Jedan Dan Muslimana

Spremi knjigu

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentari

Dijelovi knjige

< <
3 / total: 5

Kur’ansko, Viđenje Vjernika

Odnos Prema Prijateljima I Porodici

Aile Japon Kızlar

Vjernik se zahvaljuje Allahu kada se sjeti svojih roditelja koji su proveli mnogo vremena i truda brinući se o njemu tokom svih godina od momenta kada je došao na ovaj svijet.

Osoba koja slijedi Kur’an trudit će se da uvijek bude svjesna da je Allah stvorio njene roditelje i podario im Svoju milost i suosjećanje kao i ljubav prema djeci. Allah je stvorio nit ljubavi između roditelja i djece koju oni odgajaju od rođenja pa do trenutka kada postanu odrasli ljudi. Roditelji se nikada ne umore od zadovoljstva koje im pruža briga za djecu i gledanje kako odrastaju. Allah naglašava važnost porodice u čovjekovom životu:

Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti. ((Lukman, 14)

Naš gospodar kaže da se trebamo lijepo odnositi prema roditeljima:

Reci: "Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje; da Mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite…”(El-En’am, 151)

Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro…(El-Ahkaf, 15)

Prema ovim ajetima, vjernik će pokazati pažnju prema roditeljima i poštovati ih, gajit će duboku ljubav za njih, bit će blag prema njima i truditi se da osvoji njihova srca lijepim i mudrim riječima. Allah nam opet u Kur’anu pokazuje kako moramo biti pažljivi prema roditeljima:

Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: "Uh!" - i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. (El-Isra, 23)

Zenci

U ovom ajetu, Allah nam govori u kojoj mjeri trebamo biti strpljivi s roditeljima. Riječima, Ne reci im ni: " Uh!" - i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim, Allah zabranjuje vjernicima iskazivanje i najmanjeg nepoštovanja prema njihovim roditeljima ili njihovo zapostavljanje. Zbog toga su vjernici uvijek pažljivi prema roditeljima i imaju puno poštovanja i tolerancije.

Učinit će sve moguće da se njihovi roditelji osjećaju ugodno, i da im nikada ne manjka poštovanja i pažnje. Imat će u vidu poteškoće i brige koje nosi starost i potrudit će se da im pruže sve što trebaju s velikim razumijevanjem, čak i prije nego, zatraže. Učinit će sve što je u njihovoj moći da njihovi roditelji budu zadovoljni, i duhovno i materijalno. I šta god da se desi, neće ih prestati poštovati.

Postoje situacije s kojima se neki vjernici moraju suočiti kada je u pitanju njihov odnos sa roditeljima. Osoba koja je vjernik može imati roditelje koji su odabrali da budu bezbožnici. U tom slučaju on će ih pozvati s istim stavom, punim poštovanja, da slijede Pravi put. Riječi Ibrahima, a.s., svome ocu, koji je bio idolopoklonik, pokazuju nam kakav pristup mi trebamo imati u takvim okolnostima:

O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi;* zato mene slijedi, i ja ću te na Pravi put uputiti; o oče moj, na klanjaj se šejtanu, šejtan je Milostivome uvijek neposlušan. (Merjem, 43-44)

Također, kada neki pojedinci vide da im roditelji stare i gube snagu, oni im okreću leđa kada im je potrebna pomoć i pažnja.. Nije teško vidjeti da je takvo ponašanje danas veoma često. Često susrećemo stare ljude koji su u veoma lošoj poziciji, i materijelno i duhovno, a ostavljeni su da žive sami. Ako o tome razmislimo, znat ćemo da problem leži u neslijeđenju Kur’ana.

Onaj ko prihvata Kur’an kao svoj vodič, ponaša se prema roditeljima, drugim članovima porodice i svima koji ga okružuju s milošću i suosjećanjem pozvat će svoje rođake, prijatelje i druge poznanike da žive u skladu s učenjem Kur’ana, jer Allah naređuje onima s vjerom da govore o islamu svojim bližnjima:

I opominji rodbinu svoju najbližu. (Eš-Šuara, 214)

Sreća je uvijek prisutna u porodici koja živi u skladu s kur’anskim uputama, i Poslanikovim, a.s., sunnetom. Vikanje, svađu i nepoštovanje koje danas vidimo u neskladnim porodicama, nikada nećemo primijetiti kod vjernika. U takvoj zajednici svi uživaju kada provode svoje vrijeme s porodicom. Djeca poštuju roditelje i vole ih svim srcem. Porodica gleda djecu kao odgovornost datu od Allaha i brine se o njima. Kada kažemo porodica, onda nam riječi kao što su: toplina, ljubav, sigurnost i uzajamna podrška, padaju na pamet. Ali, korisno je spomenuti opet, da ovo stanje možemo postići samo ako smo iskreno u islamu i ako se bojimo Allaha.

