovi savjeti o oblačenju koji su došli do nas:

Jedite šta želite i oblačite šta želite sve dok u tome ne postoje dvije stvari: neumjerenost i taština. (Maulana Muhammad Manzor No'mani, Ma'riful hadis)

Sljedeći hadis govori o tome kako se naš Poslanik, neka mu Allah podari mir i blagoslov, oblačio:

„Kada god bi odaslanici dolazili da vide Allahovog Poslanika, nosio bi najbolju odjeću i naredio bi svojoj najbližoj pratnji da i oni učine isto.“ (Tabaqat hadis, 4 dio, broj 346)

Kada jedan od njegovih sljedbenika ne bi pridavao pažnju svom izgledu, i izgledao neuredno, naš Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, upozorio bi ga odmah. U sljedećem hadisu imamo primjer:

“Allahov Poslanik bio je u džamiji kada je čovjek neuredne kose i zapuštene brade ušao. Poslanik je pokazao na njega kao da mu govori da treba urediti kosu i bradu. Čovjek je otišao, uradio tako i onda se vratio. Poslanik je rekao, 'Zar nije ovako bolje nego da svako od vas dolazi s neurednom kosom?''' (Malik's Muwatta, 2 dio, broj 949)

U Kur'anu, Allah kaže da će odijevanje i ukrasi biti neke od najljepših blagodati u Džennetu. Neke od njih spomenute su u sljedećim ajetima:

Allah će sigurno uvesti u džennetske bašće, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti. (El-Hadždž, 23)

…dok nose lijepu svilu s bogatim vezom, licem u lice okrenuti. (Ed-Duhan, 53)

Nosit će zelenu odoru od najfinije svile i bogatog veza. A krasiće ih srebrene ogrlice…(El-Insan, 21)

Çocuklar

U ovim ajetima naš Gospodar govori o odjeći od svile i bogatom tkanju, kao i o ukrasima od zlata, srebra i bisera. Ukrasi koje imamo na ovome svijetu slični su onima u Džennetu, i onaj ko vjeruje kada vidi ove ukrase, bez obzira da li ih on sam imao ili ne, on još više razmišlja o Džennetu i čezne da ode tamo. Vjernik vidi svrhu ovih stvari u stvaranju i shvaća da su sve blagodati na ovom svijetu prolazne. Jedine prave blagodati koje će trajati zauvijek jesu na onom svijetu.

 

One koji budu vjerovali i dobra djela činili - Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio - čekaju sigurno edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife oblačiti, na divanima će u njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li boravišta! (El-Kahf, 30-31)

 

kardan adam

Jedna od stvari koju osoba, koja živi u skladu s kur'anskim propisima i slijedi sunnet, mora znati, kada je u pitanju odijevanje, jeste da je vanjski izgled veoma bitan kada uspostavljamo odnose s drugim ljudima. Iz ovih razloga, vjernik će posvetiti još više pažnje onome što nosi kada poziva druge ljude u vjeru. Trudit će se što je više moguće da oblači čistu odjeću koja je skromna i koja je prikladna za njega. Ovo pokazuje da on iskreno prihvata Allahove naredbe i da poštuje druge ljude.

Samo su oni koji koji žive u skladu s učenjem Kur'ana obzirni prema drugim ljudima, i trude se biti što pažljiviji kada im govore o vječnom spasu, kao što su pažljivi i kada biraju odjeću.

Tako možemo zaključiti da osoba koja je okrenuta vjeri i koja uzima našeg Poslanika, neka je Allahov blagoslov i mir na njega, za primjer uvijek ima čistu, urednu i lijepu odjeću. Ona uživa u tome i nada se da će zadobiti Allahovo odobravanje.

Doručak

Naprimjer, vatra koju koristi da bi skuhao hranu može mu prouzrokovati povrede kao i prouzročiti štetu drugim stvarima, ona također može i uništiti stvari. Ali toplina je neophodna da bismo učinili hranu jestivom, i, gledano s te strane, to je velika blagodat. Drugim riječima, kao i sve drugo na Zemlji, vatra postoji kako bi služila ljudima. U Kur'anu Allah, dž.š., kaže,

I daje vam da se koristite onim što je na nebesima i onim što je na Zemlji, sve je od Njega. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju. (El-Gatija, 13)

 

Kahvaltı Aile

Svaki vjernik kome je Allah podario sposobnost da misli i razumije, zna, kada ide u kuhinju da napravi doručak, da su blagodati kao što su hrana i piće stvorene kao činjenice koje vode vjeri.

Pored ovoga, vatra je vjernicima na ovom svijetu podsjetnik na vatru Džehennema. Dok opisuje u Kur'anu one koji će ići u Džehennem, Allah spominje veliku vatru. On u nekoliko ajeta opisuje bolove koje uzrokuje vatra koju je On stvorio za one koji Ga odbiju:

… onoga Dana kada se u vatri budu pržili! (Ez-Zarijat, 13)

Vatra će im lica pržiti i iskeženih će zuba u njima biti. (El-Muminun, 104)

Onaj ko ne vjeruje u Allaha i Poslanika Njegova, pa Mi smo za nevjernike razbuktali oganj pripremili! (El-Feth, 13)

Kada pravi vjernici razmišljaju o ovoj kuljajućoj vatri Džehennema, njihov strah od Allaha raste, mole mu se i nalaze spas u Njemu od džehnnemske vatre. Na ovaj način, sitnice koje nas svakodnevno okružuju i koje nam se dešavaju služe kao podsjetnici na bitnije stvari, a to je veoma važno za vjernika.

Yemekler

Osoba koja iskreno i bez predrasuda razmišlja o hrani koju jedemo za doručak pronaći će mnoge podsjetnike u njoj. Miris i okus hljeba, meda, sira, krompira, čaja i voćnog soka, njihova hranjivost kao i različite boje jesu sve blagodati. Sve sadrže proteine, ugljikohidrate, masnoće, vitamine, minerale i tečnosti koje su tijelu potrebne. Da bi zdravo živjeli, moramo se pravilno hraniti, ali to ne predstavlja teškoću za nas, mi u tome uživamo. Voće, povrće, žitarice i tjestenina zadovoljavaju čovjekovu svakodnevnu potrebu i čine mu zadovoljstvo.

Ustvari, sve što smo spomenuli jesu male stvari svima poznate i s kojima se susrećemo 24 sata na dan otkad se rodimo. Ali mnogi ljudi ne smatraju da nam ih je Gospodar podario. Oni ih uzimaju zdravo za gotovo i ne uviđaju koliko su dragocjene.

Ali sva ta ukusna hrana i piće korisni su našem tijelu, a to je čudo stvaranja. Naprimjer, pčela koja teži samo nekoliko grama proizvodi med. Zbog svojih minerala i vitamina i drugog sastava koji ima u sebi med je dobar kao lijek i veoma je zdrav za sva bića. U Kur'anu Allah kaže da ga je On učinio takvim, kao i skladan posao koji obavljaju pčele:

Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: "Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi, zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!" Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju. (En-Nahl, 68)

Vjernik koji razmišlja o načinu na koji nastaje med postaje svjestan kakvo je to čudo u stvaranju. On odmah shvata da ni behari cvijeća, koji stvaraju osnovni materijal za nastajanje meda, i čiji sok pčele pretvaraju u med, pa ni sam med nisu nastali slučajno. I to ga odmah čini bližim Allahu.

Štaviše, apsolutna pokornost male pčele našem Gospodaru još je jedna činjenica koja vodi do Allaha. Vjernik će shvatiti da je samo Allah omogućio da pčela, koja nema inteligenciju niti savjest, kako je mi doživljavamo, radi neprestano i savršeno disciplinovano da bi stvorila med.

