Jedan Dan Muslimana

Spremi knjigu

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentari

Dijelovi knjige

< <
4 / total: 5

Uzvišene Osobine Vjernika

Otpornost Na Šejtanovo Lukavstvo

Çocuk Çocuk

Kao što Allah kaže u Kur’anu, šejtan uvijek pokušava odvratiti ljude od pravog puta, i udaljiti ih od Allahove vjere i kur’anskih propisa.

On radi svoj posao 24 sata dnevno. On ne pravi nikakve razlike između siromašnih i bogatih, starih i mladih, lijepi i ružnih, i ulaže najveći trud da sve njih zavede. On osjeća odbojnost prema svima, ma ko oni bili.

Šejtan je ispunjen ovom mržnjom još od nastanka prvog ljudskog bića. Nakon što je Allah stvorio Adama, naredio je Iblisu da mu se pokloni, ali on je bio ispunjen ponosom i ljubomorom, nije se pokorio Allahu i odbio je da mu se pokloni. Zbog ovog odbijanja i uvrede on je protjeran iz Dženneta. Naš Gospodar govori nam o tome u Kur’anu:

Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije melekima rekli: "Poklonite mu se!", i oni su se poklonili, osim Iblisa, on nije htio pokloniti mu se. "Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio?", upita On. "Ja sam bolji od njega, mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače", odgovori on. "E onda izlazi iz Dženneta", reče On, "ne priliči ti da u njemu prkosiš; izlazi, ti si, zaista, od onih prezrenih!" (El-E’raf, 11-13)

Allah nam govori u Kur’anu da je Iblis krivio ljude za svoj progon i zatražio je od Allaha određeni vremenski period koji će se završiti Sudnjim Danom. U tom vremenskom periodu on će stavljati čovjeka na kušnju i skretati ga na krivi put.

"’Daj mi vremena do Dana njihova oživljenja!’, zamoli on. ‘Daje ti se vremena!’, reče On. ‘E zašto si odredio pa sam u zabludu pao’, reče, ‘kunem se da ću ih na Tvom Pravom putu presretati, pa ću im sprijeda, i straga, i zdesna i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti!’ ‘Izlazi iz njega, pokuđen i ponižen!’, reče On. ‘Tobom i svima onima koji se budu povodili za tobom doista će Džehennem napuniti!’”

Šejtanova je meta cijelo čovječanstvo, počevši od vjernika koji su iskreno prigrlili Allahovu vjeru. Njegova je želja da privuče što više ljudi koji će otići s njim u Džehennem. Pokušava spriječiti ljude da ne klanjaju iskreno, iz srca, želi odvući ljude od Allahove vjere i Kur’ana, a kao rezultat oni će imati bezgraničnu kaznu.

A oni koji vjeruju, svjesni su da njihov najljući neprijatelj šejtan uvijek radi. Dok oni pokušavaju izvršiti Allahove naredbe što bolje mogu, uvijek su podložni šejtanovim igrama i trikovima. Svjesni su tjeskobe i bezrazložnih strahova koje on uzrokuje, kao i poticaja da se borimo protiv Kur’ana ili da ga zanemarimo, zaboravimo i skrenemo s Allahovog puta. Primjer misli koje šejtan stavlja u čovjekove misli možemo pronaći u 268. ajetu, sure El-Bekara:

Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve. (El-Bekara, 268)

Kao što ajet kaže, šejtan se trudi da pridobije osobu koja je izgubila posao i želi da ona zaboravi da Allah opskrbljuje svako živo biće. Čovjek se tada boji da neće biti u stanju naći novac i da će ostati gladan. Umetanjem ovakvih strahova tj. pravljenjem sličnih podmetanja, on pokušava odvući ljude na svoju stranu. U Kur’anu, Allah nam govori šta trebamo uraditi kako bi se izborili protiv zlih poriva koje šejtan budi u nama.

A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna. Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dođu sebi. (El-E’raf, 200-201)

Najvažnija stvar koju čovjek može učiniti kako bi se zaštitio od šejtanskih zamki jeste da nađe utočište u Allahu. On ne smije zaboraviti da je i šejtan pod Allahovom kontrolom i da nema moć uraditi bilo šta osim ako Allah tako ne želi. U Kur’anu, Allah nam naređuje da izgovaramo ovu molitvu da bi se zaštitili od šejtana:

Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi od džina i od ljudi!" (En-Nas, 1-6)

Osoba koja posjeduje osobine kojima nas uči Kur’an uvijek će tražiti utočište od šejtana u Allahu i znat će razliku između misli koje mu šejtan stavlja u glavu, kao da su njegove vlastite, i misli kojima se pokorava Kur’anu. Bit će na oprezu u svakom trenutku i obraćati pažnju na ono što šejtan kaže. On neće dozvoliti da se šejtan petlja u ono što misli i radi. Naprimjer, bilo da je zauzet poslom ili da je sasvim sam, ili, možda, priča s nekim, ako mu se nešto desi ili iskrsne neka poteškoća, uvijek će biti svjestan da šejtan čeka u zasjedi iskušavajući ga da kaže ili uradi djelo mrsko Allahu. U ovakvoj i sličnim situacijama on će govoriti i ponašati se onako kako određuje Kur’an. Na ovaj način vjernik neće pasti pod šejtanov utjecaj. Naš Gospodar govori nam o tome u Kur’anu:

On(šejtan) doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju; njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitinika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju. (En-Nahl, 99-100)

Razumijevanje, Tolerancija i Praštanje

Çocuklar

Prema Allahovoj naredbi, …A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu, u 36. ajetu sure En- Nisa, vjernici se lijepo odnose prema ljudima oko sebe.