Odnos Prema Blagodatima

nimetler

Vjernici koji stave u stranu svoje uobičajene poglede i posmatraju svoju okolinu razumjet će da je sve što vide Allahova blagodat.

Shvatit će da su oči, uši, tijelo, sva hrana koju pojedu, čisti zrak koji udišu, kuće, stvari koje posjeduju, pa čak i mikroorganizmi i zvijezde, njima na usluzi. Ove su blagodati isuviše brojne da bi se nabrojale. Kako naš Gospodar kaže u sljedećem ajetu, nije čak ni moguće razvrstati ni izbrojati sve te blagodati:

Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati, - Allah, uistinu, prašta i samilostan je. (En-Nahl, 18)

Vjernik može regularno koristiti sve blagodati koje su mu date na ovom svijetu, ali ga one nikada neće zavesti toliko da zaboravi na Allaha, na onaj svijet ili na Kur’an. Bez obzira koliko imao uspijeha, novca, moći, to ga nikada neće učiniti nemoralnim i arogantnim, odnosno zbog tih stvari nikada ne bi prestao da slijedi Kur’an. Svjestan je da su sve ove stvari blagodati od Allaha, i ako On želi, može ih uzeti natrag. Vjernik je uvijek svjestan da su blagodati ovog svijeta prolazne i ograničene, da su to testovi koji su samo odraz stvarnih blagodati Dženneta.

Za nekoga ko slijedi Kur’an blagodati ovog svijeta, poput nekretnina, posjeda i visokog položaja u društvu, samo su sredstva putem kojih će se približiti Allahu i zahvaljivati Mu se. Iz ovog razloga, njemu nikada nije cilj posjedovati dunjalučke blagodati jer zna da će u njima uživati samo određeno vrijeme. Naprimjer, jedna od najdugotrajnijih blagodati koja čovjeku može poslužiti u ovom životu jeste kuća, ali ona nam služi nekoliko decenija života čak, i u najboljem slučaju. Kada čovjekovom životu na ovom svijetu dođe kraj, on odlazi i ostavlja kuću koju je volio, vrednovao i cijeli život naporno radio da bi je zadržao. Nema sumnje da smrt obilježava definitivni rastanak između čovjeka i ovozemaljskih blagodati.

Vjernik zna da je Allah stvarni Posjednik svih blagodati koje su mu date i da one dolaze jedino od Njega. On čini sve što može kako bi se zahvalio Gospodaru Koji ih je stvorio, i kako bi pokazao svoje poštovanje. Da bi Mu se odužio za nebrojene blagodati, uvijek će se truditi da Mu se zahvali kroz svoj govor i svoja djela. Prisjećat će se Allahovih blagodati i govoriti i drugim ljudima o njima. Slijedi nekoliko ajeta koji govore o tome:

A Gospodar će tvoj tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti! Zar nisi siroče bio, pa ti je on utočište pružio, i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio, i siromah si bio, pa te je imućnim učinio? Zato siroče ne ucvili,a na prosjaka ne podvikni, i o blagodati Gospodara svoga kazuj! (Ed-Duha, 5-11)

Zar vam je čudno što vam pouka od Gospodara vašeg dolazi po čovjeku, jednom od vas, da vas opominje? Sjetite se da vas je on nasljednicima Nuhova naroda učinio; to što ste krupna rasta - Njegovo je djelo. I neka su vam zato uvijek na umu Allahove blagodati, da biste postigli ono što budete željeli. (El-E’raf, 69)

Neki ljudi prije nego što se zahvale čekaju na neku posebnu blagodat, da neki veliki problem bude riješen. Ali ako razmisle na trenutak, shvatit će da je svaki momenat njihovog života ispunjen blagodatima. Mnoge od njih, kao što su naprimjer život, zdravlje, inteligencija, savjesnost, pet čula, nikada nas ne napuštaju. I trebamo se zahvaliti za svaku pojedinačno. Ljudi koji zanemaruju sjećanje na Allaha i dokaze Njegovog stvaranja ne cijene vrijednost blagodati dok ih imaju, ne zahvaljuju se na njima, počnu ih cijeniti tek kada ih izgube.