Važnost mesa, mlijeka, sira i drugih životinjskih proizvoda kao Allahovih blagodati za čovječanstvo naglašena je u Kur'anu:

I stoka vam je pouka: mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite. (El-Mu'minun, 21)

HamburgerSpominje se „ono što im je u stomacima“, dok nam govori o koristi koju imamo od životinja. Naprimjer, postoji višak u probavnom procesu od onoga što je krava pojela, popila, ili od krvi koja kola njenim venama i organima. Pravo je čudo da mirisna, čista, bijela tekućina kao mlijeko, koja nam je toliko potrebna, dolazi iz ove komplikovane mješavine. Pored toga, napravljena je u najzdravijim uvjetima i pored toga što je smještena s nečistim materijama.

Još jedan pokazatelj Allahovog uzvišenog znanja jeste činjenica da jedini neprerađeni sastojak od kojeg se pravi mlijeko jeste zelena trava. Međutim, životinje od kojih dobijamo mlijeko prave bijelu tečnost od žilave, zelene trave zahvaljujući zapanjujućem sistemu koji je Allah stvorio u njihovim tijelima. U Kur'anu, naš Gospodar nam govori od čega je napravljeno mlijeko:

Vi imate pouku i u stoci: "Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi - ukusno onima koji ga piju.(En-Nahl, 66)

Kao što nam je poznato, mlijeko je veoma bogato sastojcima koji su potrebni ljudskom organizmu, ono je tečnost koja ima presudnu ulogu za zdravlje djece i odraslih.

İnek Tavuk

Jaje, koje je veoma maleno, ali posjeduje veliku hranjivu vrijednost, također dobijamo od životinja. Nastajanje ovakvog skladišta proteina, minerala i vitamina još je jedno čudo. Kokoška s malo svjesnosti svoje uloge proizvodi jaja svaki dan i štiti ih predivnim omotačem. Razmišljanje o načinu na koji je napravljena ljuska jajeta oko tečnosti koja je u njoj ili kako je masa dospjela u ljusku iako nema otvora, povećava ovo čudo koje je stvorio Allah.

Različita pića, koja mnogi smatraju nezamjenjivim uz doručak, dolaze od životinja. Nakon što se listovi ovih biljaka procesiraju, od njih nastanu ukusni slatki sokovi. Hiljade različitih vrsta biljaka koje rastu u zemlji pokazuju bezgraničnu moć, znanje i milost Allaha, Koji ih je stvorio. Tako naš Gospodar kaže u Kur'anu:

On je Taj Koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite… (El-En’am, 141)

Velike su Allahove blagodati u hrani koju nam je dao. On testira ljude u ovom ranijem životu obiljem i siromaštvom. On je zadovoljan onima koji su moralni kada se suoče s iskušenjima i On nam otkriva u Kur'anu da će oni uživati u blagodatima Dženneta. Naprimjer, neki ljudi imaju obilan doručak, dok drugi nemaju. Ali vjernik, bez obzira da li je bogat ili nije, uvijek će zahvaljivati Allahu s najvećom iskrenošću. Ako je bogat, neće se hvaliti i postati arogantan. Ako je siromašan, neće se samosažalijevati i osjećati tjeskobu.

Vjernik je svjestan da ga Allah stavlja na kušnju i da je sve u ovom životu prolazno. Kur'an kaže da će Allah testirati ljudska bića dobrim i lošim. Mi vas testiramo i dobrim i lošim iskušenjima. I nama ćete se vratiti. (El-Enbija, 35)

Iz ovih razloga, osoba koja slijedi pravila Kur'ana zna da neće blagodatima koje je primio već svojim odnosom prema njima osvojiti nagradu kod Allaha. Čak i ako nije bogat, vjernik će iskreno upućivati zahvalu Allahu. U Kur'anu, Allah kaže da će povećati blagodati onih koji Mu se iskreno zahvaljuju, i podsjeća nezahvalnike koliko je džehennemska vatra užasna:

I kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti’.(Ibrahim, 7)

DondurmaOnaj koji razmišlja o dokazima savršenog stvaranja oko sebe kao i razlozima za hranu uvidjet će također Božanske namjere u načinu funkcionisanja usta koja su stvorena kako bi se hrana lakše pojela. Da bi ljudsko biće jelo, njegova hrana, usta, zubi, jezik, vilica, kao i milioni ćelija, rade skupa u savršenoj harmoniji. Sve je savršeno uređeno tako da se više funkcija obavlja istovremeno bez zastoja.

Zubi kidaju hranu na dijelove, a jezik ih stalno gura prema zubima kako bi se sažvakali. Svojim jakim mišićima vilica pomaže zubima da žvaću, dok onaj koji jede miješa jezikom na pravilan način. Usta nam koriste kao vrata koja sprečevaju hranu da ispadne iz usta. Pored ovoga, dijelovi koji sačinjavaju organe rade u savršenoj harmoniji. Naprimjer, zubi, u skladu sa svojom funkcijom i mjestom na kojem se nalaze, kidaju hranu na dijelove i žvaću je. Svi zubi poredani su na svoja mjesta u skadu s njihovom ulogom. Svaki od njih naraste do određene veličine da bi se mogao uskladiti sa zubom koji je naspram njega. Jasno je da ovi organi nemaju svjesnost niti inteligenciju; oni se ne mogu dogovoriti da rade međusobno usklađeni.

Kız Çocuğu

A savršena organizacija koju smo precizno opisali nije slučajna. Svaki dio ima svoju funkciju. Nema sumnje da je ova nevjerovatna kreacija od našeg Gospodara, Koji je ''sve stvorio i kako treba uredio!’’ (El-Furkan, 2). Allah je stvorio sve ovo da bi olakšao ljudskim bićima kada jedu, i da bi uživali u tome. Još jedna bitna stvar o kojoj vjernik razmišlja jeste činjenica da je u stanju da osjeti mirise hrane u kuhinji i da je isproba bez ikakvog napora. Ovo je moguće zbog mnogih olakšica koje ima. Njegovo čulo okusa i mirisa, koje ga ne napušta tokom života radi savršeno za njega i ništa ga ne košta. Čula nisu istrenirana kako bi funkcionisala i nesvjesna su svog obavljanja radnje.

Kada osoba ne bi imala čulo okusa, različiti okusi mesa, ribe, povrća, supa, salata, voća, sokova i džemova ništa mu ne bi značili. Pored toga, okus ovih stvari možda nije dobar, mogu biti bezukusne, bljutave i opteretiti stomak. Nema sumnje da okuse i način na koji ih osjetimo posjeduju samo ljudska bića. Bila bi velika greška kada bi nas navika učinila nesvjesnim ovog svega. Kur'an otkriva da je Allah stvorio čistu i ukusnu hranu za ljudska bića:

Allah je Onaj što stvori zemlju da vam bude kuća, a nebo krov, i stvorio je vas, dajući vam najbolje oblike, i opskrbio vas najboljim i korisnim stvarima. To je Allah, vaš Gospodar, Neka je blagoslovljen Gospodar svih svjetova. (Gafir, 64)

I stvarno, za one koji misle, svaki okus jeste način da poštujemo Allaha na Pravi način, da Ga se sjećamo sa zahvalnošću i uzdižemo Ga. Vjernik koji zna da sva ukusna hrana i piće dolazi od Allaha, sjeti se toga svaki put kada sjedne za sto i zahvaljuje se našem Gospodaru. Allah kaže u Kur'anu:

Dokaz im je mrtva zemlja: Mi joj život dajemo i iz nje niče žito koje oni jedu; Mi po njoj stvaramo bašče, palmike i vinograde, i činimo da iz nje izvori izviru - da oni jedu plodove njihove i od onoga što ruke njegove privrijede, pa zašto neće da budu zahvalni? (Ja-Sin, 33-35)

Kako oni ne vide da Mi samo zbog njih stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici!, i da smo im dali da se njome služe - na nekim jašu, a nekima se hrane, i drugih koristi od nje imaju, i mlijeko, pa zašto nisu zahvalni? (Ja-Sin, 71-73)

Su İçen ÇocukNeki ljudi ne smatraju da je važno razmišljati o nekoliko veoma važnih činjenica iako su jeli ukusnu hranu koja je zadovoljavala njihove potrebe savršeno tokom cijelog života. Ignorišu činjenicu da je Allah stvorio ove neuporedive blagodati zbog njih i da Mu trebaju zahvaliti na tome. To je pogrešan stav. Ne trebaju zaboraviti da će na onom svijetu biti pitani jesu li zahvaljivali Allahu.

