BS.HARUN-YAHYA.NEThttp://bs.harun-yahya.netbs.harun-yahya.net - Mudzize Kurana - Zadnje dodanibsCopyright (C) 1994 bs.harun-yahya.net 1BS.HARUN-YAHYA.NEThttp://bs.harun-yahya.nethttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666ATMOSFERSKI SLOJEVI Jedan od kur'anskih podataka o pitanju kosmosa je i podatak da je nebeski svod sazdan od sedam spratova.

'On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim je Svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio; On sve zna.'' (Al-Baqarah, 29)

Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo... Pa ih u dva vremenska razdoblja,

 kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti...'' (Fussilat, 11-12)

Kao što se riječ 'nebesa' u Kur'anu koristi u značenju cijelog kosmosa, isto tako se koristi i u bukvalnom značenju nebeskog svoda

. Kada se riječ shvati u ovom značenju, proističe da je nebeski svod, odnosno atmosfera, sa- činjena od sedam slojeva.

ATMOSFERA ZEMLJA Zemlja posjeduje sve uvjete potrebne za život na njoj. Jedan od uvjeta za održanje života je i atmosfera

, koja ima specijalnu ulogu zaštite živih bića. Danas je poznato da je atmosfera sačinjena od slojeva nanizanih jedan iznad drugog.

Isto kao što je to i u Kur'anu istaknuto, atmosfera se sastoji tačno od sedam slojeva. Nedvojbeno, ovo je jedna u nizu kur'anskih mudžiza

Upravo je danas i sa naučnog aspekta poznato da se atmosfera sastoji od različitih slojeva naslaganih jedan na drugi.

Povrh svega, broj osnovnih slojeva je, baš kao što je to i u Kur'anu naglašeno, sedam. U naučnim izvorima se ovo pitanje

objašnjava na slijedeći način: Naučnici su otkrili da se atmosfera sastoji od nekoliko slojeva. Slojevi se me|usobno razlikuju

očitim fizičkim svojstvima kao što je pritisak i spojevi gasova koji čine ove slojeve. Atmosferski sloj koji je najbliž i Zemlji

je TROPOSFERA, koja čini 90% ukupne atmosferske mase. Sloj iznad troposfere je STRATOSFERA. Sloj stratosfere koji

apsorbira ultravioletne zrake je nazvan OZONOSFERA. Sloj koji se nalazi iznad stratosfere je MEZOSFERA. Iznad mezosfere je TERMOSFERA.

Dio atmosfere koji se nalazi iznad termosfere je IONOSFERA, koja se sastoji od više slojeva djelomično

ioniziranih plinova i od slobodnih elektrona. Najgornji dio atmosfere se prostire na visinama od 450 do 960 km.

 

 

 

Ovaj sloj je nazvan EKZOSFERA.2

OZONOSFERA

MEZOSFERA
50km
15km
TERMOSFERA
EKZOSFERA
TROPOSFERA STRATOSFERA IONOSFERA
Kur'an je prije 14 stoljeća, u periodu kada se
vjerovalo da je nebo sastavljeno iz jednog
dijela, iznio činjenicu da je nebo sačinjeno od
slojeva i da ih ima "sedam". A do činjenice da
je atmosfera sačinjena od sedam osnovnih slojeva,
moderna nauka je uspjela doći tek u skorije
vrijeme.
28 Kur'anske Mudzize
Kada prebrojimo slojeve navedene u ovom izvoru, uočit ćemo da je atmosfera,
kako je to i u Kur'anu istaknuto, sačinjena od sedam slojeva:
1. TROPOSFERA
2. STRATOSFERA
3. OZONOSFERA
4. MEZOSFERA
5. TERMOSFERA
6. IONOSFERA
7. EKZOSFERA
Druga važ na mudž iza o aktualnom pitanju sadržana je u formulaciji '...i
odredio šta će se u svakom nebu nalaziti...', koja se nalazi u 12. ajetu sure Fussilat.
Dakle, u ajetu se ističe da je Allah svakom od slojeva dao odre|ena zaduženja i
funkcije. Zaista, kao što smo to mogli vidjeti i u prethodnim poglavljima, svaki od
prethodno navedenih atmosferskih slojeva ima izuzetno bitnu ulogu o pitanju
održanja života na Zemlji, kako ljudskog tako i života svih ostalih živih bića. Svaki
sloj ponaosob ima sebi svojstvene funkcije: od formiranja kiše do onemogućavanja
prodiranja štetnih zračenja, od reflektiranja radiotalasa do spaljivanja meteora...
Jedna od ovih funkcija je u jednom naučnom djelu ovako opisana:
Zemljina atmosfera je sačinjena od sedam slojeva. Najniži sloj je Troposfera.
Kiša, snijeg i vjetar se formiraju samo u Troposferi.3
Sasvim jasno isticanje ovih činjenica u Kur'anu objavljenom prije 1400 godina
veoma je velika mudžiza, s obzirom da su to detalji do kojih je bilo apsolutno
nemoguće doći bez suvremene tehnologije XX stoljeća. 