Ali vjernici uviđaju koliko su bespomoćni, koliko su im potrebne te blagodati. Uvijek zahvaljuju Allahu na njima. Vjernici ne zahvaljuju Allahu samo za bogatstvo, imanja i kuće, već znajući da je Allah Vlasnik i Rukovodilac svega, oni našem Gospodaru zahvaljuju za svoje zdravlje, dobar izgled, znanje, inteligenciju, za ljubav prema njihovoj vjeri i gađenje prema neznaboštvu, zbog toga što su na Pravom putu, jer se druže s pravim muminima, jer imaju sposobnost razumijevanja, shvatanja i percepcije, kao i za duhovnu i fizičku snagu. Odmah se zahvale Allahu kada vide nešto lijepo ili kad urade dobro neki posao, kada dobiju nešto što su željeli, čuju lijepe riječi ili posvjedoče nekom lijepom djelu, kao i na mnogim drugim nebrojenim blagodatima. Sjećaju Ga se kao Onog Koji suosjeća i Koji je milostiv.

Ako vjernik, kada se zahvaljuje, pokaže da ga blagodati koje je dobio neće učiniti pohlepnim, arogantnim ili umišljenim, Allah će mu ih podariti još više. Allahova izjava u Kur’anu govori o tome:

…i kad je Gospodar vaš objavio: “Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti”. (Ibrahim, 7)

Ayıcık

U isto vrijeme, sve blagodati su dio testa na ovome svijetu kroz koji ljudi prolaze. Iz ovog razloga, vjernici, pored toga što upućuju zahvalu, koriste blagodati kako bi učinili dobra djela, oni ne žele biti škrti i skrivati bogatstvo. To je zbog toga što je ljudima koji skupljaju i sakrivaju bogatstvo Allah odredio mjesto u Džehennemu. Naš Gospodar nas opominje u Kur’anu:

Nikada! ona će buktinja sama biti koja će udove čupati, zvat će onoga ko je glavu okretao i izbjegavao i zgrtao i skrivao. Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan: kada ga nevolja snađe, brižan je, a kada mu je dobro, nepristupačan je. (El-Me’ridž, 15-21)

Kao odgovor na pitanje čega bi ljudi trebali da se odreknu, Allah preporučuje da dajemo “ono što prevazilazi vaše potrebe” (El-Bekara,19). Kur’an zahtijeva od vjernika da dio onoga što zarade, a što je mimo njihovih potreba, odvoje u dobre svrhe. Uobičajeni minimum predstavlja zekat, koji sakuplja predstavnik zajednice kako bi se podijelio siromašnima i gladnima i svim drugima koje Allah spominje u ajetu o zekatu. Allah dalje naglašava da to nije obaveza, ali se preporučuje.

Svaki će vjernik iskoristiit blagodati od Allaha na najbolji način kako bi osvojio Njegovu naklonost. Njegova je odgovornost da ono što je dobio ulaže u dobra djela koja je Allah naredio. Pored ovoga, vjernik koristi i svoje tijelo da osvoji Allahovu naklonost i trudi se na Njegovom putu u nadi se da će osvojiti Njegovu milost i otići u Džennet:

Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet, koji će im dati… (Et-Tevba, 111)

Društvo u kojem pojedinci žive u skladu s propisima Kur’ana i Poslanikovog sunneta, imat će putem njihovog zekata i dobrovoljnih akcija smanjen procenat nasilja, krađa kao i drugih kriminalnih aktivnosti uzrokovanih siromaštvom, glađu, besparicom i drugim sličnim problemima. Na ovaj način, ako Bog da duhovni mir i zdravlje, oni će dostići najveći mogući nivo.

Odnos Prema Lijepom

Sve što vidimo jesu Allahove blagodati i milost: beskrajne rijeke koje teku, mjesta s divnim pogledom, bašče s fascinantnim bojama, ljudska ljepota, estetske kompozicije, zapanjujuća umjetnička djela. U svakoj od ovih blagodati na dunjaluku postoji nagovještaj Allahovog stvaranja. Vjernik će gledati svu ljepotu na ovom svijetu kao odraz originala i kao model navjestitelj dobrih vijesti :

Manzara Manzara

Zato što su izobilje, raskoš i ljepota osobine Dženneta, njihove imitacije na ovom svijetu podsjećaju nas na Džennet. To povećava vjernikovu želju da ga dokuči, ali nevjernici su skoncentrisani samo na ovaj život i ne razmišljaju o onom svijetu.