Oni nisu nikada svadljivi, nepokorni ili neprijatni, već komuniciraju s ljudima korektno i na lijep način. Zato što žive onako kako Kur’an nalaže, imaju blag pristup i otvoreni su za razgovor. Oni znaju da ljutnja, svadljivost i argumentovanje onih koji žive bez vjere, nemaju mjesta u ponašanju koje propisuje Kur’an. Iz ovog razloga oni praštaju, tolerantni su i trude se prepoznati dobro u drugima. U Kur’anu, Allah nam ukazuje na to kao na odraz uzvišenog karaktera: Strpljivo podnostiti i praštati - tako treba svaki pametan postupiti. (Eš-Šura, 43)

Allah nam naređuje da imamo razumijevanja, tolerancije i da praštamo drugima. On nam to naređuje u sljedećem ajetu:

Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i samilostan je. (En-Nur, 22)

Iz ovog razloga, vjernik se trudi da ima razumijevanja i tolerancije za svakog drugog vjernika sa kojim dođe u kontakt. Naprimjer, on će biti strpljiv prema vjerniku koji je bučan i budi ga ujutro. On zna da se sve dešava po Allahovom određenju. Allah je htio da se on probudi u tom trenutku, a osoba koja pravi buku Njegov je instrument.

Çocuklar

Ovo je jedan od načina na koji možemo stvari posmatrati. Dok bi to, u isto vrijeme, za neke druge ljude bila prilika za svađu i nerviranje, vjernik se trudi da bude ljubazan prema drugim vjernicima koji ga povrijede nenamjerno. Koliko god da je situacija ozbiljna, on ne postaje ljut, neprijatan, niti uznemiruje ljude oko sebe. On se nada da će naići na razumijevanje kada i on napravi grešku. Kao što smo ranije rekli, on se nada da će mu Allah u Njegovoj bezgraničnoj milosti oprostiti za pogreške. Ako ne pokuša oponašati Allahovo ime “Svepraštajući” u svom vlastitom ponašanju, on zna da će ga njegov stav navesti da učini djelo koje je u suprotnosti s kur’anskim propisima.

Osoba koja živi u skladu s kur’anskim propisima imat će pozitivne karakterne osobine. Svojom zrelošću, koju svakodnevno pokazuje u kući, u školi ili na poslu, on sprečava pojavljivanje i najmanje napetosti ili nervoze. Štaviše, ponašanje vjernika služiti će kao primjer drugima. Najvažnije je da njegovo ponašanje odobrava Kur’an i da je njime zadovoljan Allah. Iz informacija koje je sakupio od učenjaka, imam El-Gazali napisao je sljedeće o uzornom ponašanju našeg Poslanika, a.s., prema onima koji ga okružuju:

“....Uvijek je prvi pozdravljao onoga s kim se susretao. Nikada ne bih ustao niti sjeo, a da nije spomenuo Allaha…”

“ ...Imao je običaj da naziva svoje prijatelje po njihovim titulama, i na taj način im odavao počast, a davao je titule i onima koji ih nisu imali.”

“...Bio je veoma pažljiv i ljubazan prema ljudima.” (imam El-Gazali, Ihja ulumid-din)

U svakom slučaju, mi trebamo oponašati uzvišeni karakter našeg Poslanika, a.s. Oni koji prihvate vrijednosti Kur’ana i slijede sunnet našeg Poslanika, a.s., mogu se nadati dobrom životu na ovom svijetu Allahovom voljom kao i da će primiti veliki blagoslov od Allaha.

Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje. (El-Ahzab, 21)

Nepokolebljivost

Naprimjer, neko ko ima važan ispit može prespavati ujutro jer mu se pokvario sat. Kada se probudi, trči u školu i biva zaglavljen u gustom saobraćaju. Želi telefonirati školu i javiti da će kasniti, ali sve su telefonske linije zauzete. Ako ga prijatelj koji sjedi do njega upita nešto o tome, on će odgovoriti gnjevnim tonom ili ga samo poprijeko pogledati ne dajući nikakav odgovor. Ovakva osoba sebe smatra susretljivom i punom razumijevanja, ali u ovakvoj situaciji možemo reći da je izgubio strpljenje i da odbija pomoć.

U svakoj situaciji i u svim okolnostima, vjernik odlučno primjenjuje kur’anske vrijednosti u svom načinu života. On je strpljiv s drugima koji govore ili rade stvari koje su pogrešne ili neprijatne.