Vjernik je svjestan da mu je Allah dao tijelo kao obavezu, da je odgovoran da se brine o ovoj neuporedivoj blagodati na najbolji način i zbog toga se treba odnositi prema njemu na zdrav način. On zna da organizam, da bi dobro funkcionisao, mora biti zdravo i pravilno hranjen. Zna da njegov organizam mora imati svu hranu koja je potrebna za razvoj 100 triliona ćelija, da bi se obnovio i bio u dobroj formi. Tako će za svaki obrok jesti zdravu i prirodnu hranu i izbjegavati onu koja je štetna, bez obzira koliko se činila privlačnom i ukusnom. On neće biti lijen i nemaran kada je to u pitanju. Naprimjer, on zna da funkcionisanje njegovih organa, sposobnost tijela da se očisti od toksina kao i mogućnost da savlada umor i iscrpljenost zavise od vode (koju mnogi ljudi ne piju u dovoljnim količinama), i pazit će da je pije dovoljno u toku dana. Naš Poslanik, neka je Allahov blagoslov i mir na njega, naglašava na više mjesta važnost vode.

Naprimjer, tokom jednog putovanja, sjeo je negdje i pitao nekog pored sebe za vodu. Nakon što se napio i oprao lice i ruke, rekao je ashabima: „Polijte vodom svoja lica i prsa.“ (Sahih, El-Buhari).

Naš Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao je nakon što je popio vodu:

„Sva je zahvala Allahu, Koji ju je učinio ukusnom i slatkom Svojom milošću, a nije je učinio slanom ili bljutavom.“(Imam Gazali, Ihja ulum ed-din)

Na Putu

Ljudi koji su završili doručak i spremili se očekuju različite izazove na poslu, u školi i na drugim mjestima. Mnogi ljudi moraju izvršiti određene obaveze do kraja dana. Allah opisuje ovu situaciju u Kur'anu:

Çocuklar Çocuklar

A ti danju, doista, imaš mnogo posla. (Muzzemmil, 7)

On vam je noć učinio pokrivkom, san vam je učinio počinkom, a dan da se krećete. (El-Furkan, 47)

Vjernik uviđa da je dan pred njim prilika da osvoji Allahovu ljubav i odobravanje i da zasluži Džennet, u koji će ući samo ako dobra djela čini. Bez obzira koliko je zaposlen, on nikada ne zaboravlja na Allaha. On za primjer uzima molitvu poslanika Sulejmana, kao što je i navedeno u devetnaestom ajetu sure En-Neml, gdje on zaželi da mu Allah bude inspiracija u onome što radi tokom dana:

Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje! (En-Neml, 19)Teleskop

Svako ko napušta kuću kako bi otišao u školu ili na posao susreće mnoge ljude, i dešavaju mu se stvari koje ga navode na razmišljanje. Sve što mi vidimo Allah zna i nastalo je Njegovom voljom i dešava se s određenim razlogom. Kada vjernik pogleda u nebo, a pri tome ima ovo na umu, on shvaća da je ono besprijekorno. Shvata da je istina iz sljedećih ajeta pred njegovim očima: ''I to što je nebeski svod osiguran naše je djelo...'' (El-Enbija, 32)

Uloga neba kao „zaštitnog krova“ dolazi iz njegove atmosfere, i ova atmosfera okružuje Planetu i obavlja svoje vitalne funkcije da bi ljudska bića mogla preživjeti. Atmosfera pročišćava zrake koje dolaze iz prostora i koje su opasne za sve što živi. Ona raspršava velike i male meteorite koji se približavaju Zemlji i sprečava ih da budu prijetnja svijetu i živim bićima u njemu. Ona također sprečava smrzavanje zemlje na minus 270 Celzijusovih stepeni u prostoru. Čak i ako neki ljudi ne cijene ovo koliko bi trebali, Allah je stvorio idealno okruženje za nas i štiti nas od opasnosti koje mogu doći s neba.

U Kur'anu, Allah nam otkriva da će vjernik koji posmatra nebo brzo uvidjeti dokaze najharmoničnijeg i najsavršenijeg stvaranja.

Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio - ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak, zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran!(El-Mulk, 3-4)

 

Uzay

Allah kaže u Kur'anu da su dokazi za one koji vjeruju svuda oko nas, i na Zemlji i na nebu.

A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? - kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda! A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje, da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća. (Kaf, 6-8)

Vjernik koji spusti pogled s neba na zemlju vidjeće još jedan dokaz stvaranja. Pod zemljom po kojoj hoda s tolikim samopouzdanjem nalazi se sloj vrele rastopljene stijene koja se zove ''magma''. U poređenju s ovim, zemljina je kora veoma tanka, što znači da se ova istopljena stijena nalazi skoro odmah pod našim nogama, tako debljina Zemljine kore upoređena sa samom Zemljom može biti upoređena s debljinom kore od jabuke stavljene naspram cijele jabuke. Vjernik, ako razmotri ove stvari još jednom će shvatiti da svijet i sva živa bića u njemu postoje zbog savršenog sklada koji je Allah stvorio po Svojoj želji. Svako biće nastavlja živjeti sigurnim životom jer Allah tako želi.

Dürbün Anne ile Çocuk

Vjernik koji pažljivo posmatra primijetit će ljepotu oko sebe i čuda stvaranja. Naprimjer, ptice na nebu, voćke koje ukrašavaju dućane, prozori privlačnih boja, lijepi miris koji dolazi iz pekare, sve su to blagodati od Allaha i one imaju značenje za vjernika koje niko drugi ne može shvatiti.

Vjernik koji se zamisli nad bezbrojnim dokazima koje susreće dok hoda ulicom, također će paziti i na svoje ponašanje. Naprimjer, hodat će bez pretjeranog isticanja jer Allah kaže u ajetu: U hodu budi odmjeren...(Lukman, 19)

Skrušena osoba pokorava se Allahovim naredbama i, kao i u svemu drugom što radi, drži se ''sredine ulice'' u načinu na koji hoda. Ovo je prihvatljivo i u Allahovim očima i u očima vjernika.

Vjernici znaju da je Allah stvorio sva živa bića i podario im sve njihove osobine. Ali oni koji ne slijede Kur'an ne cijene to i misle da su osobine koje posjeduju samo njihove. Oni ljudi koji misle da njihova ljepota, bogatstvo, znanje i uspjeh pripada samo njima postanu umišljeni i arogantni, i zbog njihove arogantnosti, oni žele pokazati svoju nadmoćnost time što ponižavaju druge. Ovakav stav odražava se u načinu na koji hodaju, kao i u njihovom govoru i svemu što rade. U svakom slučaju, svi smo mi nemoćni u poređenju s Allahovom uzvišenom moći i znanjem, i On nam je potreban u svakom trenutku našeg života. U Kur'anu, Allah nas upozorava i zabranjuje nam da budemo bahati:

I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog. (Lukman, 18)

Ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti ni brda u visinu dostići. (El-Isra, 37)

Svi oni koji slijede Kur'an svjesni su da su bespomoćni, i da žive zato jer Allah tako želi i da im je jedini Gospodar univerzuma podario sve što imaju. I zato, jer žive svjesni toga, oni posmatraju sve što se događa oko njih kroz Kur'an.