 

A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama, kroz koje će rijeke teći; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći: "Ovo smo i prije jeli” - a bit će im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati, i u njima će vječno boraviti.(El-Bekara, 25)

Koliko god blagodati na onom svijetu ličile dunjalučkim, one su uzvišenije jer su stvarne i vječne. Allah je Džennet učinio savršenim i ispunio ga bezbrojnim blagodatima. Osobu koja slijedi Kur’an će sve što vidi navoditi na razmišljanje o stvaranju i savršenstvu Dženneta. Kada pogleda u nebo, mislit će na Džennet prostran kao nebesa i Zemlja (Ali Imran, 133); kada ugleda lijepe kuće, mislit će na džennetske odaje, ispred kojih će rijeke teći (El-Ankabut, 58); kad ugleda prelijepi nakit, mislit će o ukrasima Dženneta: zlatnim narukvicama, biserom ukrašenim (Fatir, 33); kada ugleda lijepu odjeću, mislit će o džennetskoj odjeći načinjenoj od najljepše svile i bogatog veza (El-Kaf, 31); kada proba ukusnu hranu i piće, mislit će na rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđeno (Muhammad, 15); kada ugleda lijepu bašču, mislit će o Bašči: …modrozelena (Er-Rahman, 64); kada ugleda lijep namještaj, mislit će o: divanima izvezenim (El-Vakia, 15) u Džennetu.

Razlog za ovakvo razmišljanjje jeste što su za osobu koja vjeruje sve lijepe stvari na svijetu izvor velikog zadovoljstva i prilika za zahvalnost, bez obzira da li ih imala ili ne. U isto vrijeme, one su bitan izvor zadovoljstva koje će povećati njihovu čežnju za Džennetom kao i njihov trud da ga zasluže.

Deniz

Vjernik koji slijedi Kur’an neće biti ljubomoran kada vidi da je neko bogatiji ili privlačniji od njega. Naprimjer, za razliku od mnogih ljudi, on neće požaliti što nema lijepu kuću, jer jedan od osnovnih ciljeva u životu vjernika jeste da dosegne vječnu ljepotu, a ne prolaznu. Njegov je pravi dom Džennet. Allah nas opominje u Kur’anu:

Gospodar njihov šalje im radosne vijesti da će im milostiv i blagonaklon biti i da će ih u džennetske bašče uvesti, u kojima će neprekidno uživati. (Et-Tevba, 21)

Oni koji izbjegavaju učenja Kur’ana zanemaruju činjenicu da je njihova stvarna domovina Džennet i strastveno su vezani za prolazna dunjalučka uživanja. Njihovi osnovni ciljevi jesu da ljudi lijepo govore o njima, da budu poštovani i cijenjeni, da povećaju svoja materijalna bogatstva i da žive ugodan život.

Tokom života, oni neprestano trče za prolaznim, nebitnim i varljivim dunjalučkim vrijednostima. Kada vide lijepe stvari koje na mogu da posjeduju, postaju još više ljubomorni, pohlepni i tužni. Oni ne uživaju kada borave u prelijepoj kuće koja ne pripada njima. Misli su im okupirane pitanjima poput sljedećih: “Zašto ja nisam ovako bogat?” i: “Zašto ja nemam ovako lijepu kuću?” Za ovakve ljude, lijepe stvari na ovom svijetu izvor su frustracije, jer oni smatraju da moraju posjedovati lijepe stvari kako bi u njima uživali.

Kaplan

Ali oni koji slijede Kur’an znaju kako da cijene lijepe stvari bez obzira da li ih posjeduju ili ne. Naprimjer, Allah može vjerniku dati kao test da ne živi u bogatom kraju, ili čak da ga nikada i ne vidi. Ali on shvaća da postoji razlog zbog kojeg mu se to dešava. Vjernik zna da ne mora ići na takva mjesta da bi vidjeo ljepote Allahovog stvaranja. On će sa svojom posebnom percepcijom i razumijevanjem primijetiti Allahove neuporedive ljepote na svakom mjestu i u svakom momentu. Raskoš zvijezda noću i njihova neuporediva ljepota, kao i boja i oblik ruže dva su primjera koja svako može vidjeti i cijeniti svaki dan.