Koala Koala

U skoro svakom društvu postoje ljudi koji nisu vjernici, ali koji manje-više žive u skladu s vrijednostima koje Allah opisuje u Kur’anu. Kada je neophodno, ovi ljudi mogu pomagati, biti pažljivi, požrtvovani, milostivi i pravedni. Ali, bez obzira koliko oni tvrdili da imaju dobre moralne kvalitete, sigurno će biti trenutaka kada neće nepokolebljivo održati ovakvo ponašanje.

Naprimjer, neko ga gura iz reda da bi prvi ušao u autobus. Prijatelj mu može reći ružne stvari kada se naljuti. Nepažljiv vozač može ga poprskati blatom od glave do pete dok hoda ulicom. Ovakvih primjera može biti million, ali osoba koja podržava vrijednosti Kur’ana shvatit će da je sudbina odredila da će se tako desiti, i nikada neće biti bijesan i iznerviran i ponašati se na neprimjeren način. On će, naravno, preduzeti sve mjere da mu se to opet ne desi, i sve će uraditi da izbjegne situacije koje će prouzročiti nervozu. Prema kur’anskim vrijednostima, čak i ako se desi nešto što nas povrijedi, moramo biti strpljivi s drugima, i ako je moguće, trebamo se iskupiti za prethodno naše loše ponašanje. U Kur’anu, Allah nam govori da vjernici svojom strpljivošću mogu popraviti loše postupke na lijep način.

Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni. (Fussilat, 34-35)

Lijepe Riječi

Prema ovom iskrivljenom načinu razmišljanja, kada govorimo drsko, ismijavamo ljude arogantnim i uvredljivim riječima, kada odgovaramo uvredom i nepoštivanjem, sve su to pokazatelji da smo bolji od onog drugog.

Çocuklar Ağaç

Neki ljudi, čak iako im njihova savjest govori da praštaju onima koji su ih povrijedili ili da budu ljubazni prema onome ko je bio grub prema njima, ipak ne mogu oprostiti, i odgovaraju još većom uvredom.

Naravno, ove su ideje u totalnoj suprotnosti s Kur’anom. Allah nam daje u Kur’anu sljedeće primjere o tome koliko je blagoslovljen lijep govor i kako je uvijek koristan za ljude:

Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer - lijepa riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu; ono plod svoj daje u svako doba koje Gospodar njegov odredi - a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna je riječ kao ružno drvo: iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovome i na onome svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti; Allah radi šta hoće. (Ibrahim, 24-27)

Kao što vidimo u ovom ajetu, osoba koja govori poučne riječi i živi u skladu s njima pronaći će ljepotu i neuporedive blagodati u ovom svijetu i u onom što će doći. S druge strane, osoba koja ima neprimjeren način govora i živi u skladu s njim hoda po mračnoj ulici koja završava u Džehennemu.

Japon

Vjernik govori lijepo i mudro svakome koga sretne tokom dana. Gdje god da se nalazi, on govori o Allahovoj vjeri, daje savjete iz Kur’ana, govori riječi kojima se prisjeća Allaha i lijepih osobina Njegovog Poslanika, a.s. On se obraća ljudima s poštovanjem. Da bi ohrabrio svoje prijatelje, on hvali njihove dobre osobine koje su preuzete iz Kur’ana i sunneta i govori na način koji će pomoći ljudima da nastave dan u još sretnijem i vedrijem raspoloženju. Možemo uporediti ovakvo ponašanje kod vjernika s dobrom voćkom iz spomenutog ajeta.

Ali, neki ljudi više vole ne govoriti o dobrim osobinama drugih, nego ih žele poniziti ističući njihove greške i mahane. Kao što smo već naglasili, u ajetima sure Ibrahim, naš Gospodar skreće nam pažnju na ovo i poredi ovakav jezik s truhlim drvetom na kojem nema ploda. Isto kao što teške riječi mogu uništiti nečiji odnos, one umanjuju i oduševljenje kod druge osobe i uzrokuju kajanje i žaljenje.

S druge strane, kada vjernik govori s nekim dajući mu savjet kako da popravi svoje nedostatke, ili mu ukazuje na greške, pazit će da izabere najbolje riječi. Čineći to, on ispunjava sljedeće Allahove naredbe:

Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi - jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima, šejtan je, doista, čovjekov otvoreni neprijatelj. (El-Isra, 53)

Kao što Allah kaže u ovom ajetu, šejtan se trudi navesti ljude da ne govore lijepe stvari jedni drugima, i na taj način da postanu jedni drugima neprijatelji. Kada je negativna riječ izgovorena, šejtan odmah počinje da umeće sumnje i pravi razdor između dvoje ljudi. Osoba kojoj je neprijatno, jer je neko bio drzak prema njoj, bit će pod uticajem šejtana i isto mjerom odgovoriti na uvredu. Ovo će ugroziti, ili čak uništiti, njihovo prijateljstvo. Ali lijepe će riječi otkloniti mogućnost da se šejtan miješa i da nas navede da učinimo grešku. Iz ovog razloga, vjernici će se truditi biti što ljubazniji jedni prema drugima, i tako neće stvoriti šejtanu priliku niti mogućnosti da se miješa. Na ovaj način, njihovo će prijateljstvo očvrsnuti. Naš Poslanik, a.s., naredio je vjernicima da se uvijek ponašaju primjereno i lijepo govore:

“Ne budite zavidni jedni drugima; ne mrzite se; ne okrećite leđa jedni drugima; ne potkopavajte jedni druge, već budite vi, Allahovi robovi, braća” (Muslim)

“ Kada pozdravljate nekoga, to je dobrota. Kada postupate pravedno, to je dobrota. Lijepa riječ je dobrota.” (Buhari i Muslim)

“ Ništa se ne vrednuje više od dobrog karaktera.” (Imam Ahmed i Ebu Davud)

Promišljenost

Ovo su takođe i kvalitete Allahovih poslanika. Kur’an nam govori o finoći Musaa, a.s.:

A kad stiže do vode medjenske, zateče oko nje mnoge ljude kako napajaju stoku, a malo podalje od njih ugleda dvije žene koje su je od vode odbijale. "Šta vi radite?", upita on. "Mi ne napajamo dok čobani ne odu", odgovoriše one, "a otac nam je veoma star." I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i reče: "Gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao, zaista mi je potrebna!" (El-Kasas, 23-24)

Budući da je bio veoma osjećajan, Musa, a.s., uvidio je odmah da je ženama koje je sreo trebala pomoć, i pomogao im je ne gubeći nimalo vremena. Ova Musaova osobina uzdiže se u Kur’anu, i ljudi od vjere uzimaju je kao primjer u svakodnevnom životu. Kada vide da je neko u teškom stanju, odmah priteknu u pomoć. Pored toga, oni se trude da ih razvesele, velikodušni su jer žele stvoriti lijepu i veselu atmosferu.

Promišljena osoba neće učiniti da se drugi osjećaju neugodno. Osoba koja živi s porodicom i održava čistoću i urednost svojih stvari i prostora u kojem boravi i izbjegava glasno pričanje i slušanje glasne muzike bit će također pažljiva da ne opterećuje nekoga razgovorom ko ne može da je sasluša u tom trenutku i neće zadržavati nekoga ko je u žurbi da nešto obavi. Sve su to primjeri promišljenosti s kojima se često susretnemo u svakodnevnom životu.

Çam Ağacı Çam Ağacı

U društvu u kojem kur’anske vrijednosti ne preovladavaju ima ljudi koji su grubi, neljubazni, nepromišljeni i ne poštuju jedni druge. Ali, vjernici pažljivo izbjegavaju ovakve manire i ponašanje. Njihovo je ponašanje besprijekorno: ljubazni su, osjećajni i promišljeni.

Još jedan nagovještaj promišljenosti je davanje prednosti drugima. Razgovor gdje dvoje ljudi priča o nečemu što je oboma poznato, a jedan od njih pusti ovog drugog da govori i neko ko pusti drugu osobu da pojede posljednji komad hrane samo su neki od primjera promišljenosti. Pored toga, kada ponudimo mjesto u autobusu nekome kome je potrebno i kada pustimo nekoga da plati prije nas na kasi nakon što smo obavili kupovinu, samo su neki od načina da se ljudi zbliže i uspostave dobre odnose. Ljudi koji su promišljeni prema drugima imaju dobre odnose, zasnovane na poštovanju i ljubavi. Štaviše, oni uživaju što su okruženi ljudima u susjedstvu i unaprijed se raduju ponovnom susretu.

S druge strane, u sredini gdje svi pokušavaju učiniti nešto za druge radi koristi koju bi mogli imati od toga - iskreno prijateljstvo ne može da postoji. Dvosmislen razgovor i izvještačeno ponašanje sprečava da se stvori pravo prijateljstvo. Prazna priča i sarkazam stvaraju napetu atmosferu, i niko ne bi poželio biti na takvim mjestima gdje se ne spominje Allah.

Gostoljubivost

Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim kada mu oni uđoše i rekoše: "Mir vama!", i on reče: "Mir vama, ljudi neznani!" I on neprimijetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele,* i primače im ga: "Zar nećete da jedete?", upita. (Ed-Darijat, 24-27)

Vjernici koji uzimaju Ibrahimovu, a.s., gostoljubivost kao primjer dočekat će svoje goste radosno, s toplom dobrodošlicom i učinit će sve da se gosti osjećaju udobno pokazujući ljubav i poštovanje. Zatim će ih ugostiti svime što im je potrebno ne čekajući da im oni kažu ili nagovijeste bilo šta. Štaviše, ponudit će ih odmah, jer je običaj kod muslimana koji slijede primjer Allahovog Poslanika, a.s., da gostima iznesu najbolju hranu u kući.