Znamo da čovjek ne može mnogo prepješačiti u jednom danu. Lahko je prepješačiti kratke distance, a sposobnost da hodamo Allahova je blagodat. Kada duže hodamo, tijelo se umori u određenom trenutku i ne možemo dalje. Allah je upoznat s ovom manjkavošću kod Svojih robova i stvorio je vozila i životinje da ih prevoze, i na taj im način olakšao putovanje. Slijede neki od ajeta iz Kur'ana vezani za ovu veliku Allahovu blagodat, pomoću koje On pokazuje Svoju milost i suosjećanje s Njegovim robovima:

A nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli - Gospodar vaš je, uistinu, blag i milostiv - i konje, i mazge, i magarce - da ih jašete, i kao ukras - a stvoriće i ono što ne znate. (En-Nahl, 7-8)

Onaj Koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete. (Ez-Zuhruf, 12)

Zar ne vidiš da je Allah sve što je na Zemlji vama podredio, pa i lađe koje, voljom Njegovom, morem plove? On drži ono što je na nebu da ne bi palo na Zemlju, osim ako On to dopusti. - Allah je, uistinu, prema ljudima blag i milostiv. (El-Hadždž, 65)

Čovjeku, kao inteligentnom biću, jasno je da je Allah stvorio materijale, poput željeza i čelika, s određenim ciljem i ljude inspirisao da ih iskoriste kako bi napravili različite vrste vozila. Samo uz pomoć Allahove volje ljudi su uspjeli napraviti vozila poput auta, autobusa, vozova, brodova i aviona. Tako nam je Allah olakšao kada idemo na putovanja, a to nikada ne bismo mogli sami. Ono što moramo uraditi kao odgovor na ove blagodati jeste da se sjetimo Allaha kada se vozimo u prevoznim sredstvima, uzdižemo Njegovo ime, i budemo Mu zahvalni. Allah nam to govori u Kur'anu:

I da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da reknete: "Hvaljen neka je Onaj Koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići.’’ (Surat az-Zukhruf, 13)

Vjernik misli na Allaha i kada je na putu. Njegov suvozač, model i boja auta, drugi automobili i ljudi koji ih okružuju, njihovi pokreti, natpis na zadnjem prozoru auta koje je ispred, red zgrada duž puta, njihov oblik, njihovi prozori, plakati i slova na njima, sve je to stvorio Allah. Allah naglašava to u sljedećim ajetima: Mi sve s mjerom stvaramo. (El-Kamar, 49)

Ulaşım Araçları

Današnji prevoz mnogo je brži, lakši i udobniji nego što je bio u prošlosti. Za onoga ko slijedi Kur'an, razmišljanje o ovome jeste važan način da se približi Allahu i da Mu iskreno zahvali za sve blagodati.

Allah je stvorio stvari koje susrećemo u svakom trenutku našeg života, ne samo za jednu osobu nego za svakog pojedinca od milijardi ljudi koji žive na Zemlji. Za onoga ko slijedi Kur'an, razmišljanje o ovome pomaže mu da shvati da je Allah uvijek na njegovoj strani i da vidi svako njegovo djelo i pokret. Zbog svjesnosti o ovoj činjenici koju nosi u sebi svaki dan, niti gužva u saobraćaju, niti automobil koji krivuda ispred njega, niti bilo kakva druga poteškoće koju može iskusiti ne može promijeniti njegovu skrušenost pred Allahom.

Gemi

Neki ljudi vide male nezgode kao glavne prepreke, postaju nestrpljivi i nekada gube kontrolu nad sobom i ponašaju se nerazumno. Zapetljan saobraćaj, ili nepažljiv vozač ih vrlo brzo mogu iznervirati i počnu da viču. Nemaju strpljenja kada su zaglavljeni u saobraćaju i to pokazuju neprestanim trubljenjem, iritiraujći ljude na taj način. Razlog ovakvog ponašanja jeste to što su zaboravili da je sve pod Allahovom kontrolom.

Za onoga ko je okrenuo leđa Allahu, prevoz nije blagodat, već zamaranje i nerviranje. Naprimjer, velike rupe u cesti, gužva u saobraćaju, iznenadna oluja, kao i mnoge druge stvari okupirat će mu misli cijeli dan. Ali ove beskorisne misli nisu mu od koristi ni na ovom ni na onom svijetu. Neki ljudi tvrde da je glavna stvar koja ih sprečava da dublje razmišljaju o ovim stvarima borba koju imaju na ovom svijetu. Zbog vremena koje potroše da zadovolje potrebe za hranom, skloništem i zdravljem, tvrde da nemaju vremena da misle o postojanju Allaha ili o znakovima koji vode do vjere. Ali to nije ništa drugo do izbjegavanje odgovornosti. Čovjekove porodične obaveze i položaj u kojem se nalazi nemaju nikakve veze s razmišljanjem.

Gemi

Osoba koja, da bi osvojila Allahovu milost, razmišlja o znakovima koji vode do vjere,o Allahovim odredbama, o onom životu, o smrti, i podsjeća se na blagodati koje mu je naš Gospodar dao u ovom životu, sigurno će imati Allahovu pomoć. Uvidjet će da su mu mnogi problemi lahko riješeni i bit će u stanju pronaći više vremena za sebe i za razmišljanje.

Vjernik nikada ne zaboravlja da je Allah stvorio svaku situaciju koja mu se desi u toku dana. Svrha ovoga jeste da naučimo biti strpljivi ili da koristimo naš um da bi riješili problem na način kojim je Allah zadovoljan. Ako postoji problem koji ne možemo sami riješiti, jedino što trebamo uraditi jeste biti strpljivi. Nerviranje, vikanje i svađanje, kao što neki ljudi rade, pogrešno je i besmisleno jer može biti opasno i za nas i za druge ljude.

Ljudi pogrešno razmišljaju kada misle da su samo velike tragedije i bolne situacije testovi naše strpljivosti, jer nas Allah svaki dan testira kroz mala i velika iskušenja, tako da su iritirajuće situacije, kao što su zaglavljenost u saobraćaju ili kada kasnimo na posao, kao i mnoge druge manje nezgode, testovi za ljudska bića. Ali u takvim situacijama oni koji žive tako što slijede Kur'an ne osjećaju uznemirenost i strpljivo podnose situaciju. Allah otkriva u Kur'anu, da je jedna od osobina vjernika da ostaju strpljivi u raznim iskušenjima kojima su izloženi.

...čija srca, kad se Allah spomene, strah obuzme, i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji molitvu obavljaju i koji, od onoga što im Mi dajemo, udjeljuju.(El-Hadždž, 35)

Ako su u pitanju saobraćajne nezgode, vjernici ostaju pribrani i prepuštaju se sudbini, ali ne na pasivan način, već realno prihvatajući ono što im je Allah odredio. U takvim situacijama ponašaju se razumno, znajući da se to desilo Allahovom voljom. Trude se da spase povrijeđene, zovu pomoć i nastoje umanjiti štetu. Znaju da u svakom trenutku koji provedu na dunjaluku Allah mora biti zadovoljan njima.

U suri El-Mulk, Allah otkriva zašto je stvorio ljude i kakva je naša odgovornost:

Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao kojiće od vas bolje postupati, On je Silni, Onaj Koji prašta. (El-Mulk, 2)

Vjernik koji u svakom trenutku svog dunjalučkog života slijedi Kur'an neće dozvoliti da mu misli budu okupirane besmislenim i besciljnim mislima tokom putovanja. On se okreće dubljim stvarima. Naprimjer, onim ljudima koji su udaljeni od Kur'ana, kada vide pticu kako leti kroz zrak, to će se činiti kao najobičnija pojava.