Kao što smo ranije naveli, žudnja koju vjernici osjećaju za Džennetom čini da mijenjaju svoju sredinu za mjesto koje će ih podsjećati na Bašču. I, zaista, Džennet je umjetničko djelo ljepše nego što iko može da zamisli, s predivnim pejsažom i ljepotama koje niko na Zemlji ne bi mogao da izmisli. Ali musliman koji živi u skladu s Kur’anskim propisima iskoristit će sva sredstva koja su mu na raspolaganju da uljepša svoju okolinu. Iz Kur’ana saznajemo da je Sulejmanova avlija bila popločana staklom (En-Neml, 44), a kuća mu je bila ukrašena visokim stubovima i statuama, velikim posudama poput cisterni i velikim ugrađenim posudama za kuhanje. (Saba, 13) U Kur’anu, Allah takođe kaže da je Ibrahimova, a.s., porodica imala veliku kraljevinu (En-Nisa, 54)

Allahovi poslanici, koji su bili na visokim pozicijama, a neki čak i s velikim bogatstvom, koristili su sve te blagodati onako kako je Allah odredio. Oni su iz ovog razloga uzdizani u Kur’anu. Vjernici uzimaju sve poslanike kao primjer i trude se da kao prave evlije, (bliži Allahovi prijatelji) usmjeravaju blagodati onako kako je Allah odredio.

Reagovanje Na Negativne Događaje

Čovjek se može susresti s različitim poteškoćama tokom dana. Ali bez obzira kakve teškoće imao, vjernik se stavlja u Allahove ruke i misli: “Allah nas testira u svemu onome što radimo i mislimo u dunjalučkom životu. Ovo je veoma važna činjenica koju nikada ne smijemo zaboraviti. Kada se suočimo sa poteškoćom, ili kada mislimo da stvari ne idu najbolje, ne smijemo nikada zaboraviti da je naš Gospodar stavio ovu teškoću na naš put da bi provjerio našu reakciju.”

Kız Çocuğu Kız Çocuğu

Čovjek se može susresti s različitim poteškoćama tokom dana. Ali bez obzira kakve teškoće imao, vjernik se stavlja u Allahove ruke i misli:

U Kur’anu, Allah kaže da svaka teškoće s kojom se susretnemo dolazi od Njega:

Reci: "Dogodit će nam se samo ono što nam Allah odredi, on je Gospodar naš." I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju! (Et-Tevba, 51)

Sve što iskusimo jeste Allahovo određenje i korisno je za vjernika, i na ovom i na onom svijetu. Ovo je jasno onome ko posmatra kroz vjeru. Naprimjer, postoje mnoge koristi kada vjernik izgubi nešto što je volio. Naizgled se čini da je to nesreća ali to može biti trenutak kada će vjernik uvidjeti svoje greške, povećati svoju svjesnost, i shvatiti da mora biti oprezniji u nekim stvarima. Druga pozitivna strana ove nesreće jeste to što ona podsjeća čovjeka da on ustvari ništa ne posjeduje, a da je vlasnik svih stvari samo Allah, dž.š.

Ovo važi za male i velike stvari koje se dešavaju u svakodnevnom životu. Naprimjer, kao rezultat nesporazuma ili nečijeg nemara, plata može biti pogrešno isplaćena, posao na kojem neko radi na kompjuteru satima može biti izgubljen u jednom trenutku zbog pada sistema, mladi student može se razboljeti i propustiti prijemni ispit na fakultetu za koji se mnogo pripremao, zbog birokratskih transakcija, neko može provesti dane čekajući u redu, a dokumenti možda nikada neće biti obrađeni, što uzrokuje zastoj; isto tako, osoba koja hitno mora biti na nekom mjestu može propustiti autobus ili avion. Ovo su nezgode koje se mogu svakom dogoditi i mogu nam usporiiti planove.Köpekler

Ali mnogo je lijepog u ovakvim doživljajima, ako na to gledamo iz ugla nekoga ko vjeruje. Iznad svega, vjernik ima na umu da Allah testira njegovo ponašanje i izdržljivost, da će umrijeti i da mu je sekiracija gubljenje vremena, jer zna da mora polagati račun na onome svijetu. On zna da uvijek ima neko dobro u stvarima koje se dešavaju. Nikada ne gubi nadu, nego moli Allaha da mu olakša posao i da sve ispadne dobro. I kada poslije teškoće dođe olakšanje, on se zahvaljuje Allahu jer je uslišio njegove molbe.

Osoba koja započne dan s ovim na umu neće izgubiti nadu ma šta da se desi. Ona neće postati nervozna, strašljiva ili očajna, a ako i na momenat zaboravi Allaha, brzo Ga se sjeti i okrene Mu se. Svjesna je da je Allah stvorio ove stvari iz dobrog i korisnog razloga. Vjernik neće misliti na ovaj način kada nešto ozbiljno treba da se desi, već, kako smo i rekli prije, u svemu malom i velikom što mu se dešava.