U ajetima gdje je opisana Ibrahimova, a.s., briga o gostima, Kur'an nam pokazuje kakav domaćin trebamo biti, prema učenjima Kur'ana:

Evcilik

Ali, ima i onih koji ne otvaraju vrata gostima, čak i ako ih poznaju, ili se prisiljavaju da budu prema njima ljubazni. Prime ih jer je takav običaj ili društveni kodeks. Njihovo je ponašanje promjenjivo, zavisno od statusa gosta. Kada ugošćuju siromašnu osobu, ne trude se posebno oko nje. Ali, ako im je gost bogat i utjecajan, idu dalje od uobičajene ljubaznosti i trude se iznijeti najbolju moguću hranu, pri čemu daju sve od sebe.

Kada je domaćin hladan i nezainteresovan za gosta, gostu je neugodno i neprijatno. Ovo je situacija iz koje svi žele što prije izaći. Gostu je žao jer je došao, a domaćinu je žao jer je ponudio hranu i gubio vrijeme.

Možemo zaključiti da samo ako slijedimo Kur'an i oponašamo uzvišene i velikodušne manire posljednjeg Poslanika, a.s., i ponašanje pravovjernih muslimana, lijep razgovor i ljubaznost, kao i jedinstvo i saradnja mogu rasti među ljudima.

Uzajamni Mir i Poštovanje

U drugom ajetu, Allah savjetuje vjernike da nazovu pozdrav mira kada ulaze u kuće:

A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah objašnjava propise, da biste se opametili! (En-Nur, 61)

Selam

Kada se vjernici sretnu tokom dana, požele jedan drugom najiskrenije želje; drugim riječima, požele jedan drugom mir. Čineći to, ispunjavaju Allahovu preporuku: Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti. (En-Nisa, 86).

Kada vjernik napušta kuću, on ljubazno poželi svojim komšijama dobar dan i da im se Allah smiluje i podari mir. Na isti način pozdravlja i ljude na ulici, prijatelje u školi, kao i sve ostale. Ako ga neko pozdravi, bez obzira ko, on prima njegov pozdrav i otpozdravlja još ljepšim. Ovo je ponašanje jedna od lijepih stvari koje Kur’an i sunnet donose u društvene odnose. Ako ponudimo pozdrav mira, otklonit ćemo hladnu i napetu atmosferu ako ne poznajemo tu osobu.

U običnom društvu, pozdrav mira naziva se obično iz navike. Neki ljudi samo pozdravljaju one od kojih imaju, ili se nadaju da će imati, neku korist. Nekada se ne pozdravljaju s ljudima koje smatraju podređenim po statusu u odnosu na sebe, ili se pretvaraju da nisu, čuli kako bi ih ponizili. Ozbiljan problem jeste to što se takvo ponašanje smatra normalnim u nekim krugovima.

Izbjegavanje Ljutnje i Prepirke

U 54.-om ajetu sure El-Kahf, Allah skreće našu pažnju na ovu negativnu osobinu, i kaže da su ljudi, iznad svega, skloni prepirci. Iz ovih razloga, vjernici moraju po svaku cijenu izbjegavati bili kakvu vrstu svađe koja može oslabiti ili uništiti njihovo jedinstvo, zajedništvo i bratski osjećaj. Allah jasno zabranjuje ovakvo ponašanje:

I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih. (El-Anfal, 46)

Svađe umanjuju snagu vjernika, ne nude nikakvo riješenje za problem, beskorisne su i dolaze na šejtanov poticaj. Čak i savjesnu osobu, koja smatra svađe i prepirke ružnim i neprihvatljivim, njene niske pobude mogu odvesti u konflikt i raspravu. Iz ovog razloga, oni koji uzimaju Kur’an za svog vodiča, i uvijek se ponašaju kako im savjest nalaže, nikada neće ni dozvoliti da se razvije svađa. Čak i ako svađa izbije u trenutku nepažnje, on će se sabrati, sjetiti se Allahove naredbe, shvatit će da je ono što je uradio Allahu mrsko, i ostaviti takvo ponašanje.

Prepirke su razlog zbog kojeg ljudski odnosi zahlade, a nekada prerastu u svađu ili konflikt. Ako bezazlena rasprava između dvoje prijatelja raste, bijes može zamijeniti sva pozitivna osjećanja.

Dayak

Vjernik može tokom dana sresti različite vrste ljudi, ali će po svaku cijenu izbjegavati prepirku. Naprimjer, kada je u kupovini, neće se svađati s vlasnikom oko cijena, ili s vozačem autobusa, jer autobus kasni, ili sa sporim službenikom dok čeka u redu. Ako s njim postupaju nepravedno, neće pobjesnjeti i započeti svađu, nego će izabrati da riješi situaciju na pozitivan i inteligentan način. Allah kaže u Kur’anu da vjernik ne smije dozvoliti da ga obuzme ljutnja:

Za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju - a Allah voli one koji dobra djela čine. (Ali Imran, 134)

Ovo je također, bio savjet Allahovog Poslanika, a.s., kada ja bio upitan za savjet, a on je jednostavno odgovorio: “Nemoj postati ljut.” (Četrdeset sabranih hadisa, imam En-Nevevi)