]]>
http://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102550/atmosferski-slojevihttp://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102550/atmosferski-slojeviMon, 30 Jan 2012 17:33:42 +0200
POVRATNO NEBO U Kur'an-i-Kerimu, u 11. ajetu sure At-Tariq govori se o ''povratnoj'' osobini nebeskog svoda: ''

I tako mi neba koje je povratno.,, (At-Tariq, 11) Riječ ''ar-raji''' se u prijevodima Kur'ana prevodi

u značenju ''koji šalje natrag'' ili ''povratni''. Kao što je poznato, atmosfera koja okružuje Zemlju

je sačinjena od nekoliko slojeva. Svaki sloj ima veoma važnu ulogu po živa bica. Prilikom istraživanja

ustanovljeno je da svaki sloj ima odliku da vraca natrag u kosmos ili na Zemlju materije ili zrake

koje do njega dopiru. Da sada kroz nekoliko primjera analiziramo povratne odlike slojeva koji okružuju

Zemlju. Naprimjer, Zemljin omotač troposfera, visine izmedu 13 i 15 km, osigurava da se

kondenzacijom vodena para, koja je prethodno došla sa Zemlje, vrati na Zemlju u vidu padavina.

Ozonosfera, visine 25 km, osigurava reflektiranje ili odbijanje radijacije i štetnih ultravioletnih zraka

koje dolaze iz svemira. Ionosfera, poput satelita, odbijanjem natrag radiotalasa koji se emitiraju sa Zemlje,

osigurava sa velikih udaljenosti praćenje govora mobilnim telefonom, radio i televizijskih emitiranja. Magnetosfera,

pak, vraća u svemir radijaciju koju širi Sunce i ostale zvijezde, prije no što uspije doći do površine Zemlje.

Spominjanje u Kur'anu ovih karakteristika slojeva nebeskog svoda, koje su otkrivene u skoroj prošlosti,

još jedan je dokaz da Kur'an prestavlja Božiju riječ.

Postojanje vode je od presudnog značaja za život na Zemlji. Značajnu ulogu prilikom

formiranja kiše ima troposfera, jedan od atmosferskih slojeva Troposfera osigurava

da se kondenzacijom vodena para, koja je prethodno došla sa Zemlje, vrati na Zemlju u vidu kiše.

Atmosferski sloj koji onemogucava prodiranje štetnih zračenja do Zemljine površine je ozonosfera.

Ozonosferaosigurava odbijanje radijacije i štetnih ultravioletnih zraka koje dolaze iz svemira.

Svi atmosferski slojevi imaju karakteristike koje su od neprikosnovenog značaja za održavanje

života na Zemlji. Naprimjer, ionosfera, poput satelita, odbijanjem natrag radiotalasa koji se emitiraju sa Zemlje,

osigurava sa velikih udaljenosti pracenje govora mobilnim telefonom, radio i televizijskih emitiranja.