Naprimjer, zamislite osobu koja ne napreduje dovoljno u važnom poslu, u zadnjoj minuti, taman kada treba završiti, ona se suoči s ozbiljnim problemom. Ta osoba puca od bijesa, postaje nervozna i očajna i ima i druge negativne reakcije. Ali neko ko vjeruje da u svemu postoji nešto dobro pokušat će spoznati ono što mu Allah pokušava reći ovim događajem. Može zaključiti da je Allah privukao njegovu pažnju da bi sljedeći put bio pažljiviji o tom pitanju. U tom će slučaju preduzeti sve neophodne mjere i zahvaliti Allahu što je spriječio, možda, još veću štetu u tom poslu.

Ako propusti autobus dok ide negdje, mislit će zato što kasni, jer nije uhvatio autobus, da je izbjegao neku nesreću. Ovo su samo neki primjeri. On može misliti da postoje i neki drugi slični razlozi. Ovakve stvari mogu nam se desiti milion puta u svakodnevnom životu. Ali važna stvar jeste sljedeća: naši planovi neće se uvijek odvijati onako kako smo mi zamislili. Stvari mogu krenuti u sasvim drugačijem smjeru od onog koji smo planirali, ali to može biti korisno za onoga ko stavlja svoju sudbinu u Allahove ruke i trudi se pronaći uzvišene razloge za sve što mu se dešava. Allah otkriva sljedeće u Kur’anu:

Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. - Allah zna, a vi ne znate. (El-Bekara, 216)

Kako Allah kaže, mi ne znamo šta je korisno ili štetno, ali Allah zna. Čovjek se mora sprijateljiti i počiniti Allahu, Najmilosnijem i Svesuosjećajnom. U ovom dunjalučkom životu, čovjek može izgubiti sve što posjeduje u jednom trenutku. Može izgubiti kuću u požaru, investicije u ekonomskoj krizi ili vrijedne stvari u nesreći. Allah kaže u Kur’anu da će ljudi proći kroz ovakve testove:

Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive. (El-Bekara, 155)

Allah kaže ljudima da će biti podvrgnuti različitim testovima i da će primiti dobru nagradu za izdržljivost u teškim okolnostima. Naprimjer, kada osoba izgubi nešto i ne može to naći, izdržljivost koju Allah opisuje u Kur’anu jeste ako sebe potpuno stavi u Allahove ruke i preda se njegovoj volji od trenutka kada sazna da je izgubljeno ono što je imao, bilo to mnogo vrijedno ili ne, vjernik ne zaboravlja da je Allah sve napravio i ne dozvoljava da mu stav ili ponašanje postanu nestabilni.

Bilgisayar

Čovjeku se mogu desiti i veći gubici. Naprimjer, ako neko izgubi izvor primanja od kojih mu je zavisila egzistencija, za njega je to velika nesreća ako smatra da mu budućnost od toga zavisi. Mnogi su ljudi odgojeni tako da misle je veoma bitno imati dobar posao.

Ja se uzdam u Allaha, u moga i vašega Gospodara! Nema nijednog živog bića koje nije u vlasti Njegovoj; Gospodar moj zaista postupa pravedno. (Hud, 56)

Oni provode svaki trenutak života trudeći se da nađu bolji posao ili unapređenje na poslu koji već imaju. Pa, ako izgube posao, dani su im ispunjeni depresijom i tjeskobom i životi su im, kako kažu, okrenuti naopačke.

S druge strane, vjernik zna da ga samo Allah opskrbljuje dnevnim potrebama, i da su njegovi izvori primanja samo za ovu svrhu. Drugim riječima, za vjernika su blagodati koje mu je Allah dao samo sredstva da preživi i ništa više. Zbog toga, ako vjernik ostane bez primanja, prihvatit će to stoički i ponizno. U takvim situacijama bit će čvrst i molit će se i staviti svoju sudbinu u Allahove ruke. On nikada ne zaboravlja da mu Allah daje hranu i da je može uzeti kada god On to poželi.

Osoba čiji je vodić Kur’an, odmah će uspjeti da kontroliše svoje misli i ponašanje ako izgubi izvor primanja, ako je povrijeđena, ako ne može pohađati školu koju bi voljela pohađati ili ako se nađe u nekim sličnim okolnostima. Razmislit će da li je njenim ponašanjem Allah zadovoljan, i sljedeće mu misli, možda, prođu kroz glavu:

“Da li sam bio dovoljno zahvalan za sve vrijednosti koje sam imao, a potom izgubio?”;

“ Da li sam bio nepravedan ili nezahvalan za blagodati koje sam dobio?”;

“Da li sam zaboravio na Allaha i na onaj život jer sam bio isuviše vezan za materijalne stvari?”;

“Jesam li bio umišljen ili arogantan zbog mog bogatstva i jesam li se udaljio od Allahovog puta i uputa Kur’ana?”;

“Jesam li htio izazvati divljenje kod ljudi umjesto tražiti Allahovo odobrenje, ili sam težio zadovoljiti svoje želje i potrebe?