Neko ko slijedi Kur’an neće promijeniti svoje razmišljanje zbog ponašanja osobe koju sretne. Ta ga osoba može ismijavati, koristiti ružne riječi, pobjesnjeti, postati uvredljiva ili agresivna, ali vjernikova ljubaznost, skromnost, milostivost i pažljivost nikada se ne mijenjaju. On ne vrijeđa osobu koja njega prva vrijeđa ili uzvraća na ismijavanje ismijavanjem, a na bijes bijesom. On je smiren kontroliše se. Ako je neko ljut na njega, postupit će kao što je naš Poslanik, a.s., savjetovao u jednom od svojih hadisa:

“Bojte se Allaha gdje god da ste, i poslije lošeg djela učinite dobro i ono će ga izbrisati, i lijepo se ponašajte prema ljudima.” (četrdeset hadisa En-Nevevi)

Vjernik zna da su svaki trenutak i svaka stvar stvoreni da ga se testira. Zbog toga, umjesto da se svađa s nekim, on će radije koristiit dobar jezik i stoički će podnijeti kada je neko bijesan na njega. On zna da Allah voli ovakvo ponašanje i nada se da će osvojiti Njegovu naklonost.

Nema Sebičnosti i Pohlepe

Kod nekih se ljudi sebičnost i pohlepa manifestiraju kao zavist, jer su drugi materijalno ili duhovno nadmoćniji, ili imaju nešto što oni nemaju. Naprimjer, ako je neko ljepši ili privlačniji, oni postaju zavidni. Neki drugi ljubomorni su na ljude koji su bogati, uspješni, puni znanja, kulturni, vrijedni ili imaju lijepe kuće. Prestiž, slava ili položaj u društvu mogu proizvesti zavist. Ali, zavidni ljudi zanemaruju jednu važnu činjenicu, a Allah nas na to podsjeća u Kur’anu:

…ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja Svoga darovao zavidjeli? (En-Nisa, 54)

Naš Gospodar Allah vlasnik je svih stvari. On opskrbljuje onoga koga želi i onoliko koliko On želi. Čovjek nema utjecaj na to koliko će mu se dati. Apsolutni Vladar ljepote, posjeda, materijalnih stvari i superiornosti jeste Allah. Vjernik je ovoga svjestan, i zato ga ništa što je lijepo a nije njegovo ne čini zavidnim. On uživa u tome. Ako vidi nekoga bogatijeg ili privlačnijeg od sebe, misliće na Allaha, jedinog Vlasnika moći i ljepote. On zna da je Allah odabrao ono što On želi i za koga želi. On je dao blagodati koje je želio onome kome je želio dati i izbor i odluka samo su Njegovi. Vjernik svojim ponašanjem pokazuje da je Allah stvorio sve na najljepši i najbolji način i da su sve blagodati na svijetu date ljudima kao test, da stvarni svijet tek treba doći, i da se u Allahovom prisustvu vrijednost mjeri ponašanjem kojim je Allah zadovoljan.

Dayak

Jedna od negativnih osobina u ljudskoj prirodi jeste sebičnost i pohlepa, i Allah nam govori u Kur’anu da to moramo izbjegavati: …ali ljudi su stvoreni lahkomi! I ako vi budete lijepo postupali i Allaha se bojali, Allah dobro zna ono što radite. ( En-Nisa, 128)

On ne osjeća sebičnost i pohlepu kada treba podijeliti svoje stvari s drugima ili kada ih daje nekome. Naprimjer, nije mu teško pokloniti svoju najdražu stvar ili dozvoliti nekome da je koristi. Allah naređuje ovakvo ponašanje vjernicima u Kur’anu:

Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže; a bilo šta vi udijelili, Allah će sigurno za to znati. (Ali Imran, 92)

Vjernik zna da sve blagodati na dunjaluku koje su mu date predstavljaju test i da će ih koristiti kratak period. Zna da su negativne osobine kao što su sebičnost, pohlepa i zavist pogrešne.

Izbjegavanje Sumnje i Trača

Ove vrste ponašanja obično idu zajedno, jer ako neko kleveće nekoga, on to čini jer već ima ružno mišljenje o njemu. Isto je i s onim ko “zabada nos” u tuđe poslove. On to radi jer je sumnjičav.

U kur’anskim propisima nema prostora za ovakvo ružno ponašanje, i Allah naređuje vjernicima da ga izbjegavaju:

O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka su sumnjičenja, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga - a vama je to odvratno - zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je. (El-Hudžurat, 12)

Allahovi su ajeti uvijek u mislima vjernika koji pažljivo izbjegava ponašanje koje On ne voli. On ne skuplja informacije o drugoj osobi sa zlobnim namjerama. Neće reći ništa neprijatno niti ono u šta nije siguran i neće reći ništa što bi povrijedilo tuđa osjećanja.