Kuş Tüyleri

Međutim, za vjernika činjenica da se ptica nepričvršćena ni za što odražava u zraku i uz to izvodi manevre svojim malim krilima, da su njena krila napravljena tako da mogu letjeti, brzo se kretati i izvoditi sve pokrete, da su njihovi kljunovi specijalno napravljeni da se mogu hraniti, njihove tehnike letenja, posebna sruktura skeleta, respiratorni, nervni i drugi sistemi, kompleksna aerodinamična struktura njihovog perja, njihove tehnike pravljenja gnijezda, njihova čula, načini lova i hranjenja, njihovo ponašanje, zvukovi koje prave tokom poziva za parenje i u drugim situacijama, to što su čudo stvaranja - sve su to dokazi Allahovog postojanja, moći i uzvišenog znanja. Allah kaže u Kur'anu: Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi. (El-Mulk, 19)

Kada vjernici idu na put, oni posmatraju čuda stvaranja kao što su ona koja ih okružuju i u svakom trenutku svjedoci su Allahove bezgranične moći.

Na Poslu

Većina odraslih posvećuje poslu veliki dio svoga dana. Ali oni koji slijede upute Kur'ana znatno su drugačiji od svojih kolega. Za vjernika, bez obzira koliko bili hitni poslovi tokom dana, služenje i molitva Allahu važnije je od bilo čega drugog. Allah to otkriva u Kur'anu:

... reci: ''Ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine.'' - A Allah najbolju opskrbu daje. (El-Džumua, 11)

Vjernik je toga svjestan, i nikakav ga posao neće spriječiti da se sjeti Allahovog imena i da obavi molitvu. On neće zanemariti ili odgoditi svoje vjerske dužnosti zbog materijalnih stvari. Naš Gospodar kaže u Kur'anu:

U džamijama koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime - hvale Njega, ujutro i navečer, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kojem će srca i pogledi biti uznemireni. (En-Nur, 36-37)

Razlog zbog kojeg se trgovina spominje u ovom ajetu jeste to što je želja za materijalnim bogatstvima jedna od najvećih slabosti među ljudskim bićima. Neki ljudi su spremni zaboraviti upute vjere da bi zaradili što više novca, ili stekli veću moć. Naprimjer, oni ne klanjaju niti ispunjavaju bilo koje druge obaveze, i nemaju lijepo ponašanje iako bi trebali.

İş Hayatı

Postoji nekoliko stvari koje ovi ljudi očekuju kao naknadu za svoje napore. Žele lagodan život na ovom svijetu, zatim da budu uspješni, da imaju dobru poziciju, da budu poštovani i uvaženi u društvu, da imaju uspješan brak i hvale vrijednu djecu. Ovo su samo neke stvari kojima bivaju ljudi udaljeni od Kur'ana. Dakako da su sve ove stvari blagodati kojima svako ko želi da Allah bude njime zadovoljan i da zasluži Džennet treba težiti. I vjernici žele ove blagodati: dobar posao, novac i svoj posjed. Ali oni posjeduju osobine koje ih razdvajaju od drugih ljudi. Sve što rade je da bi zadovoljili Allaha, oni troše svoj novac na mudar način, i u poslu, kao i u svemu drugom, oni se povinuju Allahovim naredbama.

U kur’anskim ajetima, Allah nam ukazuje na opasnost stavljanja posla ispred vjere:

Reci: "Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate - miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovu putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grešnicima neće ukazati na Pravi put." (Et-Tevba, 24)

Istinski će vjernik na svaki način izbjegavati ovakve strasti. Allah od nas očekuje dostojanstvo koje moramo pokazati u bilo kojoj situaciji da se nađemo. Vjernici su na poslu iskreni, pošteni, požrtvovani, vrijedni, pravedni i skromni. Trude se da Allah bude zadovoljan njima i da održe granicu koju je On postavio između onog što je zakonski valjano ili ne. Allah je naredio vjernicima da u poslu ne smiju ugrožavati tuđa prava, trebaju biti tačni kada mjere i vagaju, i ne umanjivati vrijednost tuđe robe, a o tome se govori u suri Hud, 85. ajet.

U nekoliko ajeta Allah nam otkriva zašto je važno biti pošten i pravedan u poslu, jer samo ako se tako ponašamo, Allah će biti zadovoljan nama:

Napunite mjeru kad mjerite na litru i pravo mjerite na kantaru! To je bolje i posljedice su ljepše. (El-Isra, 35)

I pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte! (Er-Rahman, 9)

U Kur'anu, Allah objašnjava kako trebamo poslovati i trgovati. Prije svega, Allah jasno zabranjuje kamatu:

A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. (El-Bekara, 275)

Para

Još jedna stvar kojoj nas Allah podučava jeste kako uskladiti trgovanje sa dugovima. Allah naređuje da osoba koja posudi novac i obaveže se da će ga vratiti u određenom roku treba to i zapisati. Ako je osoba koja traži zajam nepismena ili nesposobna diktirati, onda njegov pratilac treba to uraditi pravedno. A trebaju imati dva svjedoka. (Sura El-Bekara, 282)

Još jedna stvar na koju vjernik treba paziti u poslu jeste da se posavjetuje s drugim ljudima kada donosi odluke, započinje posao ili ga unapređuje. Allah navodi u Kur'anu da su ovo osobine vjernika.

Kao i usvakoj drugoj sferi, pa tako i u trgovini i poslovanju, Kur'an nam donosi ono što je najbolje i najlakše za nas. Na taj način izbjegavamo stres i depresiju i uspijevamo raditi u zdravoj i mirnoj sredini. U stanju smo donositi prave odluke i savjetovati se pri tome s drugim ljudima.

Pored ovoga, vjernik je veoma oprezan u svom poslovnom životu, on pravi kratkoročne i dugoročne planove i obilježava različita razdoblja. I nakon što započne s poslom, obavezno će bilježiti i naredne faze, što će mu omogućiti uspjeh u budućnosti kao i moguće izmjene. Tako će preduzeti mjere opreza koje mu je Allah ponudio u Kur'anu kako se potezi za koje je mislio da su ispravni ne bi pokazali pogrešnim u kasnijem periodu. I dok se nalazi u tom poslu, neprestano će se moliti Allahu iz srca i moliti Ga da mu olakša, i znat će da nijedan posao neće biti uspješan ako Allah to ne želi. Treba se nadati da će mu taj posao pomoći da osvoji Allahovu naklonost.

İletişim

U vremenu u kojem živimo nova otkrića i razvoj nauke dostigli su stupanj koji čovjek nije mogao ni zamisliti. Kur'an zahtijeva od nas da budemo zahvalni za ove neuporedive mogućnosti. Naprimjer, nauka, tehnologija, moderni prevoz i komunikacija dostigli su nivo razvoja do danas. Zahvaljujući kompjuterima i tehologiji razvoja interneta ljudi s raznih dijelova svijeta mogu međusobno komunicirati, dijeliti informacije i uspostaviti kontakte. Ovo su, svakako, blagodati o kojima treba duboko razmišljati. Poslanici koje nam je Allah dao kao primjere u Kur'anu uvijek su Mu pristupali iskreno, i uvijek su mislili na Njega i zahvaljivali Mu kad bi radili svoj posao:

Oni su mu izrađivali što god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao čatrnje, i kotlove nepokretne.* "Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova!" - A malo je zahvalnih među robovima Mojim. (Saba, 13)

Kupovina

Kupovina je, svakako, neophodna za svakoga i može biti vrlo ugodna. Ali greška je u tome što nas može učiniti obuzetim dunjalukom i u stanju smo potpuno zaboraviti na onaj život. Neki ljudi posvećuju svoje živote, misli i planove samo kupovini, i umjesto da traže put do Allaha Koji ih je stvorio, pokušavaju pronaći zadovoljstvo u nebitnim stvarima poput kupovine.

Kao i u svakom drugom segmentu života, osoba koja slijedi Kur'an pokušat će vidjeti i u kupovini ono što je dobro, što je Allah stvorio, i značenje koje stoji iza stvari koje se dešavaju. Za njega, kupovina neće biti besciljno razgledanje, već mogućnost da sebi i svojoj porodici kupi ono što im je potrebno. Kupovina ga neće odvratiti od obaveza prema Allahu. Allah naređuje vjernicima u Kur'anu.

Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti. (El-Kehf, 28)

Alışveriş

Danas je kupovina veoma važna za mnoge ljude. Naprimjer, mnogi ljudi provode sate, čak i dane u kupovini kako bi našli odjeću kojom bi se hvalili prijateljima. Troše mnogo novca na odjeću koju će obući samo nekoliko puta u životu. Bez obzira što im je ormar već pun, oni kupuju još odjeće s nesmanjenim zadovoljstvom. Za ovakve ljude, kupovina je otišla dalje od obične potrebe i postala bitan dio njihovog života. Neki se često zanesu u kupovini i često kupuju stvari zbog kojih se kasnije pokaju.

Vjernik koji ide u kupovinu treba imati sljedeće u mislima: ''Allah je stvorio različitu hranu, odjeću i i mnoge druge blagodati za vjernike. Ali u mnogim zemljama, ljudi zbog nezaposlenosti, siromaštva ili sukoba nemaju šta da jedu. Postoje ljudi koji su, iako žive u bogatim zemljama, isuviše siromašni da bi kupili ono što im je potrebno. Sve je ovo pod Allahovom kontrolom, i postoji razlog zbog kojeg Allah nekome daje više a nekome manje”. On nam ukazuje u Kur'anu:

Kako ne znaju da Allah daje obilje onome kome hoće, i da ga uskraćuje; to su, zaista, pouke narodu koji vjeruje. (Ez-Zumar, 52)

Allah stvara različite situacije da bi testirao ljudska bića. A vjernik neće prestati zahvaljivati na onome što mu je dato, bez obzira u kakvom stanju bio. Svjestan je da su ti testovi i situacije prolazni. Zbog toga se trudi ponašati onako kako Allah od njega zahtijeva. On izražava svoju zahvalu Allahu za Njegove blagodati u svom srcu, u onome što radi i govori. Troši ono što ima na pravi način, i ako mu Allah smanji primanja, bit će strpljiv i zahvaljivati Mu. On zna da ga Allah testira neimaštinom, i moli Ga za strpljivost. Vjernik je zadovoljan Allahom u svim okolnostima i nada se da će Allah biti zadovoljan njime. Ali oni koji prihvate tradiciju, običaje i vrijednosti društva koje ne živi u skladu s Kur'anom, odmah izgube zahvalnost kada su suočeni i s najmanjom neugodnošću. Allah ih proklinje u Kur'anu, jer su nesposobni vidjeti da je njihovo bogatstvo i moć kao što je siromaštvo iskušenje za one koji su u neimaštini.

Alışveriş

Čovjek, kada Gospodar njegov hoće da ga iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: "Gospodar je moj prema meni plemenito postupio!" A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: "Gospodar moj me je napustio!" (El-Fedžr, 15-16)

Allah je stvorio nebrojene blagodati na zemlji, ali ljudi koji ovo ne shvataju. Zaboravljaju da je to sve Njegova volja i da mogu kupiti odjeću i hranu jer im On to dozvoljava. Oni mu ne zahvaljuju jer su opsjednuti sobom i svojim strastima. Jedino o čemu razmišljaju kada kupuju jeste to koja će odjeća naviše impresionirati njihove prijatelje. Stalno su okupirani time gdje mogu pronaći najnovije i najatraktivnije modne detalje u bojama i kvaliteti koje im se sviđaju. Uvijek žele ono što drugi ljudi imaju i ljubomorni su na njih. Ne podnose kada ostanu bez materijalnih stvari. Porede ono što su dobili s onim što su dobili drugi, i postaju nestrpljivi, jer misle da su zakinuti, i ne osjećaju zahvalnost. Allah u Kur'anu otkriva nezahvalnost onih koji nisu zadovoljni onim što imaju i uvijek žele više:

A Gospodar je tvoj neizmjerno dobar ljudima, ali većina njih nije zahvalna. (En-Neml, 73)

Vjernik koji slijedi Kur'an zna da su blagodati oko njega dar od Boga i pazi da ne potroši novac nepromišljeno. Dok kupuje, trudi se da izbjegne traćenje novca i vremena. Ponaša se onako kako je Allah rekao u Kur'anu: „...jedite i pijte ali ne pretjerujte. On ne voli one koji pretjeruju.“ (El-E'raf, 31). Vjernik nikada ne zaboravlja da Allah naziva one koji pretjerano rasipaju novac „šejtanskom braćom“ (El-Isra, 27).

Kur'an, i pored toga što zahtijeva od nas da ne bacamo novac na odjeću i druge bespotrebne stvari, traži i da budemo darežljivi. Allah to otkriva i u suri El-Furkan: ”I oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine.” (El-Furkan, 67)

Ovaj ajet sažima mudrost koju pokazuje vjernik kada je u kupovini.

Vježbe i Fizičke Aktivnosti

I zbog toga, on posvećuje dosta vremena vježbi i fizičkom kretanju u toku dana. Vježbe i fizička aktivnost pomažu tijelu da se učvrsti, da bude izdržljivije, i omogućuju mu da zdravo i pravilno funkcioniše. One pomažu vjerniku da bolje obavlja dužnosti i da se približi Allahu.

Spor Spor

Svaki vjernik zna da mu je tijelo dato na korištenje za kratak period na dunjaluku. On ima odgovornost da se brine o njemu što bolje može, tako da pazi na svoje zdravlje.

Metabolizam ljudskih bića nije usklađen s neaktivnošću, on je stvoren da podupire kretanje.

Spor

Mi danas znamo da vježba ima mnoge koristi: ojačava imunitet, cirkulaciju, respiratorne i nervne sisteme, čini tijelo otpornim na bakterije i bolesti, osigurava pravilno funkcionisanje hormonalnog sistema, srca i arterija, jača mišiće, zglobove i tetive, poboljašava kondiciju i fizičku spremnost, održava balans šećera u krvi, smanjuje nivo ''lošeg'' holesterola i povećava nivo ''dobrog''.

Još jedan razlog zbog kojeg se vjernici trude poboljšati svoju kondiciju i fizičko zdravlje jeste taj što je fizičko zdravlje osobina o kojoj Allah govori u Kur'anu. Naprimjer, u 144 ajetu, sure El-E'raf, gdje Allah govori Musau, a.s., odabire ga da vodi djecu Izrailovu, tu se govori i o njegovoj fizičkoj snazi. Drugi ajet govori o fizičkoj snazi kod Taluta, a.s., koji je poslat da vlada svojim narodom:

"Allah vam je odredio Taluta za vladara", reče im vjerovjesnik njihov. "Odakle da nam još on bude vladar kada smo mi preči od njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo nije dato", rekoše oni. "Allah je njega da vlada vama izabrao", reče on, "i velikim znanjem i snagom tjelesnom ga obdario, a Allah daje vlast kome On hoće. Allah je neizmjerno dobar i on zna sve." (El-Bekara, 247)

Postoji još jedan razlog zbog kojeg bi vjernici trebali vježbati. Ako osoba koja poziva u vjeru izgleda snažno i privlačno, ona će imati utjecaja na druge ljude. Njena dostojanstvena i privlačna pojava ostavit će pozitivan utisak na njegove sagovornike.

Zbog toga se vjernici uvijek trebaju truditi da imaju snažno i zdravo tijelo. Ne smiju biti lijeni i nemarni po tom pitanju.

Izgovaranje Molitve

Drugim riječima, svrha je ljudskog stvaranja, kako Allah kaže u Kur'anu, da služe svog Gospodara, Koji je sve stvorio. Tako oni koji prihvataju Kur'an kao svoj vodić stavljaju obožavanje Allaha ispred svih drugih stvari. Oni provedu svoje kratke živote, a životni vijek im je obično sedamdeset i nekoliko godina, misleći na onaj život i trudeći se da osvoje Allahovu milost. Ovo dolazi do izražaja u svakom trenutku njihovih dunjalučkih života.