]]>
http://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102549/povratno-nebohttp://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102549/povratno-neboMon, 30 Jan 2012 17:31:06 +0200
OSIGURANI SVOD Allah u Kur'anu na slijedeći način skreće pa nju na jednu zanimljivu karakteristiku nebeskog svoda:

I to što je nebeski svod osiguran Naše je djelo, a oni se ipak okreću od znamenja koja su

na njemu. (Al-Anbiya', 32) Ova karakteristika nebeskog svoda je dokazana naučnim istraživanjima

XX stoljeća. Atmosfera koja okružuje našu planetu ima krajnje presudnu ulogu u održanju života

na Zemlji. Spaljivanjem uništava meteore raznih veličina koji se približavaju Zemlji i onemogućava

da oni padnu na površinu Zemlje, čime bi nanijeli veliku štetu ž ivim bićima. Pored toga, atmosfera,

također, ima ulogu filtriranja zraka koje dolaze iz svemira i koje su štetne po živa bića. Zanimljivo je,

međutim, da atmosfera propušta samo količinu zraka koje nisu štetne, dakle vidljivu svjetlost,

infracrvene zrake i radiotalase. Sve su to zrake potrebne za održavanje života. Naprimjer,

ultravioletne zrake, koje u određenoj količini propušta atmosfera, imaju ogroman značaj za biljnu

fotosintezu a, prema tome, i za život svih živih bića. Veliki dio jakih ultravioletnih zraka koje

se šire od Sunca filtriraju se kroz ozonski omotač atmosfere i u malim količinama, tačno onoliko

koliko nije štetno i koliko je potrebno za život, dospijevaju do površine Zemlje. Zaštitničke osobine

atmosfere ne svode se samo na navedeno. Atmosfera, također, Zemlju štiti i od veoma niske

temperature kosmosa koja u prosjeku iznosi minus 270 stepeni.

Atmosfera propušta samo količinu zraka koje nisu štetne, dakle vidljivu svjetlost, infracrvene

zrake i radiotalase. Sve su to zrake potrebne za održavanje života. Naprimjer, ultravioletne zrake,

koje u određenoj količini propušta atmosfera, imaju ogroman značaj za biljnu fotosintezu a,

prema tome, i za život svih živih bića.

Na slici su prikazani meteori pred sudar sa Zemljom. Meteori koji se kreću u vasioni mogu za Zemlju

predstavljati veoma značajnu opasnost. Međutim, Svojim bespijekornim stvaranjem, Allah je atmosferu

načinio u vidu zaštitničkog stropa. Zahvaljujući ovoj specijalnoj zaštiti, veoma veliki broj meteora

ne nanose štetu Zemlji zbog toga što se oni komadaju u atmosferi.

Posmatrajući nebo, velikom broju ljudi ne pada na pamet da atmosfera ima jednu zaštitničku ulogu.

Covjek, također, u većini slučajeva ne razmišlja o tome kako bi Zemlja izgledala da atmosfera ne

posjeduje ovu zaštitničku ulogu. Na slici gore se vidi ogromno udubljenje koje je u Arizoni (SAD)

nastalo nakon pada meteora. Da nema atmosfere, milioni meteora bi neometano padali na Zemlju,

na kojoj bi bilo nemoguće živjeti. Međutim, zahvaljujući zaštitničkoj ulozi atmosfere, živa bića

nesmetano vode svoj život na Zemlji. Sasvim je neosporno da je to zaštita koja je uspostavljena

od strane Allaha, dž . š., i mudžiza o kojoj nas je obavijestio u Kur'anu.

 

Energija koja se oslobađa prilikom eksplozija na površini Sunca je tolike jačine da ju, svojim razumom,

čovjek mož teško poimati: samo jedna eksplozija na Suncu je 100 milijardi puta jača od eksplozije

atomske bombe bačene na Hirošimu. Zahvaljujući Van Allenovim pojasevima i atmosferi,

Zemlja je zaštićena od ove rušilačke energije. Pored mnogobrojnih zaštitničkih osobina, atmosfera,

također, Zemlju štiti i od veoma niske temperature kosmosa koja u prosjeku iznosi minus 270 stepeni.