U neukom društvu neki ljudi imaju navike koje su postale nerazdvojivi dio njihovog života. Podstiču sumnju na druge, njuškaju i zadiru u privatne stvari koje ih se ne tiču, i kleveću: tračaju druge i pričaju iza njihovih leđa.

Dedikodu

Nikada neće biti uhvaćen u zavidnom nagađanju o osobi o kojoj ništa ne zna. Njegove misli o osobi koju ne poznaje bit će uvijek pozitivne; govorit će samo o dobrim i privlačnim osobinama te osobe. Uzimajući primjer reakcije vjernika na klevetu usmjerenu prema ženama, Allah kaže u Kur’anu da vjernik koji nije siguran u istinitost onoga što se tiče drugih mora zadržati pozitivno mišljenje o njima:

Zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro pomislili i rekli: "Ovo je očita potvora!" (En-Nur, 12)

Vjernik se trudi da uvijek misli pozitivno o svojoj porodici, prijateljima i onima koji ga okružuju, da govori lijepe stvari i podstiče druge da učine isto. Ljudi su učinjeni zaboravnima, što je njihov test u ovom životu, i mogu praviti greške. Ali kada postanu svjesni svog pogrešnog ponašanja, traže utočište u Allahovoj milosti i mole za oprost.

Izbjegavanje Sarkazma

Da bi nekoga ismijali, koriste određene riječi, gestikulišu ili prave mimičke pokrete licem. Onima koji ismijavaju nije bitno hoće li povrijediti osjećanja druge osobe, učiniti ih tužnim, iznerviranim, uznemirenim ili napetim. Važno je da nahrane svoj ponos i ponize svoj objekat ismijavanja.

U Kur’anu, Allah striktno zabranjuje ismijavanje drugih:

O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju - sami sebi čine nepravdu. (El-Hudžurat, 11)

U drugom ajetu naš Gospodar upozorava, “Teško svakom klevetniku podrugljivcu” (El-Humaza, 1) i upozorava ljude koji se ovako ružno ponašaju; koji ne slijede Kur’an i koji ne razmišljaju o računu koji će polagati na onom svijetu.

Alay

Sarkastičan stav jeste prilično raširen kod ljudi koji žive životom udaljenim od Kur’ana. Neznalice ismijavaju ispade drugih ljudi, njihove greške, fizičke abnormalnosti, oblačenje, neimaštinu, nemarnost, ponašanje, način govora i, kratko rečeno, skoro sve u vezi s njima.

Nijedan oblik ismijavanja nije dozvoljen među vjernicima. Oni znaju da je naš Gospodar Onaj Koji je dao svakome njegovo bogatstvo, ljepotu, inteligenciju, talente i druge osobine. Vjernici uživaju u lijepim osobinama koje vide kod drugih. Zato što žele da osvoje Allahovu naklonost, a ne da nahrane svoj vlastiti ego, nemaju ni najmanje arogancije i ljubomore koja obilježava neuko društvo. Zato su vjernici uvijek tolerantni, pozitivni i skromni u međusobnom odnosu.

U isto vrijeme, oni shvataju da su defekti koje vide jedni kod drugih test od Allaha. Iz ovog razloga, ne skreću pažnju na njih, već ih nadopunjuju pozitivnim ponašanjem. Pažljivo izbjegavaju i najmanji pokret, izraz lica ili riječ koja bi nagovijestila ismijavanje.

Požrtvovanost

Oni koji misle da se život svodi na život na ovom svijetu ne zalažu se za druge, osim ako i sami nemaju koristi od toga, i neće učiniti ništa kako bi pomogli nekome ko je u nevolji.

Dayak

To je zbog toga što oni ne shvataju da ćemo primiti odgovarajuću naknadu na onom svijetu za sve dobro i loše što smo uradili na ovom svijetu. U nekim ajetima iz Kur’ana Allah nam skreće pažnju na njihov izopačeni način razmišljanja:

Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan. (El-Me’ridž, 19)

Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati. (En-Nadžm, 33-34)

…One koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju ono što im je Allah ih obilja svoga darovao; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. (En-Nisa, 37)

Čovjek se mora osloboditi svoje sebičnosti i zlobe. O ovome nam govori naš Gospodar:

Zato se Allaha bojte koliko god možete, i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte - za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzivosti, bit će ti koji će uspjeti. (Et-Tegabun, 16)

Zato će osoba koja slijedi Kur’an izbjegavati sebičnost i truditi se svaki dan da podijeli s ostalima ono što je njegovo. Naprimjer, bit će mu zadovoljstvo podijeliti hranu s nekim ko je gladan. On će biti sretan ako može dati nešto što je vrijedno onome kome je to potrebnije nego njemu. On će dati sve što mu je višak onima kojima je potrebno. Svjestan je da će primiti još veću nagradu na onom svijetu. Allah nam u Kur’anu daje kao primjer ponašanje Poslanikovih ashaba:

…i onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili; oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjećaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se uščuvaju lahkomosti, oni će, sigurno, uspjeti. (El-Hašr, 9)

Vjernike čini sretnima spoznaja da su svojom požrtvovanošću učinili nekoga sretnim. Imaju duhovni mir jer su postupili onako kako im savjest nalaže i zato jer je Allah njima zadovoljan. Čak kada su i sami u neimaštini, oni će se odreći svog dijela bez razmišljanja. Nikada neće spominjati svoju požrtvovanost, niti će to učiniti da bi se izdvojili ili bili hvaljeni. Dat će sve od sebe da se osoba za koju su učinili nešto ne osjeća dužnom.