Kitap okuyan Çocuk Kitap okuyan Çocuk

U 56-om ajetu sure Ed-Darijat, koji glasi „A džine i ljude stvorio Sam samo da Mi se klanjaju“, objavljuje da je Allah stvorio ljudska bića da bi Mu služili.

Vjernik je svjestan da se učenje Kur'ana ne odnosi samo na njegov dunjalučki život ili jedan njegov dio, već na cjelokupan život. Izvršava Allahove naredbe najbolje što može i čini što više dobrih djela. Provodi što više svoga vremena moleći se Allahu, kako je i naređeno u Kur'anu, i kada obavi jedan posao, on prione za drugi, jer Allah kaže u 162, ajetu sure El-En'am: Reci: "Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova,

Vjernik radi ono što je dobro i korisno i nema zastoja ni prekida u njegovim nastojanjima. Za vjernika, započinjanje novog posla nakon što je završio s prethodnim jeste neophodno, jer on zna da mora provesti svaku sekundu svog dunjalučkog života trudeći se da Allah bude njime zadovoljan. Svjestan je da će polagati račune na onom svijetu za sve što je radio na ovom. Zbog toga, on provodi svaki trenutak svog života nadajući se da će osvojiti Allahovu milost, i radi stvari koje Allah odobrava. U Kur'anu, Allah govori vjernicima da usmjere svoje napore u ovom pravcu:

A kad završiš, molitvi se predaj. (El-Inširah, 7)

Djela koja vjernik čini da bi osvojio Allahovu naklonost konstantna su iz dana u dan. To je naglašeno u 76-om ajetu sure Merjem: A dobra djela koja vječno ostaju - od Gospodara tvoga biće bolje nagrađena i ljepše uzvraćena.

U još jednom ajetu, naš Gospodar otkriva da On želi da ljudi ustraju u svojoj molitvi.

On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato se samo Njemu klanjaj i u tome budi istrajan! Znaš li da ime Njegovo ima iko! (Merjem, 65)

Naopaka logika neznalica po ovome pitanju vodi ih do sumnje u postojanje onoga života, i sprečava ih da svoju molitvu obavljaju na vrijeme.

Neki ljudi prave veliku grešku pokušavajući da dobiju blagodati ovog svijeta. Njih su postavili za ciljeve i sve bi učinili da postanu bogati, imaju dobar status i mnoge druge stvari koje priželjkuju. U vrlo kratkom vremenu nađu se u velikoj utrci za „bezvrijednu nagradu“ (Et-Tevba, 9) koju će uskoro izgubiti. Ali vjernik koji traži Allahovu milost i trudi se da uđe u Džennet okreće se samo Allahu. Kur'an opisuje ovu osobinu vjernika:

A onaj ko želi onaj svijet i trudi se da ga zasluži, a vjernik je, trud će mu hvale vrijedan biti. (El-Isra, 19)

 

Müslüman kız

Vjernik koji provede cijeli dan tražeći Allahovu naklonost odlučan je i iskren u svojoj molitvi. Allah mu je u srcu cijeli dan, i kroz svoje aktivnosti on razmišlja o Njegovoj moći, inteligenciji, znanju, umijeću i drugim osobinama. Ovakvo je ponašanje primjena u svakodnevnom životu naredbi iz sljedećih ajeta:

I često spominji Gospodara svoga i hvali Ga krajem dana i izjutra! I spominji Gospodara svoga ujutro i navečer u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi bezbrižan. (El-E’raf, 205)

U 28 ajetu, sure Er-Ra'd naš Gospodar kaže da će srca naći mir samo kada misle na Njega:

One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju ... (Er-Ra'd, 28)

Osoba kojoj je Kur'an vodilja bit će striktna u svojim namazima i obavljat će ih pet puta na dan, postit će i uzimat će abdest, onako kako je Allah naredio. Naprimjer, obavljanje namaza na vrijeme veoma je bitno. Vjernik ne dozvoljava dunjalučkim obavezama da mu stoje na putu. Svaki put kada se moli Allahu, on to čini ponizno, s radošću i entuzijazmom i nada se da će ga to približiti Allahu. Ali oni koji klanjaju namaz samo da bi ih drugi vidjeli ili zbog straha od mišljenja drugih ljudi ne mogu iskusiti radost u namazu. Kada se mole, nisu svjesni da ih to može približiti Allahu. Misli su im isuviše okupirane svakodnevnim obavezama da bi se sjetili Allaha i uzdizali Ga. U Kur'anu Allah opominje one koji zanemaruju svoj namaz:

A teško onima koji, kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju. (El-Maun, 4-6)

Ovo znači da oni odgađaju namaz ili ga uopće ne obavljaju. Iako se sura ne odnosi na to, inteligentni će ljudi paziti da im misli ne odlutaju dok su na namazu.

Oni koji su odsutni u namazu griješe ako misle da će se približiti Allahu a da Ga se ne plaše, ne misle na Njega niti osjećaju Njegovo prisustvo i blizinu. Ponašanje koje će nas približiti Allahu sastoji se od iskrenosti u namazu, strahu od Allaha, pokornosti i skrušenosti kada stojimo pred njim.

Müslümanlar

Neki ljudi imaju veoma ograničeno viđenje namaza jer misle da je dovoljno izvršavati samo neke Allahove naredbe u toku dana. Ali, prema Kur'anu, obožavanje Allaha ne svodi se samo na vjerske dužnosti, kao što su namaz, post, hodočašće ili davanje sadake.

Obožavanje znači služenje. A to znači da mi kroz sve što radimo i mislimo pokazujemo da smo Allahovi robovi. Jednako bitno kao i namaz jeste to kada nas savlada bijes, koristimo lijepe riječi, radimo dobre a izbjegavamo loše stvari, vjerujemo drugim muslimanima i kada se ne svađamo. Sve je to obožavanje Allaha. Iz ovog razloga, dobro ponašanje moramo praktikovati jednako i odlučno kao i namaz. Pored ovoga, muslimani moraju znati pravila u stvarima s kojima se svi moramo susresti, a to su kupovina, prodaja, iznajmljivanje, sklapanje braka i razvod. Moraju naći načine koji su prihvatljivi i ispravni. Ukratko, vijernici se trude najbolje što mogu izvršavati Allahove naredbe iz Kur'ana kao i naredbe, zabrane i preporuke Allahovog Poslanika, neka je Allahov blagoslov i mir na njega.

Jedna od najvažnijih obaveza vjernika jeste prenošenje poruke, odnosno pozivanje ljudi na Pravi put, navođenje na dobro i odvraćanje od lošeg, pozivanje na stjecanje znanja o islamu, imanu i ishanu, kao i na učenje Kur’ana. Ovo je sastavni dio svakodnevnice jednog vjernika. Vjernik je odgovoran u svakom trenutku da bude Allahov predstavnik među ljudima i da poziva u vjeru svojim riječima, ponašanjem i svojom osobenošću. A ova odgovornost ne izvršava se samo kroz molitvu, jer vjernik će se truditi da bude primjer ljudima oko sebe tako što će se ponašati najbolje što može. Naš Gospodar kaže u Kur’anu:

A vjernici i vjernice prijatelji su jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. - Allah je doista silan i mudar. (Et-Tevba, 71)

Vjernik će učiniti sve što može kako bi pozvao druge ljude u vjeru. Govorit će ljudima o Allahu, Njegovoj jednoći i osobinama, o svrsi našeg stvaranja, ispravnom ponašanju i načinu života kojim je Allah zadovoljan, o dobrom, lošem, ispravnom i pogrešnom, prema Kur’anu, o Sudnjem danu, Džennetu, Džehennemu i sličnim temama. Govorit će im da slijede i oponašaju Poslanika, neka su Allahove blagodati i mir na njega.

Razgovor koji vjernici obavljaju međusobno jeste uzajamni podsjetnik. Pozivaju jedni druge na skrušenost pred Allahom i na život u skladu sa islamskim vrijednostima i sunnetom Poslanika, a.s. Ukratko, oni svakodnevno podsjećaju druge na Allaha.