Magnetosfera je poput štita koji štiti Zemlju od meteora, štetnih kozmičkih zračenja i čestica.

Na slici gore je ilustriran ovaj omotač, koji je poznat ipod imenom Van Allen pojasevi. Ovi pojasevi,

koji se nalaze na desetine hiljada kilometara od Zemlje, štite živa bića od ubitačne energije koja

se širi kosmosom. Sva ova naučna otkrića dokazuju da Zemlja ima jednu specijalnu zaštitu, što

je u apsolutnom skladu sa kur'anskim obavještavanjem iznesenim prije 1400 godina: "I to što je

nebeski svod osiguran Naše je djelo...". Harun Yahya 23 Atmosfera nije jedina koja Zemlju

štiti od štetnih djelovanja iz kosmosa. Pored atmosfere, i jedan omotač koji potiče od magnetnog

polja Zemlje i koji je nazvan ÒVan Allen pojaseviÓ, također, ima ulogu štita od štetnih zraka.

Ova zračenja koja se konstantno odašiljaju od strane Sunca i ostalih zvijezda imaju smrtonosno

djelovanje po čovjeka. Naročito eksplozije energije, do kojih često dolazi na površini Sunca,

imaju toliku moć da bi, u slučaju da nema Van Allen pojaseva, potpuno uništile život na Zemlji.

Koliki značaj za održavanje života na Zemlji imaju Van Allen pojasevi, dr. Hugh Ross iznosi slijedećim riječima:

Od svih planeta Sunčevog sistema, Zemlja posjeduje najvišu gustinu. Za ovo široko nikl-željezno jezgro je

odgovorno jedno veliko magnetno polje. Ovo magnetno polje stvara Van Allen sloj, koji štiti od radijacije.

Ovaj sloj štiti površinu Zemlje od radijacijskog bombardiranja. U slučaju da nema ovog zaštitnog sloja,

život na Zemlji bi bio nemoguć. Jedina planeta osim Zemlje koja je načinjena od stjenovitih predjela

i koja ima magnetsko polje je Merkur. Međutim, snaga ovog magnetnog polja je 100 puta manja od

snage magnetnog polja Zemlje. Van Allen sloj, koji štiti od radijacije je karakterističan za Zemlju.

1 Proračunato je da je u jednoj eksploziji zabiljež enoj proteklih godina oslobođena energija koja je

100 milijardi puta jača od eksplozije atomske bombe bačene na Hirošimu. Magnetne igle su 58

sati nakon eksplozije registrirale izuzetno jaka podrhtavanja, 250 km iznad atmosfere je temperatura

skočila na 2500¡C. Ukratko, nad Zemljom funkcionira jedan savršeni sistem koji je okruž uje i štiti

od vanjskih opasnosti. Ove zaštitne karakteristike nebeskog svoda su nam, prije niza stoljeća, saopćene u Kur'anu.

]]>
http://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102548/osigurani-svodhttp://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102548/osigurani-svodMon, 30 Jan 2012 17:26:51 +0200
ZEMLJINA ZAOBLJENOST ''Nebesa i Zemlju je sa ciljem stvorio; On noću zavija dan i danom zavija noć...,,(Az-Zumar, 5)

Formulacije koje se koriste u ajetima koji nas upoznaju sa kosmosom su izuzetno

zanimljive.Riječ koja je u prethodnom ajetu prevedena kao 'zavijati'' je arapski

glagol 'tekvir''. Doslovnoznačenje ovog glagola je 'zavijati nešto oko nečega

što je okruglo''. (U arapskim rječnicimaova riječ se koristi za glagole koji u sebi

sadrže okrugle predmete; naprimjer za 'omotavanje čalme oko glave''.) Podatak

koji se u ajetu iznosi o pitanju međusobnog zavijanja dana i noći,

u isto vrijeme sadrž ava kategoričnu činjenicu o pitanju oblika Zemlje.