Pravedno Postupanje

Terazi

Vjernici neće biti ravnodušni na bilo kakvu nepravdu koju su vidjeli, čuli ili indirektno saznali da je nekome nanesena.

Kur’anski propisi koje slijede usmjeravaju ih da se suprotstavljaju bilo kakvoj vrsti nasilja, da brane prava onih kojima je nepravda nanesena i da stanu u njihovu odbranu. U suri En-Nisa, Allah opisuje uzvišeno razumijevanje pravde kod vjernika:

O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti - kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali - pa, Allah zaista zna ono što radite. (sura an-Nisa’: 135)

Vjernici će dati sve od sebe kako bi spriječili nepravdu. Čak i ako se većina ljudi ponaša suprotno, njihova bezobzirnost i nedostatak savjesti neće učiniti da vjernici posustanu. Oni znaju da će biti pitani na onom svijetu koliko su puta bili pravedni i šta su učinili da spriječe nepravdu. Vjernici neće pokušavati izbjeći odgovornost, kao što mnogi ljudi rade na ovom svijetu tvrdeći da nisu čuli, vidjeli niti primijetili bilo šta. Oni znaju da nisu samo oni gubitnici ako se ponesu bezobzirno, nego svi ljudi kojima je učinjena nepravda. Isto tako, znaju da ako se ponašaju savjesno, nisu samo oni pobjednici na onom svijetu, već svi oni kojima je nanesena šteta. Zbog toga oni nikada neće biti nezainteresovani posmatrači nepravde. Ako postoji i najmanja nepravda, oni je neće ignorisati tako što će raditi samo svoj posao i praviti se da nisu ništa vidjeli. Kur’an zahtijeva da pravda bude sprovedena bez razlike da li se radi o majci, ocu, poznaniku, strancu, bogatom ili siromašnom. Iz ovoga razloga, vjernik se trudi da ne počini nepravdu u toku dana i strogo izbjegava zatvaranje očiju pred nepravdom. Trudi se dati svima ono što zaslužuju.

Naprimjer, kada prolazi ispred ljudi koji čekaju u redu da uđu u autobus, on neće biti nepristojan i neće zatvoriti oči pred bilo kim ko tako postupi. Postupit će dostojanstveno, kako mu i priliči, i bez stvaranja tenzija. Kada je neko takmičenje, on će bodriti onoga ko zaslužuje da primi nagradu. Branit će one koji su upravu, a neće praviti razliku između njih i svojih prijatelja. Ako on ili neki blizak prijatelj napravi grešku, otvoreno će to priznati ako je greška oštetila drugu osobu, i učinit će sve da to nadoknadi.

Poštenje

Neki ljudi ne vide ništa loše u tome što lažu kako bi sakrili neku grešku koju su napravili, izvukli neku korist, izbavili se iz teške situacije ili kako bi pridobili ljude da urade ono što oni žele.

Dürüstlük

I pored toga što znaju da je pogrešno to što su uradili i da im laži mogu biti raskrinkane u svakom trenutku, oni se ipak odlučuju na ovo ružno ponašanje. Zaboravili su da će na Sudnjem danu polagati račun za sve što su rekli ili uradili.

Ali kod vjernika nema kompromisa u poštenju. Znaju da moraju biti iskreni u svako doba, kao što nam Allah otkriva u Kur’anu:

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. (El-Ashab, 70)

Oni se predano podređuju ovoj naredbi svaki dan. Naprimjer, kao što smo već naveli, oni ne prikrivaju lažima svoje greške, već odmah traže oprost za bilo koju grešku koju su napravili i trude se to nadoknaditi. Vjernici ne lažu kako bi ih ljudi više poštovali ili voljeli. O čemu god da se radi oni nikada ne vide laganje kao opciju.

Zbog ovog razloga, osoba koja slijedi Kur’an u svakodnevnom životu ne mora se brinuti da li će izgovoriti laž ili biti uhvaćena u laži. Ona živi dobar, siguran i miran život koji donose iskrenost i poštenje. Onaj ko usvoji ovo, hvale vrijedno, ponašanje na ovom svijetu imat će još veću nagradu na onom. Allah daje ove lijepe vijesti onima koji se ispravno ponašanju:

Allah će reći: "Ovo je Dan u kojem će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti; njima će džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, pripasti, vječno i zauvijek će u njima ostati. Allah će zadovoljan njima biti, a i oni Njim. To će veliki uspjeh biti!” (El-Maida, 119)

 

4 / total 5
Knjigu “Jedan Dan Muslimana” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."