Vjernik će dati iskrene i poštene odgovore na ova pitanja. U skladu s odgovorima, pokušat će popraviti ponašanje kojim Allah nije zadovoljan i molit će Allaha da mu pomogne u tome. Prići će Allahu s dubokom iskrenošću. U Njemu će tražiti utočište od svih loših stvari koje je uradio iz zaboravnosti ili nepristojnosti. U Kur’anu, Allah opisuje način na koji se mole oni koji vjeruju:

Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš… (El-Bekara, 286)

Dok prolazi kroz testove, čovjeka mogu snaći mnoge nedaće, jedna za drugom. Ali pravi vjernik zna da postoji razlog za ono što mu se događa. Jedan od najvažnijih razloga jeste duhovna snaga koja dolazi s poteškoćama:

Kada ste ono uzmicali, ne obazirući se ni na koga, dok vas je Poslanik zvao iza vaših leđa, Allah vas je kaznio brigom na brigu; da ne biste tugovali za onim što vam je izmaklo i nije vas zadesilo. - A Allah dobro zna ono što radite. (Ali Imran, 153)

Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi - to je Allahu, uistinu, lahko - da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam on dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce. (El-Hadid, 22-23)

Za vjernika, teške situacije koje mu se neprestano dešavaju tokom dana način su da se sjeti da se nalazi na mjestu gdje je testiran kako bi postao bliži Allahu, kako bi sazrio i prigrlio kur’anske upute. Svjestan je da ga Allah uvježbava na ovaj način i priprema za beskrajne blagodati života koji slijedi.

Ponašanje Tokom Bolesti

Hasta Çocuk

Osoba koja je svjesna svoje vjere, bit će strpljiva i stavit će se u Allahove ruke kada god je bolesna jer shvata da je bolest test od Allaha, isto kao i zdravlje. Shvaća da su iskušenja i patnje testovi od Allaha isto kao i zdravlje, bogatstvo i lagodan život, a ovi su drugi sigurno mnogo teži i ozbiljniji.

Iz ovog razloga, ma koliko nesrećan bio, on će biti izdržljiv i nastaviti iskreno da se moli Allahu. On zna da je Allah stvorio bolest i da je samo On može i izliječiti. U Kur’anu, Allah uzdiže izdržljivost vjernika tokom bolesti i navodi je kao osobinu “iskrene posvećenosti”:

Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone. (El-Bekara, 177)

Vjernik će također pokazati svoju izdržljivost tako što će uzeti terapiju koja mu je neophodna za izlječenje. Neće biti emocionalan ili djetinjast i privlačiti pažnju ljudi oko sebe. Svjesno će se prepustiti terapiji i koristiti lijekove koji su preporučeni za njegovu bolest. Ovakvo će ponašanje ustvari biti molitva Allahu. U isto vrijeme, a kao rezultat njegovog slijeđenja Kur’ana, on će se neprestano moliti Allahu da mu pomogne i izliječi ga. U Kur’anu, Allah daje Ejuba, a.s., kao primjer ovakvog ponašanja u vjeri:

I Ejjubu se, kada je Gospodaru svome zavapio: "Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!" (El-Enbija, 83)

Neophodno je naglasiti da svi lijekovi koji se koriste predstavljaju brži put do ozdravljenja. Ako Allah želi, On će učiniti liječenje uspješnim. Allah je Onaj Koji stvara medicinske lijekove koji se koriste tokom liječenja kao što su gljivice, životinjske i biljne sirovine i sve drugo što ide u sastav lijekova. Kratko rečeno, samo Allah stvara lijek. U Kur’anu, Allah nam to govori kroz govor Ibrahima, a.s.:

…i Koji me, kad se razbolim, liječi. (Eš-Šuara, 80)

Ali članovi bezbožnog društva odmah pokazuju otpor kada su bolesni. Ponašaju se u suprotno od realnosti kada kažu, “Zašto se ovo moralo desiti meni?” Osoba koja razmišlja na ovakav način nikada se ne može staviti u Allahove ruke kada je bolesna ili posmatrati to kao prednost.