Jedino i samo jedinozbog toga što je Zemlja okrugla korišten je navedeni

glagol (tekvir). Dakle, u KurÕanu, koji je objavljen u VII stoljeću, upozoreno

je na okrugli oblik Zemlje. Ne smije se ispuštati iz vida činjenica

da je astronomsko poimanje tog vremena imalo sasvim drugačiji pristup

obliku Zemlje. U tom periodu smatralo se da je Zemlja jedna ravna površina

i svi naučni proračuni i saopćenja pravljeni su shodno tome. A, Kur'an,

iako je objavljen u tom istom periodu, donosi podatak koji je bilo moguće

naučno ustanoviti tek u ovom stoljeću. Zbog toga što je on Allahova riječ,

u KurÕanu su korištene najpreciznije formulacije, kako u svim drugim

kontekstima tako i u kontekstu iznošenja podataka vezanih za kosmos.

]]>
http://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102547/zemljina-zaobljenosthttp://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102547/zemljina-zaobljenostMon, 30 Jan 2012 17:02:56 +0200
ORBITE Kada se u Kur'anu spominje Sunce i Mjesec, ističe se, također, da oni, svaki pojedinačno, plove po svojim orbitama:

''I noć i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove.,, (Al-Anbiya', 33) činjenica da

Sunce ne posjeduje statičan polož aj, da ono plovi po jednoj određenoj orbiti, u drugom ajetu saopćava se na

slijedeći način: ''I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg.,, (Ya-Sin, 38)

Ove kur'anske činjenice su postale razumljive nakon suvremenih opservatorijskih osmatranja. Prema proračunima

stručnjaka iz astronomije, Sunce se kreće grandioznom brzinom od 720 hiljada kilometara na sat u orbiti nazvanoj

Solar Apex, koja je usmjerena prema Vega zvijezdi. To, prema jednom grubom proračunu, znači da Sunce u toku

jednog dana pređe putanju od 17 miliona 280 hiljada kilometara. Zajedno sa Suncem, istu putanju pređu, također,

i svi sateliti i planete koje se nalaze u Sunčevom sistemu. Pored toga, sve zvijezde ukupnog svemira posjeduju

plansku pokretljivost sličnu ovoj. činjenica da je cijeli kosmos na ovaj način opremljen orbitama također se ističe

u Kur'anu na slijedeći način: ''Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva.,, (Az-Zariyat, 7) U cijelom kosmosu postoji

oko 200 milijardi galaksija, od kojih svaka posjeduje u prosjeku po 200 milijardi zvijezda. Veoma velika većina ovih

zvijezda ima svoje planete, a planete, također, svoje satelite. Sva ova svemirska tijela, opet, pos -jeduju veoma precizno određene orbite.

I svako od ovih tijela se milionima godina kreće po svojoj orbiti koja

je u savršenom skladu i harmoniji sa ostalima. Pored toga, također, i veoma veliki broj zvijezda-repatica

kreće se po orbitama koje su određene za njih. Orbite koje su raspoređene po cijelom kosmosu ne

pripadaju samo nebeskim tijelima. Galaksije se, također, zbunjujućom brzinom i preciznošću kreću po

svojim orbitama. Tokom ovih kretanja nijedno nebesko tijelo se ne sudara sa drugim, njihovi putevi

se ne ukrštavaju. Posrijedi je tako zaprepašćujući sklad da je uočeno da određene galaksije prolaze

jedna kroz drugu a da se, pritom, nijedan njihov dio ne sudara sa drugim. Apsolutno je sigurno da

čovječanstvo u periodu objave Kur'ana nije posjedovalo teleskope nalik današnjima koji osiguravaju

osmatranje kosmosa u dubinama mjerenim milionima kilometara, razvijenu tehnologiju za osmatranje,

nije posjedovalo saznanja moderne fizike i astronomije. Prema tome, bilo je nemoguće u to vrijeme

naučno otkriti činjenicu da je, kako je to u Kur'anu istaknuto, kosmos 'pun zvjezdanih puteva,. Međutim,

ove činjenice su jasno predočene u Kur'anu koji je objavljen u istom tom periodu, pošto je Kur'an riječ Sveznajućeg, Allaha dž .š.