Vjernici se koriste i usmenim i pismenim metodama opomene kroz razne, danas veoma razvijene medije, kao što su televizija, radio, knjige, magazini, novine, internet i mnoge druge.

Jednako važna kao i samo pozivanje u vjeru jeste priprema. U Kur’anu Allah kaže da se oni koji se žele boriti na Njegovom putu prvo moraju pripremiti. Zbog toga je veoma bitno da se osoba pripremi što bolje može za ovaj poziv. Allah kaže:

Da su imali namjeru poći, sigurno bi za to pripremili ono što je potrebno….(Et-Tevba, 46)

Da bi prenosio Allahovu poruku, vjernik koji je kvalificiran da to radi mora usvojiti dosta korisnog znanja o vjeri. Odnosno, mora se obrazovati intelektualno i duhovno. Mora se potruditi da piše i govori sažeto, držeći se teme, da bude uvjerljiv, efektivan i da njegovi slušaoci budu impresionirani mudrošću kojoj ga je naučila Allahova vjera. Vjernik mora poznavati islam, značenje ajeta iz Kur’ana i shvatiti ponašanje i govor Poslanika, a.s., tako da sve ove pripreme imaju posebno mjesto u svakodnevnici vjernika koji je ovlašten i kvalifikovan da poziva druge Allahu i Poslaniku.

Odlazak Na Spavanje

Zbog postepenog prelaska dana u noć, živa se bića brzo naviknu na temperaturne razlike između dana i noći, i to im ne škodi. Allah Svojim uzvišenim znanjem i moći ima milosti prema Svojim robovima i svim živim bićima. On daje blagoslov svim ljudima, ali mnogi o tome ne razmišljaju nijednom u svom životu.

Kada osoba koja slijedi Kur’an razmisli o ovim stvarima, ona vidi još jedan dokaz, onoga što nam je Allah otkrio kao što je 92. ajet sure Jusuf: Od Milostivih On je Najmilostiviji!

Gece Gece

Za sve ljude koji razmišljaju, postoje mnoge stvari o kojima se može razmišljati kada pada noć. Naš Gospodar je to objavio čovječanstvu u sljedećim ajetima Kur’ana: I noć im je dokaz: Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku. (Ja-Sin, 37)

Nema sumnje da je smjena dana i noći jedan od nebrojenih blagoslova koje nam je Allah dao. Da bismo bolje razumjeli, On nam pojašnjava u Kur’anu:

Reci: "Kažite vi meni - ako bi Allah dao da vam noć potraje vječno, do Sudnjega dana, koji bog bi vam, osim Allaha, svjetlo dao? Zar ne čujete?" Reci: "Kažite vi meni - ako bi Allah dao da vam dan potraje vječno, do Sudnjega dana, koji bog bi vam, osim Allaha, noć dao da u njoj otpočinete? Zar ne vidite? (El-Kasas, 71-72)

Allah je stvorio uvjete, balanse i sisteme neophodne za noć i dan, i u njihovom odsustvu samo Allah može pomoći. Da je Allah htio, mogao je stvoriti samo noć ili samo dan, ali ljudska bića ne bi preživjela u takvim uvjetima. Ako bi do toga ikada došlo, život na zemlji bi se završio. Nema sumnje da je Allah stvorio savršeni raspored dana i noći, i na taj način stvorio savršenu sredinu u kojoj ljudska bića mogu preživjeti. To je znak njegove bezgranične suosjećajnosti i milosti. U ajetu koji slijedi prethodni, Allah kaže.

Iz Milosti Svoje on vam je dao noć i dan; da se u njoj odmarate, a da iz dobara Njegovih privređujete i da zahvalni budete. (El-Kasas, 73)

Samo oni koji razmišljaju o stvaranju i boje se Allaha, to jest, oni koji slijede Kur’an, razmišljaju i o razlozima redovne smjene dana i noći. Allah to otkriva u sljedećim ajetima:

U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana jesu, zaista, znamenja za razumom obdarene. (Ali Imran, 190)

U smjeni noći i dana i u onom što je Allah na nebesima i na Zemlji stvorio zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje. (Junuz, 6)

Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba, pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina - po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebde - doista su dokazi za one koji imaju pameti. (El-Bekara, 164)

Allah je stvorio ljudski metabolizam tako da je čovjeku potreban odmor noću, i to otkriva u sljedećem ajetu:

On vam je dao noć da u njoj počinak imate, i dan da vidite. To su dokazi za ljude koji slušaju. (Junuz, 67)

Allah je Onaj Koji je odredio noć za odmor, a dan da vidite. Allah obasipa Svojom milošću čovječanstvo, ali mnogi su od vas nezahvalni. (El Mumin, 61)

Pored toga što noć služi za odmor, ona ima još jednu posebnu ulogu. Jedan od razloga zbog kojih je stvorena noć jeste tišina koja je pogodna kada se molimo. Kada uporedimo dan i noć, može se reći da je noć produktivnija kada je u pitanju razmišljanje, čitanje i molitva . Allah nam otkriva u Kur’anu:

Ta ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovara se jasnije, a ti danju, doista, imaš mnogo posla. I spominji ime Gospodara svoga i Njemu se potpuno posveti. (El-Muzzammil, 6-8)

Fener Lakše nam se skoncentrisati noću kada želimo razmišljati o čudima Allahovog stvaranja, čitati Kur’an ili se moliti. Vjernik koji je svjestan ovoga neće provesti cijelu noć spavajući ili odmarajući se. Tiho će se okrenuti Allahu i uputiti Mu molitve za svoje potrebe, za oprost svojih grešaka i manjkavosti. Vrednovaće protekli dan, sagledati greške koje je napravio u njemu, pokajat će se za svoje propuste i tražiti oprost. Provest će to vrijeme na način kojim je Allah zadovoljan, mislit će na Njega i truditi se da Mu se približi. Razmišljat će o mnogim stvarima, kao što su Allahovo postojanje i veličanstvenost, o Kur’anu, čudesnom stvaranju univerzuma, živim bićima na Zemlji s njihovim besprijekornim sistemima, o blagodatima koje Allah neprestano stvara, o Džennetu, Džehennemu i vječnosti. Ponašanje vjernika koji posveti dio noći namazu Allah je spomenuo u nekim kur’anskim ajetima:

… i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći. (El-Furkan, 64)

Bokovi se njihovi postelja lišavaju, i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju. (Es-Sedžda, 16)

Da li je onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga...? Reci: "Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!" (Ez-Zumar, 9)

Na ovaj način vjernici praktikuju sunnet Poslanika, a.s., koji je provodio dio svake noći u namazu, razmišljanju i molitvi. Ovo se spominje u jednom ajetu:

Gospodar tvoj, sigurno, zna da ti u molitvi provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. (El-Muzzammil, 20)

Tradicija nas uči da je naš Poslanik, s.a.v.s., molio da mu Allah podari pohvalne osobine i lijepo ponašanje, rečeno je da se molio ovim riječima:

“O Allahu, učini moju prirodu i ponašanje dobrim. O Allahu, sačuvaj me od loših osobina i ponašanja.” (Imam Gazai, Ihja ulumid-din)

Ne smijemo zaboraviti da je san kao smrt, i ako Allah poželi, mi se nećemo probuditi ponovo. Iz ovog razloga, posljednje minute prije nego što utonemo u san možda su posljednja prilika da zamolimo za oprost. Allah ovo otkriva u Kur’anu:

Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju. (Ez-Zumar, 42)

Vjernik koji slijedi Kur’an zna vrijednost ove šanse koja mu je pružena, koja mu je možda posljednja prije nego što legne da spava.

On ima to na umu i iskreno se približava Allahu, traži oprost za loše postupke, traži pomoć za sve stvari i moli Mu se sam u tišini noći.

 

2 / total 5
Knjigu “Jedan Dan Muslimana” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."