Ali vjernici misle o razlogu zbog kojeg su se razboljeli i smatraju to dobrom prilikom da se približe Allahu. Još jednom shvate kako je zdravlje velika blagodat i koliko su ljudska bića bespomoćna. Čak i najobičnija bolest poput prehlade može nas natjerati da ležimo u postelji. U ovakvoj situaciji, ma koliko moćni, poštovani ili bogati bili, mi smo bespomoćni i moramo se odmarati i koristiti lijekove. U ovakvim uvjetima, mi uviđamo koliko trebamo Allaha, i bolest nam je način da se sjetimo Allahovog imena i da Mu se približimo. A za vjernika svaka je bolest opomena da je svijet prolazan, a da su smrt i onaj svijet svakim danom bliže.

Ponašanje u Nepovoljnim I Teškim Situacijama

S vremena na vrijeme čovjek se može naći u neugodnim situacijama, naprimjer, u uglu ulice ispunjene smećem, u smrdljivoj kuhinji ili na uskim, mračnim, pljesnivim mijestima. Za vjernika, čak i prljava i neugodna mjesta imaju svoju svrhu. Ona ga podsjećaju na Džehennem i njegovu prljavštinu koja premašuje sve što postoji na ovom svijetu. U Kur’anu, Allah otkriva da je Džehennem mjesto tame, prljavštine i pljesnivosti: A oni nesretni - ko su nesretni?! Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj i u sjeni dima čađavog, u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine. (El-Vakia, 41-44)

A kad budu bačeni u nju, u tjesnac, vezanih ruku, propast će tamo prizivati. "Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti!" (El-Furkan, 13-14)

Osoba koja zna ove ajete, odmah će se moliti Gospodaru da ga oslobodi užasa Džehennema i molit će za oprost grijeha koje je počinio.

Cehennem

A Vjernik koji je ovoga svjestan odmah će razumjeti u čemu je pogriješio i okrenuti se Allahu, obavit će čišćenje, iskupiti se za svoje greške i neće napraviti istu grešku ponovo.

Prema Allahovom opisu u Kur’anu, Džehennem je smrdljivo, skučeno, bučno, mračno, čađavo, vlažno, zagušljivo mjesto. Postoje još opasniji dijelovi u njemu, s vatrom koja prži i prodire svuda. Džehennem ima najodvratniju hranu i piće. Odjeća je od vatre, a bolovi su neprestani. Džehennem je mjesto gdje je koža spržena, mjesto iz kojeg ljudi preklinju da budu pušteni i žele umrijeti samo da bi izbjegli bol. Ali oni su već umrli i ne mogu ponovo umrijeti. U nekim segmentima, Džehennem može biti upoređen sa svijetom kakav je opisan u filmovima poslije nuklearnog rata. Ali tama opisana u ovim filmovima ne može biti upoređena s užasnom prljavštinom i depresivnim ambijentom Džehennema. Ovo je samo poređenje, a Džehennem je puno gori od najgoreg mjesta koje se može zamisliti na ovom svijetu.

Mjesta na ovom svijetu koja su skučena, prljava, mračna i vrela velike su kušnje za ljudski duh. U Džehennemu ova klaustrofobična atmosfera jeste mnogo gora. Oni koji su na ovom svijetu razradili metode zaštite od vatre bit će bespomoćni u Džehennemu, gdje je vrelije i od najvrelije pustinje, depresivnije i prljavije nego u najtamnijoj i najvlažnijoj ćeliji. Kao što naš gospodar navodi u Kur’anu, vrelina prodire i u najtananije čovjekove ćelije. Za grješnike nema zaštite niti oslobođenja od kuljajuće vatre. Uz sve to, U Džehennemu su čula mnogo osjetljivija nego na ovom svijetu. Na ovom svijetu, većina se bolova smanjuje poslije nekog vremena, rane zacjeljuju, pa čak i ožiljci od veoma ozbiljnih i bolnih opekotina zacijele nakon određenog vremena. Čovjek osjeća kako ga džehennemska vatra probada neprestano i veoma bolno i ova bol nikada ne prestaje, osim ako Allah to ne poželi.

Na sljedećim primjerima možemo napraviti osvrt na prljava i neuredna mjesta: mjesto može biti prljavo zbog nečije zaboravnosti ili nemara. Ali čim vjernik ugleda ovu nečistoću, on shvaća koliko je Allah milostiv prema njemu i kako je bio nezahvalan, on shvaća da mu je Allah dao idealno mjesto na kojem će živjeti i da je on gost na tom mjestu. Zbog toga, on shvaća da mora pažljivo zaštititi svaku blagodat koja mu je data i pokazati zahvalnost u poslu koji radi. Inače, svako drugačije ponašanje neće naići na Allahovo odobravanje.

 

3 / total 5
Knjigu “Jedan Dan Muslimana” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."