Kao i veoma veliki broj zvijezda repatica, tako i Halley kometa, koju vidimo na slici gore, posjeduje plansku putanju.

Halley kometa ima određenu orbitu i, zajedno sa ostalim nebeskim tijelima, ona se po svojoj orbiti kreće u velikom

skladu i poretku. Sva nebeska tijela u kosmosu: planete, njihovi sateliti, zvijezde, čak i galaksije posjeduju svoje

orbite koje se zasnivaju na veoma detaljnim proračunima. Sasvim je sigurno da je Allah Tvorac ovog besprijekornog

poretka i da On osigurava njegovo besprijekorno funkcioniranje.

]]>
http://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102546/orbitehttp://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102546/orbiteMon, 30 Jan 2012 16:59:44 +0200
MEDUSOBNO RAZDVAJANJE NEBESA I ZEMLJE Drugi ajet u kojem se, takođ er, govori o stvaranju nebesa glasi: ''Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja

bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?,,

(Al-Anbiya', 30) Riječ ''ratk'', koja se prevodi kao ''cjelina'', u arapskim rječnicima objašnjava se kao riječ koja

ima značenje ''međ usobno isprepleteno, nerazdvojno, sraslo''. Ova riječ se, dakle, koristi prilikom opisivanja

dvaju materija koje čine jednu potpunu cjelinu. A, za glagol ''raskomadali smo'' u Kur'anu je korišten glagol ''fatk'',

kojidolazi u značenju ''cijepanje, komadanje nečega što je u stanju ratk i izlaž enje vani, oslobađ anje njenih dijelova''

Ilustracije radi, razvoj biljke iz sjemena i izrastenje izdanka iz zemlje se u arapskom jeziku objašnjava ovim glagolom.

Sada se ponovo vratimo ajetu. U aktualnom ajetu govori se o nebesima i Zemlji koji su bili jedna cjelina, odnosno

koji su bili ''ratk''. Ova cjelina se, potom, odvaja glagolom ''fatk''. Jedno iz drugog cijepanjem, komadanjem izlazi vani.

I, zaista, kada se podsjetimo na činjenice vezane za prvi trenutak Big Bang, vidjet ćemo da je u jednoj tacki

sadržana materija cijelog kosmosa. Dakle, sve, čak i ''nebesa i Zemlja'', koji još nisu bili stvoreni, u ovoj tački je

u stanju ''ratk''. Potom dolazi do snaž ne eksplozije ove tačke i na taj način materija postaje ''fatk''... Kada izvršimo

usporedbu fakata navedenih u ovom ajetu sa naučnim otkrićima, uočit ćemo da međ u njima vlada jedan potpuni

sklad. Otkrivanje ovih činjenica koje su prije 14 stoljeća navedene u Kur'anu naučno je bilo moguće dokučiti tek

u XX stoljeću.

  ILUSTRACIJA BIG BANGA

Big Bang, koji je još jednom iznio da je kosmos stvoren iz ničega,

je naučnim činjenicama dokazana teorija. Određeni naučnici su pokušali proizvesti alternativu Big Bangu,

ali postignuti dokazi su doveli do apsolutnog prihvatanja Big Banga u naučnim krugovima.

]]>
http://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102544/medusobno-razdvajanje-nebesa-i-zemljehttp://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102544/medusobno-razdvajanje-nebesa-i-zemljeMon, 30 Jan 2012 16:55:26 +0200
ŠIRENJE KOSMOSA U Kur'an-i-Kerimu, koji je objavljen prije 14 stoljeća, u periodu kada još nije bila razvijena astronomija,

ovako se govori o širenju kosmosa:''Mi smo nebo moći Svojoj sazdali, i Mi smo,uistinu, oni koji ga šire

(Az-Zariyat, 47) Riječ ''nebo'', koja se spominje u aktualnom ajetu, na mnogo mjesta u Kur'anu koristi

se u značenjima svemira i vasione. I u ovom slučaju upotrijebljena je u istom značenju. Kur'an je, dakle,

već obznanio da se kosmos širi, a to je činjenica do koje je danas došla i nauka. U naučnom svijetu je do

početka XX stoljeća preovladavalo jedno mišljenje u smislu da ''kosmos ima jednu statičnu, nepokretnu

strukturu i da potiče iz vječnosti''. Međutim, istrage provedene uz pomoć suvremene tehnologije, izviđanja

i proračuni doveli su do saznanja da kosmos ima svoj početak i da se konstantno ''širi''. Ruski fizičar

Aleksander Friedmann i belgijski kosmolog Georges Lemaitre početkom ovog stoljeća teoretski su proračunali

da je kosmos u stalnom pokretu i da se širi. Ova činjenica je, također, i dokazana određenim posmatranjima

provedenim 1929. godine. Američki astronom Edwin Hubble je, analiziranjem svemira uz pomoć ogromnog teleskopa,

otkrio da su zvijezde i galaksije u konstantnom udaljavanju jedna od druge. A kosmos, u kojem se sve konstantno

udaljava jedno od drugoga, dolazi u značenju kosmosa ''koji seširi''. činjenica da se kosmos nalazi u stalnom širenju svoju kategoričnost će postići, također, i kroz osmatranja

provedena narednih godina. Međutim, ova kategorična činjenica je stoljećima prije saopćena kroz Kur'an i to

u takvom historijskom periodu kada nijedan čovjek o tome nije apsolutno posjedovao ni približ na znanja.

Pošto je Kur'an riječ Allaha, Stvoritelja i Gospodara cijelog kosmosa i svih znanja.

Od prve eksplozije do sada, svemir se stalno siri jednom ogromnom brzinom. Širenje svemira naucnici usporeduju sa povsinom napuhanog balona

]]>
http://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102542/sirenje-kosmosahttp://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102542/sirenje-kosmosaMon, 30 Jan 2012 16:39:03 +0200
NASTANAK KOSMOSA Pojavljivanje kosmosa se u Kur'anu spominje na slijedeći način: ''On je nebesa i Zemlju iz ničega stvorio! ,, (Al-An'am, 101)

Ova kur'anska činjenica je u potpunom skladu sa suvremenim naučnim otkrićima. Definitivan zaključak do kojeg je danas došla

moderna astrofizika upućuje na činjenicu da je cijeli kosmos, zajedno sa materijalnom i vremenskom dimenzijom, nastao u

nultom trenutku jednom velikom eksplozijom. Teorijom Velike eksplozije (Big Bang) dokazano je da je cijeli kosmos nastao

iz ničega, eksplozijom samo jedne tačke prije, otprilike, 15 milijardi godina. Ova teorija je ujedno i jedino naučno objašnjenje

nastanka i početka kosmosa, koja je prihvaćena od strane svih naučnih krugova. Prije Big Banga nije postojalo ništa zvano

materija. Materija, energija i vrijeme stvoreni su u jednom nepostojanju koje se mo`e definirati kao apsolutno metafizičko

okru`enje u kojem nije bilo ni materije, ni energije, pa čak ni vremena. O ovoj ogromnoj činjenici i otkriću, do kojeg je došla

moderna fizika, Kur'an nas je obavijestio prije 1400 godina. 

 

Veoma osjetljivi skeneri Cobe satelita, kojeg je 1992. godine NASA poslala u svemir, registrirali su radijaciju za koju se

pretpostavljada predstavlja ostatak od Big Banga. Ovo otkriće je poslužilo kao dokaz teorije Big Bang koja predstavlja

naučno objašnjenje činjenice da je svemir nastao iz ničega.

]]>
http://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102541/nastanak-kosmosahttp://bs.harun-yahya.net/bs/Mudzize-Kurana/102541/nastanak-kosmosaMon, 30 Jan 2012 16:33:25 +0200
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."